Categories
Instruments TRADING

Energies

[:en]

Advantages of Oil Trading and Energies Trading with XM

High volatility – greater price movement
Trade oil – the most actively traded commodity worldwide
Go short/long according to market moves
Trade on a margin of as low as 5 USD
No overnight financing on oil CFDs
NO extra fees applicable

Energies – Spreads / Conditions

Futures CFDs

[:de]

Vorteile von Ölhandel und Energien Handel mit XM

Hohe Volatilität – höhere Preisbewegung
Handelsöl – das aktivste Unternehmen weltweit
Gehen Sie kurz / lang nach Marktbewegungen
Handel auf einer Marge von so niedrig wie 5 USD
Keine Übernachtfinanzierung auf Öl-CFDs
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an

Energien – Spreads / Bedingungen

Futures CFDs

[:el]

Πλεονεκτήματα της εμπορίας πετρελαίου και των συναλλαγών ενέργειας με το XM

Υψηλή μεταβλητότητα – μεγαλύτερη μετακίνηση των τιμών
Εμπορικό πετρέλαιο – το πιο ενεργό εμπόρευμα παγκοσμίως
Πηγαίνετε σύντομα / μακρά ανάλογα με τις κινήσεις της αγοράς
Εμπόριο με περιθώριο μόλις 5 δολάρια
Δεν υπάρχει χρηματοδότηση διάρκειας μίας ημέρας σε CFD πετρελαίου
Δεν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις

Ενέργειες – Διαφορές / Προϋποθέσεις

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CFDs

[:sv]

Fördelar med handel med oljahandel och energihandel med XM

Hög volatilitet – större prisrörelse
Handel olja – den mest aktiva handeln världen över
Gå kort / lång enligt marknadsförflyttningar
Handel med en marginal på så låg som 5 USD
Ingen övernattning på olja CFDs
Inga extra avgifter tillkommer

Energier – Spridningar / Villkor

Futures CFDs

[:id]

Keuntungan Perdagangan Minyak dan Energi Trading dengan XM

Volatilitas tinggi – pergerakan harga lebih tinggi
Minyak perdagangan – komoditas yang paling aktif diperdagangkan di seluruh dunia
Pergi pendek / panjang sesuai dengan pergerakan pasar
Berdagang pada margin serendah 5 USD
Tidak ada pembiayaan overnight untuk CFD minyak
TIDAK ADA biaya tambahan yang berlaku

Energies – Spreads / Conditions

CFD berjangka

[:ar]

مزايا تجارة النفط والطاقات التجارية مع شم

ارتفاع التذبذب – حركة السعر الأكبر
تجارة النفط – والسلع الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم
الذهاب قصيرة / طويلة وفقا لتحركات السوق
التداول على هامش منخفض يصل إلى 5 دولار أمريكي
لا تمويل بين عشية وضحاها على عقود الفروقات النفطية
لا رسوم إضافية قابلة للتطبيق

طاقات – ينتشر / الشروط

العقود الآجلة كفدس

[:pt]

Vantagens do Trading de Petróleo e Energias Trading com XM

Alta volatilidade – maior movimento de preços
Comércio de petróleo – a commodity mais comercializada no mundo
Ir curto / longo acordo com os movimentos do mercado
Comércio com uma margem de 5 USD
Nenhum financiamento overnight sobre CFDs de petróleo
NÃO há taxas extras aplicáveis

Energias – Spreads / Condições

Futuros CFDs

[:th]

ข้อดีของการซื้อขายน้ำมันและการซื้อขายพลังงานกับ XM

ความผันผวนสูง – การเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น
น้ำมันค้า – สินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายส่วนใหญ่ทั่วโลก
ไปสั้น / ยาวตามการเคลื่อนไหวของตลาด
การค้าในขอบของที่ต่ำเป็น 5 เหรียญสหรัฐ
ไม่มีการระดมทุนสำหรับน้ำมัน CFDs ในชั่วข้ามคืน
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พลังงาน – การกระจาย / เงื่อนไข

Futures CFDs

[:hu]

Előnyei Oil Kereskedelmi és energiák Trading XM

Nagy volatilitás – nagyobb ármozgás
Kereskedelmi olaj – a leggyakrabban forgalmazott áru világszerte
Ide rövid / hosszú szerinti piaci mozgásoknak
Kereskedelmi árrés minimumon 5 USD
Nem egyik napról a másikra finanszírozást olaj CFD-
Nem kell külön díjat kell alkalmazni

Energiák – kenhető / Feltételek

határidős ügyletek CFD

[:fr]

Avantages de la négociation de pétrole et de l'échange d'énergie avec XM

Volatilité élevée – mouvement des prix plus élevé
L'huile commerciale – la marchandise commercialisée le plus activement dans le monde
Aller court / long selon les mouvements du marché
Commerce sur une marge allant jusqu'à 5 USD
Aucun financement de nuit sur les CFD pétroliers
PAS de frais supplémentaires applicables

Energies – Spreads / Conditions

CFD à terme

[:es]

Ventajas del comercio de petróleo y las energías de comercio con XM

Alta volatilidad – mayor movimiento de precios
Comercio de petróleo – el producto más activamente comercializado en todo el mundo
Ir corto / largo de acuerdo a los movimientos del mercado
El comercio en un margen de tan bajo como 5 USD
No hay financiación de noche en CFDs de petróleo
NO hay cargos adicionales aplicables

Energías – Spreads / Condiciones

Futuros CFDs

[:tr]

XM ile Petrol Ticaretinin ve Enerjilerin Ticaretinin Avantajları

Yüksek volatilite – daha fazla fiyat hareketi
Ticareti yağ – dünya çapında en faal ticaret ürünü
Pazar hareketlerine göre kısa / uzun gidin
5 USD kadar düşük bir marjla ticaret yapmak
Petrol CFD'lerinde gecelik finansman yok
Ekstra ücret uygulanmaz

Enerjiler – Spreadler / Koşullar

Vadeli CFD'ler

[:zh]

石油交易和能源交易的优势与XM

高波动 – 价格走势更大
贸易油 – 全球最活跃的商品
根据市场走势,短/长
贸易保证金低至5美元
石油差价合约无隔夜融资
不收取额外费用

能量 – 传播/条件

期货差价合约

[:ru]

Преимущества торговли нефтью и энергиями с помощью XM

Высокая волатильность – большее ценовое движение
Торговля нефтью – наиболее активно торгуемый товар по всему миру
Короткий / длинный в зависимости от движения рынка
Торговля с разницей в 5 USD
Отсутствие финансирования за одну ночь по CFD на нефть
НЕТ дополнительных сборов

Энергии – спреды / условия

Фьючерсные контракты

[:it]

Vantaggi del trading di petrolio e delle energie con XM

Elevata volatilità – maggior movimento dei prezzi
L'olio commerciale – la commodity più attivamente scambiata in tutto il mondo
Andare a breve / lungo secondo le mosse del mercato
Il commercio su un margine di soli 5 USD
Nessun finanziamento di un giorno sui CFD petroliferi
NESSUNO supplemento applicabile

Energie – Spread / Condizioni

Futures CFDs

[:pl]

Korzyści z handlu olejami i handlu energią z XM

Wysoka lotność – większy ruch cen
Olej handlowy – najbardziej aktywny towar na świecie
Idź krótko / długo, zgodnie z ruchami rynkowymi
Handel na marginesie 5 USD
Brak finansowania overnight na CFD naftowe
Nie ma dodatkowych opłat

Energie – Spready / Warunki

Futures CFD

[:nl]

Voordelen van de handel in oliehandel en energiehandel met XM

Hoge volatiliteit – grotere prijsbeweging
Handelsolie – de meest actief verhandelde goederen wereldwijd
Ga kort / lang naar gelang de marktverplaatsingen
Handel op een marge van zo laag als 5 USD
Geen overnachting financiering op olie CFDs
Geen extra kosten in rekening

Energieën – Spreads / Voorwaarden

Futures CFDs

[:fa]

مزایای استفاده از تجارت نفت و انرژی بازرگانی با XM

نوسانات بالا – حرکت قیمت بیشتر
نفت تجارت – کالا ترین فعال معامله در سراسر جهان
برو کوتاه / بلند با توجه به حرکت بازار
تجارت در حاشیه به عنوان کم 5 دلار
بدون تامین مالی یک شب در قرارداد های CFD روی نفت
بدون هزینه های اضافی قابل اجرا

انرژی – اسپرد / شرایط

آتی CFD ها

[:bn]

মধ্যে xm সঙ্গে তেল ট্রেডিং এবং energies ট্রেডিং এর উপকারিতা

উচ্চ উদ্বায়ীতা – বৃহত্তর মূল্য আন্দোলন
ট্রেড তেল – বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যবসা পণ্য
যান ছোট / দীর্ঘ বাজার প্যাচসমূহ অনুযায়ী
কম 5 যেমন ডলার মার্জিন উপর ট্রেড
তেল সিএফডি কোন রাতারাতি অর্থায়ন
প্রযোজ্য কোন অতিরিক্ত ফি

এনার্জি – স্প্রেডস / শর্তাবলী

ফিউচার সিএফডি

[:cs]

Výhody obchodování s ropou a obchodování s energií s XM

Vysoká volatilita – vyšší cenový pohyb
Obchodní olej – nejvíce aktivně obchodovaná komodita po celém světě
Krátké / dlouhé podle pohybů na trhu
Obchodování s maržím až 5 USD
Žádné jednodenní financování na CFD s ropou
Nelze použít žádné další poplatky

Energie – Spreads / Podmínky

Futures CFDs

[:tw]

石油交易和能源交易的優勢與XM

高波動 – 價格走勢更大
貿易油 – 全球最活躍的商品
根據市場走勢,短/長
貿易保證金低至5美元
石油差價合約無隔夜融資
不收取額外費用

能量 – 傳播/條件

期貨差價合約

[:tl]

Bentahe ng Oil Trading at Energies Trading na may XM

Mataas na pagkasumpungin – mas mataas na presyo kilusan
Trade langis – ang pinaka-aktibong traded kalakal sa buong mundo
Pumunta short / long ayon sa gumagalaw market
Trade sa isang margin ng kasing baba ng 5 USD
Walang magdamag financing sa CFDs ng langis
NO dagdag na bayad naaangkop

Energies – Spreads / Kundisyon

futures CFDs

[:ko]

XM과의 석유 거래 및 에너지 거래의 장점

높은 변동성 – 더 큰 가격 움직임
무역 석유 – 전세계에서 가장 활발히 거래되는 상품
시장 움직임에 따라 단기 / 장기 이동
최저 5 달러의 마진 거래
석유 CFD에 대한 일박 금융 지원 안 함
추가 비용 없음

에너지 – 스프레드 / 조건

선물 CFD

[:]

Categories
Instruments TRADING

Precious Metals

[:en]

Advantages of Gold Trading and Precious Metals Trading with XM

Trade gold and silver online with no-requotes
An attractive investment alternative beside Forex
Highly liquid markets
Go short or long with the same account
Leverage up to 888:1
Trade with NO extra fees

Precious Metals – Spreads / Conditions

Spot Metals Instruments

For Standard Accounts

For Micro Accounts

 For XM Zero Accounts

 The margin requirement for Gold and Silver is calculated like this: Lots * Contract Size * Market Price / Leverage.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT+2 time zone, please note DST may apply)
Monday – Thursday: 01:05 – 23:55
Friday: 01:05 – 23:50

Other Metals

Futures CFDs

Trading Hours

Calendar

* Minimum level for placing Stop Loss and Take Profit orders from a current market price.
** If you leave an open position for the next trading day, you pay or you obtain the certain amount, calculated on the basis of interest rates difference of two currencies in currency pair. This operation is called “swap.” In the trading terminal, “swap” is automatically converted into the deposit currency. The operation is conducted at 00.00 (GMT+2 time zone, please note DST may apply) and can take several minutes. From Wednesday to Thursday swap is charged for three days.
*** The average spreads shown here are calculated throughout the day. They tend to be narrower under normal market conditions. However, spreads may widen following important news announcements, during political uncertainty, unexpected events leading to volatile market conditions or at the close of the business day and on weekends when liquidity is lower. When you trade with us Trading Point is your counter-party. Your trades are matched and any next exposure above predefined thresholds is hedged with our partner banks (our liquidity providers) at the current market spread. However, during volatile and illiquid market conditions our liquidity providers quote larger than normal spreads. At such times Trading Point is forced to pass on some of the spread increases to its clients.
The margin requirement for CFDs is calculated like this : Lots * Contract Size * Opening Price * Margin Percentage and not based on the leverage of your trading account.
Margin in CFDs when you are hedged is always 50%.
Calendar dates are indicative and are subject to change.

Gold Trading and The Precious Metals Market

Gold Trading and other precious metals, along with crude oil, copper or petroleum, are hard commodities that play a major role in the commodities market and are contract-based tradable goods. The contracts based on precious metals can include futures, spot prices, forwards and options.

The intermediary that enables futures contracts to be negotiated is the futures exchange, or commodity, market. Investors worldwide can access about 50 major commodity markets, with precious metals such as gold, silver, platinum and palladium as the leading tradable assets due to their high economic value and durability. While Asia is the worldwide largest precious metals market (China, India and Singapore being the top consumers of these commodities), the commodities market is dominated by European and American corporations, with the biggest precious metals companies based in Canada and Germany.

The futures exchanges market, where besides currencies and stock indices gold and other precious metals are also actively traded, is available 24 hours a day, except weekends. Generally, precious metals are purchased in two main ways: on spot contracts and on futures contracts. While spot contracts involve the physical buying or selling of these commodities for payment and delivery on the spot date (typically two business days following the trade date), futures are standardized contracts, mutually agreed on by two parties to buy or sell precious metals of a specific quantity and quality for a price agreed on (called futures price) with delivery and payment on a later date in future (called delivery date). The buying and selling of futures takes place without the actual physical ownership of the commodities traded and done via online trading.

Trading Gold and Precious Metals
The most frequently traded precious metals are gold, platinum, palladium and silver, and the high trading volume on these commodities is attributed to their retained intrinsic value, regardless of economic conditions. The preference for the online purchase, and even physical ownership, of precious metals as long-term investment has tremendously increased in recent decades. Trading precious metals also presents opportunities for those interested in short-term investment since derivatives and exchange-traded contracts are a less capital-intensive and simpler way to take a position on their price movements.

Unlike most commodities that are mainly dependent on production and consumption levels, gold trading prices, for instance, are not: they follow the pulse of political changes and make it possible for gold to function as a hedge against other markets in times of uncertainty. Along with gold, platinum, palladium and silver are also valuable assets and traded by investors who regard them as stores of value in times of monetary uncertainty.

There are several factors that affect price fluctuation and can cause volatility in the precious metals market. One of the most important factors are global financial institutions, whose investments are speculative in nature and can cause upward or downward price movements. Another factor that influences the market is the end-user trends, mainly triggered by jewellery buyers: the demand in jewellery makes precious metal markets prices to rise. Economy also has an impact on market prices. In a globally well-performing economy the level of wealth is directly correlated to the demand for gold and other precious metal jewellery: when investors search for investment options that present a higher risk, the prices of certain precious metals is lowered while the price of others rises. Last but not least, the changes in demand for some other financial assets apart from precious metals also contribute to price fluctuations.

Historical Overview of Gold Trading and Precious Metals
Precious metals, and gold in particular, have always the symbol of wealth. As far as prehistoric times, when gold was used in bartering, and throughout the centuries, whether in the form of coins, or bars and billions of fixed purity and weight, gold has been a valuable and much sought-after asset. The first gold coins were struck in 600 BC and its use for monetary exchange (gold standard) lasted as long as the 1930s. As a highly electrically conductive and malleable metal, gold is non-reactive to other elements, and it is used in several industries from jewellery, commercial chemistry and electronics to medicine. Gold as commodity money was only replaced by the fiat currency system after 1976, but it has continued to remain a solid investment asset until today.

Along with gold, for over 4 thousand years silver has also been used for monetary exchange with the silver standard lasting until the 19th century. The industrial, commercial, and consumer demand make silver a strong asset to invest in, and derivatives like silver futures are traded on various exchange markets in the world. With the advent of online trading, silver exchange-traded products have been an easy way for investors to gain exposure to the price of silvers and invest in it long term.

As compared to gold trading and silver trading, which have been present as investment assets since ancient civilizations, platinum and palladium have a shorter history in the financial sector. However, due to their scarcity and the amount of their annual mine production, along with their various uses in several industrial areas, at times they tend to sell at a price even higher than gold. 10 times rarer then gold, platinum is associated with wealth, and white gold-platinum alloys were used as early as in the pre-Columbian civilization. The first reference to platinum in Europe was made in the 16th century, and since the 18th century it has been used in jewellery, the motor and chemical industry, dentistry and even medicine.

Similar to platinum, palladium also plays an essential role in technology. Since its discovery in 19th century Europe, global demand for palladium has largely increased, mostly in the automobile industry, but it is also widely used in medicine, the electrical industry, jewellery, and of course as an investment asset. Due to the supply and demand (i.e. the price determination in the market), in times of sustained economic stability the price of platinum and palladium can be as much as that of gold, or even higher, while their prices can fall behind the price of gold in periods of economic instability, making gold a more stable metal to invest in.

Gold and Precious Metals Trading Today
Precious metals have been some of the most popular hard commodities to trade since the 1970s. Besides currency exchange (forex) trading, investing in gold and other precious metals long-term is a worldwide popular way of portfolio risk management during times of inflation or economic/political uncertainty.

Futures contracts are so-called derivative contracts, meaning that their value derives from the performance of the underlying asset. One of the main purposes of investing in precious metals futures is risk mitigation: given the ability to the contract buyer and seller to fix prices or rates in advance for future transactions, they can both ensure against drastic or sudden price movements that may cause increased losses.

Precious metals can be traded in both directions: if the market is expected to move upwards (bullish trend) trades can be entered by purchasing a futures contract (going long) and exit the trade by selling it; while if there is anticipation of a downward movement (bearish trend), trades can be entered by selling a futures contract (going short) and exit the trade by buying a contract. The possibility is also given to trade multiple futures contracts, which involves making several separate entries and exits, that is, entering contracts at different prices and exiting at one price, or the other way round. The ability to trade in both directions allows investors to gain profits regardless of upward or downward market movements.

[:de]

Vorteile von Gold Trading und Edelmetalle Handel mit XM

Handel Gold und Silber online ohne Anfragen
Eine attraktive Investitions-Alternative neben Forex
Hochliquide Märkte
Gehen Sie kurz oder lang mit dem gleichen Konto
Nutzen Sie bis zu 888: 1
Handel mit keine zusätzlichen Gebühren

Edelmetalle – Aufstriche / Bedingungen

Spot Metals Instrumente

Für Standardkonten

Für Mikrokonten

Für XM Zero Accounts

Die Margin-Anforderung für Gold und Silber wird wie folgt berechnet: Lots * Kontraktgröße * Marktpreis / Leverage.

GOLD & SILBER TRADING STUNDEN
(GMT + 2 Zeitzone, bitte beachten DST kann gelten)
Montag – Donnerstag: 01:05 – 23:55 Uhr
Freitag: 01:05 – 23:50

Andere Metalle

Futures CFDs

Handelszeiten

Kalender

* Mindestniveau für die Platzierung von Stop Loss und nehmen Gewinnaufträge aus einem aktuellen Marktpreis.
** Wenn Sie eine offene Position für den nächsten Handelstag verlassen, zahlen Sie oder Sie erhalten den bestimmten Betrag, berechnet auf der Grundlage der Zinsdifferenz von zwei Währungen im Währungspaar. Diese Operation heißt “Swap”. Im Handelsterminal wird “Swap” automatisch in die Depotwährung umgerechnet. Die Operation wird um 00.00 Uhr durchgeführt (GMT + 2 Zeitzone, bitte beachten Sie, dass DST anwendbar ist) und kann einige Minuten dauern. Von Mittwoch bis Donnerstag wird der Swap für drei Tage berechnet.
*** Die hier gezeigten durchschnittlichen Spreads werden den ganzen Tag berechnet. Sie neigen dazu, unter normalen Marktbedingungen schmaler zu sein. Allerdings können sich die Spreads nach wichtigen Ankündigungen, bei politischer Unsicherheit, unerwarteten Ereignissen, die zu volatilen Marktbedingungen führen, oder am Ende des Geschäftstages und am Wochenende, wenn die Liquidität niedriger ist, erweitern. Wenn Sie mit uns handeln Handelsplatz ist Ihre Gegenpartei. Ihre Trades sind abgestimmt und jede nächste Exposition über vordefinierten Schwellen wird mit unseren Partnerbanken (unsere Liquiditätsanbieter) auf dem aktuellen Markt gesichert abgesichert. Während der volatilen und illiquiden Marktbedingungen zitieren unsere Liquiditätsanbieter jedoch größere als normale Spreads. In solchen Zeiten ist Trading Point gezwungen, einige der Spread-Erhöhungen an seine Kunden weiterzugeben.
Die Margin-Anforderung für CFDs wird wie folgt berechnet: Lots * Kontraktgröße * Eröffnungspreis * Margin Prozentsatz und nicht auf der Hebelwirkung Ihres Handelskontos basiert.
Margin in CFDs, wenn Sie abgesichert sind, ist immer 50%.
Kalendertermine sind indikativ und können sich ändern.

Goldhandel und der Edelmetallmarkt

Goldhandel und andere Edelmetalle, zusammen mit Rohöl, Kupfer oder Erdöl, sind harte Rohstoffe, die eine wichtige Rolle auf dem Rohstoffmarkt spielen und vertragsbasierte handelbare Waren sind. Die auf Edelmetalle basierenden Verträge können Futures, Spotpreise, Forwards und Optionen beinhalten.

Der Vermittler, der Futures-Kontrakte verhandelt, ist der Futures-Börsen- oder Rohstoffmarkt. Investoren weltweit können über 50 große Rohstoffmärkte, mit Edelmetallen wie Gold, Silber, Platin und Palladium als die führenden handelbaren Vermögenswerte aufgrund ihrer hohen wirtschaftlichen Wert und Haltbarkeit zugreifen. Während Asien der weltweit größte Edelmetallmarkt ist (China, Indien und Singapur als Top-Konsumenten dieser Rohstoffe), dominiert der Rohstoffmarkt europäische und amerikanische Konzerne mit den größten Edelmetallgesellschaften in Kanada und Deutschland.

Der Futures-Börsenmarkt, wo neben Währungen und Aktienindizes Gold und andere Edelmetalle auch aktiv gehandelt werden, steht 24 Stunden am Tag, außer an Wochenenden zur Verfügung. Im Allgemeinen werden Edelmetalle auf zwei Arten gekauft: auf Spotkontrakte und auf Futures-Kontrakte. Während Spotverträge den physischen Kauf oder Verkauf dieser Waren für die Zahlung und die Lieferung am Stichtag beinhalten (typischerweise zwei Werktage nach dem Handelsdatum), sind Futures standardisierte Verträge, die von zwei Parteien vereinbart werden, um Edelmetalle zu kaufen oder zu verkaufen Spezifische Menge und Qualität für einen vereinbarten Preis (Futures-Preis) mit Lieferung und Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt in Zukunft (Liefertermin). Der Kauf und Verkauf von Futures erfolgt ohne die tatsächliche physische Besitz der Waren gehandelt und erfolgt über Online-Handel.

Handel Gold und Edelmetalle
Die am häufigsten gehandelten Edelmetalle sind Gold, Platin, Palladium und Silber, und das hohe Handelsvolumen auf diesen Rohstoffen wird unabhängig von den wirtschaftlichen Bedingungen auf ihren beibehaltenen intrinsischen Wert zurückgeführt. Die Vorliebe für den Online-Kauf und sogar die physische Besitz von Edelmetallen als langfristige Investition hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Der Handel mit Edelmetallen bietet auch Möglichkeiten für Interessierte an kurzfristigen Investitionen, da Derivate und börsengehandelte Kontrakte weniger kapitalintensiv und einfacher sind, um ihre Preisbewegungen zu positionieren.

Im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen, die vorwiegend auf Produktions- und Verbrauchsniveaus angewiesen sind, sind die Goldhandelspreise zum Beispiel nicht: Sie folgen dem Puls der politischen Veränderungen und machen es möglich, dass Gold in Zeiten der Ungewissheit als Absicherung gegen andere Märkte fungiert. Zusammen mit Gold, Platin, Palladium und Silber sind auch wertvolle Vermögenswerte und gehandelt von Investoren, die sie als Wertschätzung in Zeiten der monetären Unsicherheit betrachten.

Es gibt mehrere Faktoren, die sich auf Preisschwankungen auswirken und zu einer Volatilität im Edelmetallmarkt führen können. Einer der wichtigsten Faktoren sind globale Finanzinstitute, deren Investitionen spekulativ sind und zu Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen führen können. Ein weiterer Faktor, der den Markt beeinflusst, sind die Endverbraucher-Trends, die vor allem durch Schmuckkäufer ausgelöst werden: Die Nachfrage nach Schmuck macht wertvolle Metallmarktpreise steigen. Die Wirtschaft hat auch Auswirkungen auf die Marktpreise. In einer weltweit leistungsstarken Wirtschaft ist das Reichtum direkt mit der Nachfrage nach Gold und anderen Edelmetallschmuck korreliert: Wenn Investoren nach Investitionsmöglichkeiten suchen, die ein höheres Risiko darstellen, werden die Preise für bestimmte Edelmetalle gesenkt, während der Preis von anderen erhebt sich. Last but not least tragen die Veränderung der Nachfrage nach einigen anderen finanziellen Vermögenswerten abgesehen von Edelmetallen auch zu Preisschwankungen bei.

Historischer Überblick über Gold TradinG und Edelmetalle
Edelmetalle und Gold im Besonderen haben immer das Symbol des Reichtums. Soweit prähistorische Zeiten, als Gold im Tauschhandel verwendet wurde, und während der Jahrhunderte, ob in Form von Münzen oder Stäben und Milliarden von fester Reinheit und Gewicht, Gold war ein wertvolles und sehr begehrtes Vermögen. Die ersten Goldmünzen wurden im Jahre 600 v. Chr. Geschlagen und ihre Verwendung für den Geldwechsel (Goldstandard) dauerte so lange wie in den 1930er Jahren. Als hoch elektrisch leitfähiges und verformbares Metall ist Gold nicht reaktiv gegenüber anderen Elementen und wird in verschiedenen Branchen von Schmuck, Handelschemie und Elektronik bis hin zu Medizin eingesetzt. Gold als Rohstoffgeld wurde erst nach 1976 durch das Fiat-Währungssystem ersetzt, aber bis heute ist es weiterhin ein solides Anlagevermögen.

Zusammen mit Gold ist seit über 4 Tausend Jahren auch Silber für den Geldwechsel mit dem bis zum 19. Jahrhundert dauernden Silberstandard verwendet worden. Die Industrie-, Handels- und Konsumnachfrage macht Silber zu einem starken Vermögenswert, um zu investieren, und Derivate wie Silber-Futures werden an verschiedenen Börsenmärkten der Welt gehandelt. Mit dem Aufkommen des Online-Trading, sind Silber Exchange Traded-Produkte eine einfache Möglichkeit für Investoren, um die Exposition gegenüber dem Preis von Silvers und investieren in sie langfristig zu gewinnen.

Im Vergleich zu Goldhandel und Silberhandel, die seit den alten Zivilisationen als Anlagevermögen gelten, haben Platin und Palladium eine kürzere Geschichte im Finanzsektor. Doch aufgrund ihrer Knappheit und der Höhe ihrer jährlichen Minenproduktion, zusammen mit ihren verschiedenen Verwendungen in mehreren Industriegebieten, manchmal tendieren sie dazu, zu einem Preis noch höher als Gold zu verkaufen. 10 mal seltener dann Gold, Platin ist mit Reichtum verbunden, und weiße Gold-Platin-Legierungen wurden bereits in der präkolumbianischen Zivilisation verwendet. Der erste Hinweis auf Platin in Europa wurde im 16. Jahrhundert gemacht und seit dem 18. Jahrhundert in Schmuck, der Motoren- und Chemieindustrie, der Zahnmedizin und sogar der Medizin eingesetzt.

Ähnlich wie Platin spielt auch Palladium eine wesentliche Rolle in der Technik. Seit seiner Entdeckung im Europa des 19. Jahrhunderts hat sich die weltweite Nachfrage nach Palladium weitgehend vermehrt, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in der Medizin, der Elektroindustrie, dem Schmuck und natürlich als Investitionsgut eingesetzt. Aufgrund des Angebots und der Nachfrage (dh der Preisermittlung auf dem Markt) kann in Zeiten der anhaltenden wirtschaftlichen Stabilität der Preis für Platin und Palladium so viel wie Gold oder sogar höher sein, während ihre Preise hinter dem Preis fallen können Gold in Zeiten der ökonomischen Instabilität, so dass Gold ein stabileres Metall zu investieren in.

Gold und Edelmetalle Handel heute
Edelmetalle sind seit den 1970er Jahren einige der beliebtesten harten Rohstoffe. Neben der Devisen- und Devisenhandel ist die Investition in Gold und andere Edelmetalle langfristig ein weltweit populärer Weg des Portfolio-Risikomanagements in Zeiten der Inflation oder der wirtschaftlichen / politischen Unsicherheit.

Futures-Kontrakte sind so genannte Derivat-Kontrakte, dh ihr Wert ergibt sich aus der Wertentwicklung des Basiswerts. Einer der Hauptzwecke, in Edelmetall-Futures zu investieren, ist die Risikominderung: Angesichts der Fähigkeit des Käufers und Verkäufers, Preise oder Tarife im Voraus für zukünftige Transaktionen festzusetzen, können sie sowohl gegen drastische oder plötzliche Preisbewegungen sorgen, die zu erhöhten Verlusten führen können .

Edelmetalle können in beide Richtungen gehandelt werden: Wenn der Markt voraussichtlich nach oben gehen wird (bullish Trend) können Trades durch den Kauf eines Futures-Kontraktes (lange gehen) eingegeben werden und den Handel verlassen, indem er ihn verkauft; Während, wenn es eine Vorwärtsbewegung einer Abwärtsbewegung (bärischer Trend) gibt, können Trades durch den Verkauf eines Futures-Kontraktes (kurz gehend) eingegeben werden und den Handel durch den Kauf einer Co verlassenNtrakt Es besteht auch die Möglichkeit, mehrere Futures-Kontrakte zu handeln, bei denen mehrere getrennte Einsendungen und Ausgänge vorgenommen werden, dh Verträge zu unterschiedlichen Preisen abschließen und zu einem Preis vergeben werden, oder umgekehrt. Die Fähigkeit, in beide Richtungen zu handeln, ermöglicht es den Anlegern, Gewinne zu erzielen, unabhängig von Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen.

[:el]

 Πλεονεκτήματα της εμπορίας χρυσού και των πολύτιμων μετάλλων με το XM

Εμπορία χρυσού και ασήμι σε απευθείας σύνδεση με μη-requotes
Μια ελκυστική επενδυτική εναλλακτική λύση δίπλα στο Forex
Υψηλά υγρές αγορές
Πηγαίνετε σύντομα ή μακριά με τον ίδιο λογαριασμό
Αξιοποιήστε έως και 888: 1
Εμπόριο χωρίς επιπλέον χρεώσεις

Πολύτιμα Μέταλλα – Διαφορές / Προϋποθέσεις

Spot Metals Instruments

Για τυποποιημένους λογαριασμούς

Για τους Μικρούς Λογαριασμούς

Για τους λογαριασμούς XM Zero

Η απαίτηση περιθωρίου για το χρυσό και το ασήμι υπολογίζεται ως εξής: Πολλαπλά * Μέγεθος συμβολαίου * Τιμή αγοράς / μόχλευση.

ΧΡΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ
(GMT + 2 ζώνη ώρας, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η DST μπορεί να ισχύει)
Δευτέρα – Πέμπτη: 01:05 – 23:55
Παρασκευή: 01:05 – 23:50

Άλλα Μέταλλα

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CFDs

Ώρες συναλλαγών

Ημερολόγιο

* Ελάχιστο επίπεδο για την τοποθέτηση εντολών Stop Loss και Take Profit από τρέχουσα τιμή αγοράς.
** Εάν αφήσετε ανοικτή θέση για την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης, πληρώνετε ή λαμβάνετε το συγκεκριμένο ποσό, υπολογιζόμενο με βάση τη διαφορά επιτοκίων δύο νομισμάτων σε ζεύγος νομισμάτων. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται “swap.” Στο τερματικό συναλλαγών, το “swap” μετατρέπεται αυτόματα στο νόμισμα κατάθεσης. Η λειτουργία διεξάγεται στις 00.00 (GMT + 2 ζώνη ώρας, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η DST μπορεί να ισχύει) και μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Από την Τετάρτη έως την Πέμπτη η ανταλλαγή χρεώνεται για τρεις ημέρες.
*** Οι μέσες αποδόσεις που εμφανίζονται εδώ υπολογίζονται καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τείνουν να είναι στενότερες υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, τα spreads μπορεί να διευρυνθούν μετά από σημαντικές ανακοινώσεις ειδήσεων, κατά την πολιτική αβεβαιότητα, απροσδόκητα γεγονότα που οδηγούν σε ασταθείς συνθήκες αγοράς ή στο τέλος της εργάσιμης ημέρας και τα Σαββατοκύριακα όταν η ρευστότητα είναι χαμηλότερη. Όταν εμπορεύεστε μαζί μας το Trading Point είναι ο αντισυμβαλλόμενος σας. Οι συναλλαγές σας αντιστοιχίζονται και κάθε επόμενη έκθεση πάνω από προκαθορισμένα όρια αντισταθμίζεται με τις τράπεζες συνεργατών μας (οι πάροχοι ρευστότητας) με την τρέχουσα εξάπλωση της αγοράς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ευμετάβλητων και μη ρευστών συνθηκών της αγοράς, οι προμηθευτές ρευστότητας παραθέτουν μεγαλύτερες από τις κανονικές διαφορές. Σε αυτές τις στιγμές το Trading Point αναγκάζεται να μεταβιβάσει μερικές από τις αυξανόμενες αυξήσεις στους πελάτες του.
Η απαίτηση περιθωρίου για CFDs υπολογίζεται ως εξής: Lots * Μέγεθος συμβολαίου * Τιμή ανοίγματος * Ποσοστό περιθωρίου και όχι με βάση τη μόχλευση του λογαριασμού διαπραγμάτευσης.
Το περιθώριο σε CFDs όταν αντισταθμίζετε είναι πάντα το 50%.
Οι ημερομηνίες ημερολογίου είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές.

Το χρυσό εμπόριο και την αγορά πολύτιμων μετάλλων

Η εμπορία χρυσού και άλλα πολύτιμα μέταλλα, μαζί με το αργό πετρέλαιο, τον χαλκό ή το πετρέλαιο, είναι σκληρά εμπορεύματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά βασικών προϊόντων και είναι εμπορεύσιμα εμπορεύματα βάσει συμβάσεων. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε πολύτιμα μέταλλα μπορούν να περιλαμβάνουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τιμές spot, προθεσμιακές συμβάσεις και δικαιώματα προαίρεσης.

Ο μεσολαβητής που επιτρέπει τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η προθεσμιακή ανταλλαγή ή αγορά εμπορευμάτων. Οι επενδυτές σε όλο τον κόσμο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περίπου 50 μεγάλες αγορές βασικών προϊόντων, με τα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, ο αργυρός, η πλατίνα και το παλλάδιο ως τα κυριότερα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία λόγω της υψηλής οικονομικής αξίας και της αντοχής τους. Ενώ η Ασία είναι η παγκόσμια μεγαλύτερη αγορά πολύτιμων μετάλλων (η Κίνα, η Ινδία και η Σιγκαπούρη είναι οι κορυφαίοι καταναλωτές αυτών των προϊόντων), η αγορά βασικών προϊόντων κυριαρχείται από ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες, με τις μεγαλύτερες εταιρείες πολύτιμων μετάλλων που εδρεύουν στον Καναδά και τη Γερμανία.

Η αγορά των προθεσμιακών χρηματιστηρίων, όπου εκτός από τα νομίσματα και τους χρηματιστηριακούς δείκτες, ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα διακινούνται επίσης ενεργά, είναι διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, εκτός από τα Σαββατοκύριακα. Γενικά, τα πολύτιμα μέταλλα αγοράζονται με δύο βασικούς τρόπους: σε συμβόλαια άμεσης παράδοσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Ενώ οι συμβάσεις άμεσης παράδοσης αφορούν τη φυσική αγορά ή πώληση αυτών των προϊόντων για πληρωμή και παράδοση επί τόπου (συνήθως δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτελούν τυποποιημένες συμβάσεις, συμφωνημένες από δύο μέρη για την αγορά ή πώληση πολύτιμων μετάλλων Συγκεκριμένη ποσότητα και ποιότητα για συμφωνηθείσα τιμή (ονομαζόμενη τιμή μελλοντικής εκπλήρωσης) με παράδοση και πληρωμή σε μεταγενέστερη ημερομηνία στο μέλλον (αποκαλούμενη ημερομηνία παράδοσης). Η αγορά και πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πραγματοποιείται χωρίς την πραγματική φυσική ιδιοκτησία των εμπορεύσιμων προϊόντων και γίνεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Εμπορία χρυσού και πολύτιμων μετάλλων
Τα πολύτιμα μέταλλα που διακινούνται συχνότερα είναι ο χρυσός, η πλατίνα, το παλλάδιο και το ασήμι και ο υψηλός όγκος συναλλαγών σε αυτά τα προϊόντα αποδίδεται στην διατηρητέα εγγενή αξία τους, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες. Η προτίμηση για την ηλεκτρονική αγορά, ακόμα και φυσική ιδιοκτησία, πολύτιμων μετάλλων ως μακροπρόθεσμη επένδυση έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η εμπορία πολύτιμων μετάλλων παρουσιάζει επίσης ευκαιρίες για όσους ενδιαφέρονται για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, δεδομένου ότι τα παράγωγα και οι συμβάσεις που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι ένας λιγότερο δαπανηρός και απλούστερος τρόπος για να λάβουν θέση σχετικά με τις διακυμάνσεις των τιμών τους.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα βασικά προϊόντα που εξαρτώνται κυρίως από τα επίπεδα παραγωγής και κατανάλωσης, οι τιμές χρυσού δεν είναι: ακολουθούν τον παλμό των πολιτικών αλλαγών και καθιστούν δυνατό τον χρυσό να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα έναντι άλλων αγορών σε περιόδους αβεβαιότητας. Μαζί με τον χρυσό, η πλατίνα, το παλλάδιο και το ασήμι είναι επίσης πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία και διακινούνται από επενδυτές που τις θεωρούν ως καταστήματα αξίας σε περιόδους νομισματικής αβεβαιότητας.

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διακύμανση των τιμών και μπορούν να προκαλέσουν μεταβλητότητα στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι επενδύσεις των οποίων είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μπορούν να προκαλέσουν ανοδική ή καθοδική εξέλιξη των τιμών. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αγορά είναι οι τάσεις των τελικών χρηστών, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από τους αγοραστές κοσμημάτων: η ζήτηση κοσμημάτων κάνει τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων να αυξάνονται. Η οικονομία έχει επίσης αντίκτυπο στις τιμές της αγοράς. Σε μια παγκοσμίως καλή οικονομία, το επίπεδο του πλούτου συνδέεται άμεσα με τη ζήτηση για χρυσά και άλλα κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα: όταν οι επενδυτές αναζητούν επενδυτικές επιλογές που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο, οι τιμές ορισμένων πολύτιμων μετάλλων μειώνονται, ενώ η τιμή άλλων Αυξάνεται. Τέλος, οι μεταβολές στη ζήτηση για ορισμένα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από πολύτιμα μέταλλα συμβάλλουν επίσης στις διακυμάνσεις των τιμών.

Ιστορική αναδρομή του Gold TradinG και πολύτιμα μέταλλα
Τα πολύτιμα μέταλλα, και ιδιαίτερα ο χρυσός, έχουν πάντα το σύμβολο του πλούτου. Όσον αφορά τους προϊστορικούς χρόνους, όταν ο χρυσός χρησιμοποιήθηκε για εμπορικούς σκοπούς και κατά τη διάρκεια των αιώνων, είτε με τη μορφή νομισμάτων είτε με ράβδους και δισεκατομμύρια σταθερής καθαρότητας και βάρους, ο χρυσός ήταν ένα πολύτιμο και πολύ περιζήτητο περιουσιακό στοιχείο. Τα πρώτα χρυσά νομίσματα χτυπήθηκαν το 600 π.Χ. και η χρήση τους για τη νομισματική ανταλλαγή (χρυσό πρότυπο) διήρκεσε μέχρι τη δεκαετία του 1930. Ως πολύ ηλεκτρικά αγώγιμο και εύπλαστο μέταλλο, ο χρυσός δεν αντιδρά με άλλα στοιχεία και χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες από κοσμήματα, εμπορική χημεία και ηλεκτρονικά στην ιατρική. Το χρυσό ως χρηματικό προϊόν αντικαταστάθηκε μόνο από το σύστημα νομισμάτων fiat μετά το 1976, αλλά συνέχισε να παραμένει ένα σταθερό επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο μέχρι σήμερα.

Μαζί με το χρυσό, για περισσότερο από 4 χιλιάδες χρόνια, το ασήμι έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για νομισματική ανταλλαγή με το ασήμι πρότυπο που διαρκεί μέχρι τον 19ο αιώνα. Η βιομηχανική, εμπορική και καταναλωτική ζήτηση καθιστά το ασήμι ένα ισχυρό περιουσιακό στοιχείο για επενδύσεις, και παράγωγα όπως τα ασημένια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται σε διάφορες αγορές συναλλάγματος στον κόσμο. Με την εμφάνιση των online συναλλαγών, τα ασημένια συναλλαγματικά προϊόντα αποτέλεσαν έναν εύκολο τρόπο για τους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στην τιμή των αργυρών και να επενδύσουν σε αυτά μακροπρόθεσμα.

Σε σύγκριση με το εμπόριο χρυσού και το ασημένιο εμπόριο, τα οποία υπήρχαν ως επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία από τους αρχαίους πολιτισμούς, η πλατίνα και το παλλάδιο έχουν μικρότερη ιστορία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ωστόσο, λόγω της έλλειψής τους και του ποσού της ετήσιας παραγωγής τους, μαζί με τις διάφορες χρήσεις τους σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές, κατά καιρούς τείνουν να πωλούν σε τιμή ακόμη υψηλότερη από τον χρυσό. 10 φορές σπανιότερο από τον χρυσό, η πλατίνα συνδέεται με τον πλούτο και τα κράματα λευκού χρυσού-πλατίνας χρησιμοποιήθηκαν ήδη από τον προ-Κολομβιανό πολιτισμό. Η πρώτη αναφορά στην πλατίνα στην Ευρώπη έγινε τον 16ο αιώνα και από τον 18ο αιώνα χρησιμοποιήθηκε στα κοσμήματα, στον κινητήρα και στη χημική βιομηχανία, στην οδοντιατρική και ακόμη και στην ιατρική.

Παρόμοια με την πλατίνα, το παλλάδιο παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην τεχνολογία. Από την ανακάλυψή της στην Ευρώπη του 19ου αιώνα, η παγκόσμια ζήτηση για παλλάδιο έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως στην ιατρική, στη βιομηχανία ηλεκτρικού ρεύματος, στα κοσμήματα και φυσικά ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο. Λόγω της προσφοράς και της ζήτησης (δηλ. Του καθορισμού των τιμών στην αγορά), σε περιόδους σταθερής οικονομικής σταθερότητας, η τιμή του πλατίνα και του παλλαδίου μπορεί να φθάσει όσο και ο χρυσός ή ακόμη υψηλότερη, ενώ οι τιμές τους μπορεί να υποχωρήσουν κάτω από την τιμή Χρυσό σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, καθιστώντας το χρυσό πιο σταθερό μέταλλο για να επενδύσει.

Χρυσό και πολύτιμα μέταλλα σήμερα
Τα πολύτιμα μέταλλα αποτελούν μερικά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα σκληρού εμπορίου από τη δεκαετία του ’70. Εκτός από την ανταλλαγή νομισμάτων (forex), η επένδυση σε χρυσό και άλλα πολύτιμα μέταλλα μακροπρόθεσμα είναι ένας παγκόσμιος δημοφιλής τρόπος διαχείρισης του κινδύνου χαρτοφυλακίου σε περιόδους πληθωρισμού ή οικονομικής / πολιτικής αβεβαιότητας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τα επονομαζόμενα συμβόλαια παραγώγων, που σημαίνει ότι η αξία τους προέρχεται από την απόδοση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Ένας από τους κύριους σκοπούς της επένδυσης σε συμβόλαια με πολύτιμα μέταλλα είναι ο μετριασμός του κινδύνου: δεδομένης της ικανότητας του αγοραστή και του πωλητή να καθορίσει εκ των προτέρων τις τιμές ή τους συντελεστές για τις μελλοντικές συναλλαγές, μπορούν να εξασφαλίσουν και τις δύο ενάντια στις δραστικές ή ξαφνικές κινήσεις τιμών που μπορεί να προκαλέσουν αυξημένες απώλειες .

Τα πολύτιμα μέταλλα μπορούν να διαπραγματεύονται και στις δύο κατευθύνσεις: αν η αγορά αναμένεται να κινηθεί προς τα πάνω (τάση αύξησης), οι συναλλαγές μπορούν να εισαχθούν αγοράζοντας ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης (που πηγαίνει μακρύς) και εξέρχεται από το εμπόριο πωλώντας το. Ενώ αν υπάρχει πρόβλεψη για καθοδική πορεία (bearish trend), οι συναλλαγές μπορούν να εισαχθούν με την πώληση ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης (σύντομη) και την έξοδο από το εμπόριο με την αγορά ενός coΣτρέφονται. Δίνεται επίσης η δυνατότητα στο εμπόριο πολλαπλών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, οι οποίες συνεπάγονται την πραγματοποίηση πολλών ξεχωριστών εισόδων και εξόδων, δηλαδή την ανάληψη συμβάσεων σε διαφορετικές τιμές και την έξοδο από τη μία τιμή ή από την άλλη. Η δυνατότητα συναλλαγής και στις δύο κατευθύνσεις επιτρέπει στους επενδυτές να κερδίζουν κέρδη ανεξάρτητα από τις ανοδικές ή τις καθοδικές κινήσεις της αγοράς.

[:sv]

 Fördelar med Gold Trading och Precious Metals Trading med XM

Handla guld och silver på nätet utan krav
Ett attraktivt investeringsalternativ utöver Forex
Mycket flytande marknader
Gå kort eller lång med samma konto
Utnyttja upp till 888: 1
Handla utan extra avgifter

Precious Metals – Spreads / Conditions

Spot Metals Instruments

För standardkonton

För mikrokonton

För XM Zero-konton

Marginalkravet för guld och silver beräknas så här: Massor * Kontraktstorlek * Marknadspris / hävstångseffekt.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 tidszon, var vänlig notera DST kan gälla)
Måndag – Torsdag: 01:05 – 23:55
Fredag: 01:05 – 23:50

Andra metaller

Futures CFDs

Handels timmar

Kalender

* Minsta nivå för att placera Stop Loss och Take Profit-order från ett aktuellt marknadspris.
** Om du lämnar ett öppet ställe för nästa handelsdag betalar du eller du får det visst beloppet, beräknat på grundval av räntesatsskillnaden mellan två valutor i valutaparet. Denna operation heter “swap”. I handelsterminalen omvandlas “swap” automatiskt till inlåningsvalutan. Verksamheten utförs vid 00.00 (GMT + 2 tidszon, var vänlig notera att DST kan ansöka) och kan ta flera minuter. Från onsdag till torsdag bytes debiteras i tre dagar.
*** De genomsnittliga spridningarna som visas här beräknas hela dagen. De tenderar att vara smalare under normala marknadsförhållanden. Spridningar kan dock öka efter viktiga nyhetsmeddelanden, under politisk osäkerhet, oväntade händelser som leder till volatila marknadsförhållanden eller vid affärsdagen och på helgerna när likviditeten är lägre. När du handlar med oss ​​Trading Point är din motpart. Dina affärer matchas och eventuell nästa exponering över fördefinierade trösklar säkras hos våra partnerbanker (våra likviditetsleverantörer) vid den nuvarande spridningen av marknaden. Under volatila och illikvida marknadsförhållanden citerar våra likviditetsleverantörer dock större än vanliga spridningar. Vid sådana tillfällen är Trading Point tvungen att vidarebefordra några av spridningsökningarna till sina kunder.
Marginalbehovet för CFD: er beräknas så här: Massor * Kontraktstorlek * Öppningspris * Marginprocent och inte baserat på hävstången för ditt handelskonto.
Margin i CFD när du säkras är alltid 50%.
Kalenderdatum är vägledande och kan ändras.

Gold Trading och Precious Metals Market

Guldhandel och andra ädla metaller, tillsammans med råolja, koppar eller petroleum, är svåra varor som spelar en viktig roll på råvarumarknaden och är kontraktsbaserade handelsvaror. Kontrakten baserade på ädla metaller kan omfatta terminer, spotpriser, framåt och alternativ.

Förmedlaren som möjliggör förhandlingar om terminsavtal är terminsutbyte eller råvara, marknad. Investerare världen över kan komma åt cirka 50 stora råvarumarknader, med ädelmetaller som guld, silver, platina och palladium som de ledande omsättningsbara tillgångarna på grund av deras höga ekonomiska värde och hållbarhet. Medan Asien är världens största ädelmetallmarknad (Kina, Indien och Singapore är de främsta konsumenterna av dessa varor) domineras råvarumarknaden av europeiska och amerikanska företag, med de största ädelmetallerna i Kanada och Tyskland.

Terminsmarknaden, där förutom valutor och börsindex guld och andra ädla metaller också handlas aktivt är det tillgängligt 24 timmar om dygnet, förutom helger. I allmänhet köps ädelmetaller på två huvudsakliga sätt: på spotkontrakt och på terminskontrakt. Medan spotkontrakt innebär fysisk inköp eller försäljning av dessa varor för betalning och leverans på platsen (vanligtvis två arbetsdagar efter handelsdagen) är terminer standardiserade kontrakt som ömsesidigt överenskommits av två parter att köpa eller sälja ädelmetaller av en Specifik kvantitet och kvalitet för ett överenskommet pris (kallat terminspris) med leverans och betalning senare i framtiden (kallad leveransdatum). Köp och försäljning av terminer sker utan det faktiska fysiska ägandet av de varor som handlas och görs via online-handel.

Handel Guld och Ädelmetaller
De vanligaste ädelmetallerna är guld, platina, palladium och silver, och den höga handeln på dessa varor är hänförlig till deras kvarvarande inneboende värde, oavsett ekonomiska förhållanden. Preferensen för online inköp, och till och med fysiskt ägande, av ädla metaller som långsiktig investering har ökat enormt under de senaste decennierna. Handeln av ädelmetaller ger också möjligheter till de som är intresserade av kortfristiga investeringar, eftersom derivat och börshandlade kontrakt är ett mindre kapitalintensivt och enklare sätt att ta ställning till sina prisrörelser.

Till skillnad från de flesta råvaror som huvudsakligen är beroende av produktions- och konsumtionsnivåer är exempelvis guldhandeln inte de: de följer puls av politiska förändringar och gör det möjligt för guld att fungera som säkring mot andra marknader i osäkerhetstider. Tillsammans med guld, platina, palladium och silver är också värdefulla tillgångar och handlas av investerare som betraktar dem som värdebutiker i tider med monetär osäkerhet.

Det finns flera faktorer som påverkar prisfluktuationer och kan orsaka volatilitet på marknaden för ädelmetaller. En av de viktigaste faktorerna är globala finansinstitut, vars investeringar är spekulativa i naturen och kan orsaka uppåtgående eller nedåtgående prisrörelser. En annan faktor som påverkar marknaden är slutanvändartrenderna, främst utlöst av smyckesköpare: efterfrågan på smycken ökar priserna på ädelmetallmarknaderna. Ekonomin påverkar också marknadspriserna. I en globalt framgångsrik ekonomi är rikedomens nivå direkt kopplad till efterfrågan på guld och andra ädelmetallsmycken: när investerare söker efter investeringsalternativ som ger högre risk, sänks priserna på vissa ädla metaller medan priset på andra stiger. Sist men inte minst bidrar förändringar i efterfrågan på andra finansiella tillgångar förutom ädelmetaller också till prisfluktuationer.

Historisk översikt över Gold TradinG och ädla metaller
Ädla metaller, och särskilt guld, har alltid symbolen på rikedom. Så långt som förhistoriska tider, när guld användes i byte och genom århundraden, vare sig i form av mynt eller barer och miljarder fast renhet och vikt, har guld varit en värdefull och mycket eftertraktade tillgång. De första guldmynt blev slagna i 600 f.Kr. och dess användning för monetära utbyte (guldstandard) varade så länge som 1930-talet. Som en mycket elektriskt ledande och formbar metall är guld icke-reaktivt mot andra element, och det används i flera industrier från smycken, kommersiell kemi och elektronik till medicin. Guld som handelspengar ersattes endast av fiat valutasystemet efter 1976, men det har fortsatt att förbli en solid investerings tillgång till idag.

Tillsammans med guld har silver i över 4 tusen år också använts för monetär utbyte med silverstandarden som varar fram till 1800-talet. Industriell, kommersiell och konsumenternas efterfrågan gör att silver är en stark tillgång att investera i, och derivat som silver futures handlas på olika valutamarknader i världen. Med tillkomsten av online-handel har silverhandelstransaktioner varit ett enkelt sätt för investerare att få exponering för silverpriset och investera i det på lång sikt.

I jämförelse med guldhandel och silverhandel, som har varit närvarande som investerings tillgångar sedan forntida civilisationer, har platina och palladium en kortare historia inom finanssektorn. På grund av deras knapphet och mängden av sin årliga minproduktion, tillsammans med deras olika användningsområden inom flera industriområden, tenderar de ibland att sälja till ett pris som är ännu högre än guld. 10 gånger sämre än guld, platina är förknippad med rikedom, och vita guld-platinalegeringar användes redan i prekolumbiska civilisationen. Den första referensen till platina i Europa gjordes på 1500-talet och sedan 1800-talet har den använts i smycken, motor och kemisk industri, tandvård och jämn medicin.

Liksom platina spelar palladium också en viktig roll i tekniken. Sedan dess upptäckten i 1900-talet har den globala efterfrågan på palladium ökat, mestadels inom bilindustrin, men den används också allmänt inom medicin, elindustrin, smycken och naturligtvis som en investerings tillgång. På grund av utbud och efterfrågan (dvs. prisbestämning på marknaden) kan priserna på platina och palladium i tider med fortsatt ekonomisk stabilitet vara lika mycket som guld, eller till och med högre, medan priserna kan falla bakom priset på Guld i perioder av ekonomisk instabilitet, vilket gör guld till en mer stabil metall att investera i.

Guld och ädelmetallhandel idag
Ädelmetaller har varit några av de mest populära hårda råvarorna att handla sedan 1970-talet. Förutom valutahandel (forex) trading är investeringar i guld och andra ädla metaller långsiktigt ett globalt populärt sätt att hantera portföljens riskhantering under inflationstider eller ekonomisk / politisk osäkerhet.

Terminsavtal är så kallade derivatkontrakt, vilket innebär att deras värde härrör från den underliggande tillgångens resultat. Ett av de främsta syftet med att investera i futurum för ädla metaller är riskreducering: med tanke på att köparen och säljaren kan fixa priser eller priser i förskott för framtida transaktioner kan de båda säkerställa drastiska eller plötsliga prisförändringar som kan leda till ökade förluster .

Ädelmetaller kan handlas i båda riktningarna: om marknaden förväntas gå uppåt (haussextrenden) kan man ange inköp genom att köpa ett terminsavtal (gå lång) och lämna handeln genom att sälja den; Medan om det finns förväntningar på en nedåtgående rörelse (baisseutveckling) kan handlarna anges genom att sälja ett terminsavtal (gå kort) och lämna handeln genom att köpa enntract. Möjligheten ges också att handla med flera terminskontrakt, vilket innebär att flera separata poster och utgångar görs, dvs. ingås kontrakt till olika priser och avslutas till ett pris eller omvänd. Möjligheten att handla i båda riktningarna gör det möjligt för investerare att vinna vinst oavsett uppåtgående eller nedåtgående marknadsrörelser.

[:id]

Keuntungan Perdagangan Emas dan Perdagangan Logam Mulia dengan XM

Perdagangan emas dan perak online dengan no-requotes
Alternatif investasi menarik selain Forex
Pasar yang sangat cair
Pergi pendek atau panjang dengan akun yang sama
Leverage sampai 888: 1
Berdagang tanpa biaya tambahan

Logam Mulia – Spreads / Conditions

Instrumen Spot Logam

Untuk akun standar

Untuk Akun Mikro

Untuk XM Zero Accounts

Persyaratan margin untuk Gold dan Silver dihitung seperti ini: Lots * Contract Size * Market Price / Leverage.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 zona waktu, mohon diperhatikan DST)
Senin – Kamis: 01:05 – 23:55
Jumat: 01:05 – 23:50

Logam lainnya

CFD berjangka

Jam Perdagangan

Kalender

* Tingkat minimum untuk menempatkan perintah Stop Loss dan Take Profit dari harga pasar saat ini.
** Jika Anda meninggalkan posisi terbuka untuk hari perdagangan berikutnya, Anda membayar atau Anda memperoleh jumlah tertentu, dihitung berdasarkan perbedaan suku bunga dua mata uang dalam pasangan mata uang. Operasi ini disebut "swap." Di terminal perdagangan, "swap" otomatis dikonversi ke dalam mata uang deposit. Operasi dilakukan pada pukul 00.00 (GMT + 2 zona waktu, harap dicatat DST mungkin berlaku) dan dapat memakan waktu beberapa menit. Dari hari Rabu sampai Kamis swap dikenakan biaya selama tiga hari.
*** Spread rata-rata yang ditunjukkan di sini dihitung sepanjang hari. Mereka cenderung lebih sempit dalam kondisi pasar normal. Namun, spread dapat melebar menyusul pengumuman berita penting, selama ketidakpastian politik, kejadian tak terduga yang menyebabkan kondisi pasar yang volatile atau pada penutupan hari kerja dan pada akhir pekan ketika likuiditas lebih rendah. Bila Anda berdagang dengan kami Trading Point adalah counter-party Anda. Perdagangan Anda dicocokkan dan pemaparan berikutnya di atas ambang batas yang telah ditetapkan sebelumnya dilindung nilai dengan bank mitra kami (penyedia likuiditas kami) pada pasar saat ini. Namun, selama kondisi pasar yang tidak stabil dan tidak likuid, penyedia likuiditas kami mengutip spread yang lebih besar dari biasanya. Pada saat seperti itu Trading Point terpaksa menyampaikan beberapa penyebarannya kepada kliennya.
Persyaratan margin untuk CFD dihitung seperti ini: Lots * Contract Size * Opening Price * Margin Persentase dan tidak berdasarkan leverage akun trading anda.
Margin dalam CFD saat Anda lindung nilai selalu 50%.
Tanggal kalender bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Trad emasIng dan The Precious Metals Market

Perdagangan Emas dan logam mulia lainnya, bersama dengan minyak mentah, tembaga atau minyak bumi, adalah komoditas keras yang memainkan peran utama di pasar komoditas dan merupakan barang tradable berbasis kontrak. Kontrak berdasarkan logam mulia bisa meliputi futures, spot prices, forward dan options.

Perantara yang memungkinkan kontrak futures dinegosiasikan adalah bursa berjangka, atau komoditas, pasar. Investor di seluruh dunia dapat mengakses sekitar 50 pasar komoditas utama, dengan logam mulia seperti emas, perak, platinum dan paladium sebagai aset tradable terkemuka karena nilai ekonomi dan daya tahannya yang tinggi. Sementara Asia adalah pasar logam mulia terbesar di dunia (Cina, India dan Singapura menjadi konsumen utama komoditas ini), pasar komoditas didominasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika, dengan perusahaan logam mulia terbesar yang berbasis di Kanada dan Jerman.

Bursa berjangka pasar, di mana selain mata uang dan indeks saham emas dan logam mulia lainnya juga aktif diperdagangkan, tersedia 24 jam sehari, kecuali akhir pekan. Umumnya, logam mulia dibeli dengan dua cara utama: pada kontrak spot dan kontrak futures. Sementara kontrak spot melibatkan pembelian atau penjualan fisik dari komoditas ini untuk pembayaran dan pengiriman pada tanggal spot (biasanya dua hari kerja setelah tanggal perdagangan), futures adalah kontrak standar, yang disepakati bersama oleh dua pihak untuk membeli atau menjual logam mulia dari suatu Kuantitas dan kualitas spesifik untuk harga yang disepakati (disebut harga futures) dengan pengiriman dan pembayaran di kemudian hari di masa depan (disebut tanggal pengiriman). Pembelian dan penjualan futures terjadi tanpa kepemilikan fisik komoditas yang diperdagangkan dan dilakukan secara online melalui perdagangan.

Perdagangan Emas dan Logam Mulia
Logam mulia yang paling sering diperdagangkan adalah emas, platinum, paladium dan perak, dan volume perdagangan yang tinggi pada komoditas ini dikaitkan dengan nilai intrinsik yang tersisa, terlepas dari kondisi ekonomi. Preferensi untuk pembelian online, dan bahkan kepemilikan fisik, logam mulia karena investasi jangka panjang telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perdagangan logam mulia juga memberi peluang bagi mereka yang tertarik pada investasi jangka pendek karena kontrak derivatif dan kontrak yang diperdagangkan merupakan cara yang kurang padat modal dan sederhana untuk mengambil posisi pada pergerakan harga mereka.

Tidak seperti kebanyakan komoditas yang terutama bergantung pada tingkat produksi dan konsumsi, harga perdagangan emas, misalnya, tidak: mereka mengikuti denyut nadi perubahan politik dan memungkinkan emas berfungsi sebagai lindung nilai terhadap pasar lain pada saat ketidakpastian. Seiring dengan emas, platinum, paladium dan perak juga aset berharga dan diperdagangkan oleh investor yang menganggapnya sebagai gerai nilai pada saat ketidakpastian moneter.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga dan dapat menyebabkan volatilitas di pasar logam mulia. Salah satu faktor terpenting adalah lembaga keuangan global, yang investasinya bersifat spekulatif dan dapat menyebabkan pergerakan harga ke atas atau ke bawah. Faktor lain yang mempengaruhi pasar adalah tren pengguna akhir, terutama dipicu oleh pembeli perhiasan: permintaan dalam perhiasan membuat harga pasar logam mulia naik. Ekonomi juga berdampak pada harga pasar. Dalam ekonomi yang berkinerja baik secara global tingkat kekayaan secara langsung berkorelasi dengan permintaan emas dan perhiasan logam mulia lainnya: ketika investor mencari opsi investasi yang menimbulkan risiko lebih tinggi, harga logam mulia tertentu diturunkan sementara harga yang lain Naik. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, perubahan permintaan beberapa aset keuangan lainnya selain logam mulia juga berkontribusi terhadap fluktuasi harga.

Ikhtisar Sejarah Perdagangan Emas dan Logam Mulia
Logam mulia, dan emas pada khususnya, milikiSelalu simbol kekayaan. Sejauh zaman prasejarah, ketika emas digunakan dalam barter, dan selama berabad-abad, entah dalam bentuk koin, atau palang dan miliaran kemurnian dan berat tetap, emas telah menjadi aset berharga dan banyak dicari. Koin emas pertama dipukul pada tahun 600 SM dan penggunaannya untuk pertukaran moneter (standar emas) bertahan sepanjang tahun 1930an. Sebagai logam yang sangat elektrik dan mudah dibentuk, emas tidak reaktif terhadap unsur-unsur lain, dan digunakan di beberapa industri mulai dari perhiasan, kimia komersial dan elektronik hingga obat-obatan. Emas karena uang komoditas hanya digantikan oleh sistem mata uang fiat setelah tahun 1976, namun tetap menjadi aset investasi yang solid hingga saat ini.

Seiring dengan emas, selama lebih dari 4 ribu tahun perak juga telah digunakan untuk pertukaran moneter dengan standar perak yang bertahan sampai abad ke-19. Permintaan industri, komersial, dan konsumen membuat perak menjadi aset yang kuat untuk diinvestasikan, dan derivatif seperti perak berjangka diperdagangkan di berbagai pasar bursa di dunia. Dengan munculnya perdagangan online, produk yang diperdagangkan di bursa perak telah menjadi cara mudah bagi investor untuk mendapatkan eksposur terhadap harga perak dan berinvestasi di dalamnya dalam jangka panjang.

Dibandingkan dengan perdagangan emas dan perdagangan perak, yang telah hadir sebagai aset investasi sejak peradaban kuno, platinum dan paladium memiliki sejarah yang lebih pendek di sektor keuangan. Namun, karena kelangkaan dan jumlah produksi tambang tahunan mereka, seiring dengan beragamnya penggunaan di beberapa kawasan industri, terkadang mereka cenderung menjual dengan harga lebih tinggi dari emas. 10 kali lebih jarang dari pada emas, platina dikaitkan dengan kekayaan, dan paduan emas-platinum putih digunakan sedini peradaban pra-Columbus. Referensi pertama untuk platinum di Eropa dibuat pada abad ke-16, dan sejak abad ke-18 telah digunakan dalam perhiasan, industri motor dan kimia, kedokteran gigi dan bahkan obat-obatan.

Mirip dengan platinum, paladium juga memainkan peran penting dalam teknologi. Sejak ditemukan di Eropa abad ke-19, permintaan global untuk paladium sebagian besar meningkat, terutama di industri otomotif, namun juga banyak digunakan dalam dunia kedokteran, industri listrik, perhiasan, dan tentu saja sebagai aset investasi. Karena penawaran dan permintaan (misalnya penentuan harga di pasar), pada saat stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, harga platinum dan paladium bisa sebesar emas, atau bahkan lebih tinggi lagi, sementara harganya bisa turun di bawah harga Emas dalam periode ketidakstabilan ekonomi, membuat emas menjadi logam yang lebih stabil untuk diinvestasikan.

Perdagangan Emas dan Logam Mulia Hari Ini
Logam mulia telah menjadi komoditas keras yang paling populer untuk diperdagangkan sejak tahun 1970an. Selain perdagangan pertukaran mata uang (forex), investasi emas dan logam mulia lainnya berjangka panjang merupakan cara pengelolaan risiko portofolio yang populer di seluruh dunia selama masa inflasi atau ketidakpastian ekonomi / politik.

Kontrak berjangka disebut kontrak derivatif, artinya nilainya berasal dari kinerja underlying asset. Salah satu tujuan utama investasi di bidang logam mulia berjangka adalah mitigasi risiko: mengingat kemampuan pembeli dan penjual kontrak untuk memperbaiki harga atau suku bunga di muka untuk transaksi di masa depan, keduanya dapat memastikan pergerakan harga drastis atau mendadak yang dapat menyebabkan meningkatnya kerugian. .

Logam mulia dapat diperdagangkan di kedua arah: jika pasar diperkirakan akan bergerak ke atas (bullish trend) perdagangan bisa masuk dengan membeli kontrak berjangka (going long) dan keluar dari perdagangan dengan menjualnya; Sementara jika ada antisipasi pergerakan turun (bearish trend), perdagangan bisa masuk dengan menjual kontrak berjangka (going short) dan keluar dari perdagangan dengan membeli sebuah kontrak. Kemungkinan juga diberikan untuk perdagangan beberapa kontrak berjangka, yang di IndonesiaVolves membuat beberapa entri dan keluar terpisah, yaitu memasukkan kontrak dengan harga berbeda dan keluar dengan satu harga, atau sebaliknya. Kemampuan untuk melakukan perdagangan di kedua arah memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan terlepas dari pergerakan pasar ke atas atau ke bawah.

[:ar]

مزايا تجارة الذهب والمعادن الثمينة التداول مع شم

تجارة الذهب والفضة على الانترنت مع عدم إعادة تسعير
بديل استثماري جذاب بجانب الفوركس
أسواق عالية السيولة
الذهاب قصيرة أو طويلة مع نفس الحساب
الرافعة المالية تصل إلى 888: 1
التجارة مع نو رسوم إضافية

المعادن الثمينة – ينتشر / الشروط

بقعة المعادن الأدوات

للحسابات القياسية

لحسابات مايكرو

لحسابات شم زيرو

يتم احتساب متطلبات الهامش للذهب والفضة مثل هذا: الكثير * حجم العقد * سعر السوق / الرافعة المالية.

الذهب والفضة ساعات التداول
(غمت + 2 المنطقة الزمنية، يرجى ملاحظة دست قد تنطبق)
الاثنين – الخميس: 01:05 – 23:55
الجمعة: 01:05 – 23:50

المعادن الأخرى

العقود الآجلة كفدس

ساعات التداول

التقويم

* الحد الأدنى لوضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح من سعر السوق الحالي.
** إذا تركت موقفا مفتوحا ليوم التداول التالي، فإنك تدفع أو تحصل على مبلغ معين، وتحسب على أساس فرق أسعار الفائدة لعملتين في زوج العملات. وتسمى هذه العملية "مبادلة". في محطة التداول، يتم تحويل "مبادلة" تلقائيا إلى عملة الإيداع. تتم العملية في الساعة 00.00 (بتوقيت جرينتش + 2 المنطقة الزمنية، يرجى ملاحظة دست قد تنطبق) ويمكن أن يستغرق عدة دقائق. من الأربعاء إلى الخميس يتم فرض مقايضة لمدة ثلاثة أيام.
*** يتم حساب متوسط ​​الهوامش المعروضة هنا على مدار اليوم. وهي تميل إلى أن تكون أضيق في ظل ظروف السوق العادية. ومع ذلك، قد تتسع فروق الأسعار بعد الإعلانات الإخبارية الهامة، خلال حالة عدم اليقين السياسي، والأحداث غير المتوقعة التي تؤدي إلى ظروف السوق المتقلبة أو في ختام يوم العمل وفي عطلة نهاية الأسبوع عندما تكون السيولة أقل. عندما كنت التجارة معنا ترادينغ بوينت هو الطرف المقابل الخاص بك. تتم مطابقة الصفقات الخاصة بك ويتم تغطية أي التعرض التالي فوق عتبات محددة مسبقا مع البنوك الشريكة لدينا (مزودي السيولة لدينا) في انتشار السوق الحالية. ومع ذلك، خلال ظروف السوق المتقلبة وغير السائلة، يقترح مقدمو السيولة لدينا أكبر من فروق الأسعار العادية. في مثل هذه الأوقات يضطر ترادينغ بوينت لتمرير بعض الزيادات انتشار لعملائها.
يتم احتساب متطلبات الهامش لعقود الفروقات على هذا النحو: الكثير * حجم العقد * سعر الافتتاح * هامش النسبة المئوية وليس على أساس الرافعة المالية لحساب التداول الخاص بك.
الهامش في العقود مقابل الفروقات عند التحوط هو دائما 50٪.
مواعيد التقويم إرشادية، وهي عرضة للتغيير.

تجارة الذهبوسوق المعادن الثمينة

الذهب تجارة المعادن والمعادن الثمينة الأخرى، جنبا إلى جنب مع النفط الخام والنحاس أو البترول، هي السلع الصلبة التي تلعب دورا رئيسيا في سوق السلع والسلع القابلة للتداول على أساس التعاقد. ويمكن أن تشمل العقود القائمة على المعادن الثمينة العقود الآجلة والأسعار الفورية والخيارات الآجلة والخيارات.

والوسيط الذي يتيح العقود الآجلة التي سيتم التفاوض بشأنها هو تبادل العقود الآجلة، أو السلع الأساسية، السوق. ويمكن للمستثمرين في جميع أنحاء العالم الوصول إلى نحو 50 سوقا رئيسيا للسلع الأساسية، مع المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم باعتبارها الأصول التجارية القابلة للتداول نظرا لقيمتها الاقتصادية العالية وقوتها. في حين أن آسيا هي أكبر سوق المعادن الثمينة في العالم (الصين والهند وسنغافورة كونها أكبر مستهلك لهذه السلع)، تهيمن على سوق السلع الشركات الأوروبية والأمريكية، مع أكبر شركات المعادن الثمينة ومقرها في كندا وألمانيا.

سوق التبادل الآجلة، حيث إلى جانب العملات ومؤشرات الأسهم يتم تداول الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بنشاط، هو متاح 24 ساعة في اليوم، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. وبصفة عامة، يتم شراء المعادن الثمينة بطريقتين رئيسيتين: العقود الفورية والعقود الآجلة. وفي حين تنطوي العقود الفورية على شراء أو بيع هذه السلع من أجل الدفع والتسليم في الموعد المحدد (عادة بعد يومي عمل من تاريخ التداول)، فإن العقود الآجلة هي عقود موحدة يتفق عليها الطرفان لشراء أو بيع معادن ثمينة (السعر المستقبلي) مع التسليم والدفع في تاريخ لاحق في المستقبل (تسمى تاريخ التسليم). يتم شراء وبيع العقود الآجلة دون الملكية الفعلية الفعلية للسلع المتداولة ويتم عن طريق التداول عبر الإنترنت.

تجارة الذهب والمعادن الثمينة
أما المعادن الثمينة الأكثر تداولا فهي الذهب والبلاتين والبلاديوم والفضة، ويعزى ارتفاع حجم التداول على هذه السلع إلى قيمتها الجوهرية المحتفظ بها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. وقد ازدادت بشكل كبير في العقود الأخيرة تفضيل الشراء عبر الإنترنت، وحتى الملكية المادية، للمعادن الثمينة كاستثمارات طويلة الأجل. كما يوفر تداول المعادن الثمينة فرصا للمهتمين بالاستثمارات قصيرة الأجل حيث أن المشتقات والعقود المتداولة في البورصة هي طريقة أقل كثافة لرأس المال وأبسط لاتخاذ موقف من تحركات أسعارها.

وخلافا لمعظم السلع الأساسية التي تعتمد بشكل رئيسي على مستويات الإنتاج والاستهلاك، فإن أسعار تجارة الذهب، على سبيل المثال، ليست: فهي تتبع نبض التغيرات السياسية وتمكن الذهب من العمل كتحوط ضد أسواق أخرى في أوقات عدم اليقين. جنبا إلى جنب مع الذهب والبلاتين والبلاديوم والفضة هي أيضا أصول قيمة وتداولها من قبل المستثمرين الذين يعتبرونها مخازن القيمة في أوقات عدم اليقين النقدي.

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تقلبات الأسعار ويمكن أن تسبب تقلبات في سوق المعادن الثمينة. وأحد أهم العوامل هي المؤسسات المالية العالمية التي تكون استثماراتها مضاربة في طبيعتها ويمكن أن تسبب تحركات أسعار تصاعدية أو هبوطية. ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على السوق اتجاهات المستخدم النهائي، التي أثارها أساسا المشترون من المجوهرات: الطلب في المجوهرات يجعل أسعار الأسواق المعدنية الثمينة في الارتفاع. كما يؤثر االقتصاد أيضا على أسعار السوق. وفي اقتصاد جيد الأداء عالميا، يرتبط مستوى الثروة ارتباطا مباشرا بالطلب على الذهب وغيره من المعادن الثمينة: ​​عندما يبحث المستثمرون عن خيارات الاستثمار التي تشكل خطرا أكبر، يتم خفض أسعار بعض المعادن الثمينة في حين أن أسعار الآخرين يرتفع. وأخيرا وليس آخرا، فإن التغيرات في الطلب على بعض الأصول المالية الأخرى بصرف النظر عن المعادن الثمينة تسهم أيضا في تقلبات الأسعار.

لمحة تاريخية عن تجارة الذهب والمعادن الثمينة
المعادن الثمينة، والذهب على وجه الخصوص، لديهادائما رمز الثروة. وبقدر ما كان عصور ما قبل التاريخ، عندما كان الذهب يستخدم في المقايضة، وعلى مر القرون، سواء في شكل القطع النقدية، أو الحانات والمليارات من النقاء الثابتة والوزن، وكان الذهب قيمة والأكثر رواجا بعد الأصول. وكانت أول عملات ذهبية قد ضربت في عام 600 قبل الميلاد واستمر استخدامها للتبادل النقدي (معيار الذهب) ما دام الثلاثينيات. كما المعدن كهربائيا للغاية ومعدن طيع، والذهب هو غير رد الفعل لعناصر أخرى، ويستخدم في العديد من الصناعات من المجوهرات والكيمياء التجارية والإلكترونيات للطب. ولم يتم استبدال الذهب بالسلع الأساسية إلا بنظام العملة الورقية بعد عام 1976، إلا أنه استمر في الاحتفاظ بأصول استثمارية متينة حتى اليوم.

جنبا إلى جنب مع الذهب، لأكثر من 4 آلاف سنة الفضة أيضا استخدمت للتبادل النقدي مع معيار الفضة دائم حتى القرن ال 19. إن الطلب الصناعي والتجاري والطلب على السلع الاستهلاكية يجعل من الفضة مصدرا قويا للاستثمار، ويتم تداول المشتقات مثل العقود الآجلة للفضة في أسواق الصرف المختلفة في العالم. مع ظهور التداول عبر الإنترنت، كانت المنتجات التبادلية للفضة وسيلة سهلة للمستثمرين للحصول على التعرض لأسعار الفضة واستثمارها على المدى الطويل.

وبالمقارنة مع تجارة الذهب وتجارة الفضة، التي كانت موجودة كأصول استثمارية منذ الحضارات القديمة، فإن البلاتين والبلاديوم لها تاريخ أقصر في القطاع المالي. ومع ذلك، ونظرا لندرة وكمية إنتاجها السنوي من الألغام، جنبا إلى جنب مع استخداماتها المختلفة في عدة مناطق صناعية، في بعض الأحيان أنها تميل إلى بيع بسعر أعلى من الذهب. 10 مرات أكثر ندرة ثم الذهب، ويرتبط البلاتين مع الثروة، وسبائك الذهب والبلاتين الأبيض استخدمت في وقت مبكر كما في الحضارة ما قبل كولومبوس. وكانت أول إشارة إلى البلاتين في أوروبا في القرن السادس عشر، ومنذ القرن الثامن عشر تم استخدامه في المجوهرات، والسيارات والصناعات الكيماوية، وطب الأسنان، وحتى الطب.

على غرار البلاتين، البلاديوم أيضا يلعب دورا أساسيا في التكنولوجيا. ومنذ اكتشافه في أوروبا في القرن التاسع عشر، زاد الطلب العالمي على البلاديوم إلى حد كبير، ومعظمه في صناعة السيارات، ولكنه يستخدم أيضا على نطاق واسع في الطب، والصناعة الكهربائية، والمجوهرات، وبالطبع كأصل استثماري. بسبب العرض والطلب (أي تحديد السعر في السوق)، في أوقات الاستقرار الاقتصادي المستدام، يمكن أن يكون سعر البلاتين والبلاديوم أكبر من سعر الذهب، أو حتى أعلى، في حين أن أسعارها يمكن أن تتخلف عن سعر الذهب في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل الذهب معدن أكثر استقرارا للاستثمار في.

الذهب والمعادن الثمينة التداول اليوم
وكانت المعادن الثمينة من أكثر السلع الصلبة شعبية في التجارة منذ السبعينات. وإلى جانب تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، فإن الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى على المدى الطويل هو وسيلة شعبية في جميع أنحاء العالم لإدارة مخاطر المحفظة في أوقات التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي / السياسي.

العقود الآجلة هي ما يسمى عقود المشتقات، وهذا يعني أن قيمتها مستمدة من أداء الأصل الأساسي. ومن بين الأغراض الرئيسية للاستثمار في العقود الآجلة للمعادن الثمينة التخفيف من حدة المخاطر: بالنظر إلى قدرة المشتري والمشتري المتعاقدين على تحديد الأسعار أو المعدلات مقدما للمعاملات المستقبلية، يمكنهما أن يكفلا من تحركات الأسعار الحادة أو المفاجئة التي قد تؤدي إلى زيادة الخسائر .

ويمكن تداول المعادن الثمينة في كلا الاتجاهين: إذا كان من المتوقع أن يتحرك السوق صعودا (الاتجاه الصاعد) يمكن إدخال الصفقات عن طريق شراء العقود الآجلة (طويلة) والخروج من التجارة عن طريق بيعه؛ أما إذا كان هناك توقع لحركة هبوطية (اتجاه هبوطي)، فيمكن إدخال الصفقات عن طريق بيع عقد مستقبلي (قصير) والخروج من الصفقة عن طريق شراء عقد. وتعطى أيضا إمكانية للتجارة العقود الآجلة متعددة، والتي فييقوم بإدخال عدة إدخالات ومخارج منفصلة، ​​أي إدخال العقود بأسعار مختلفة والخروج بسعر واحد، أو العكس. القدرة على التجارة في كلا الاتجاهين يسمح للمستثمرين لكسب الأرباح بغض النظر عن تحركات السوق صعودا أو هبوطا.

[:pt]

Vantagens de Negociação de Ouro e Negociação de Metais Preciosos com XM

Comércio de ouro e prata on-line com não-requotes
Uma alternativa de investimento atraente ao lado de Forex
Mercados altamente líquidos
Ir curto ou longo com a mesma conta
Alavancagem até 888: 1
Comércio sem taxas extras

Metais preciosos – Spreads / Condições

Instrumentos Metálicos Spot

Para Contas Padrão

Para Micro Contas

Para Contas XM Zero

O requisito de margem para o ouro e prata é calculado como este: Lotes * Tamanho do contrato * Preço de mercado / Alavancagem.

HORAS DE NEGOCIAÇÃO DE OURO E PRATA
(GMT + 2 fuso horário, por favor nota DST pode aplicar)
Segunda-feira – quinta-feira: 01:05 – 23:55
Sexta-feira: 01:05 – 23:50

Outros Metais

Futuros CFDs

Horário de Negócios

Calendário

* Nível mínimo para colocar Stop Loss e Take Profit ordens de um preço de mercado atual.
** Se você deixar uma posição aberta para o próximo dia de negociação, você paga ou você obtém o determinado montante, calculado com base na diferença de taxas de juros de duas moedas em pares de moedas. Esta operação é chamada de "swap". No terminal de negociação, "swap" é convertido automaticamente na moeda de depósito. A operação é realizada às 00.00 (GMT + 2 fuso horário, por favor note DST pode aplicar) e pode demorar vários minutos. De quarta-feira para quinta-feira swap é cobrado por três dias.
*** Os spreads médios mostrados aqui são calculados ao longo do dia. Tendem a ser mais estreitos em condições normais de mercado. No entanto, os spreads podem aumentar após anúncios de notícias importantes, durante incertezas políticas, eventos inesperados que levam a condições de mercado voláteis ou no fechamento do dia útil e nos fins de semana, quando a liquidez é menor. Quando você troca conosco, o Trading Point é sua contrapartida. Seus negócios são combinados e qualquer próxima exposição acima dos limiares predefinidos é coberta com nossos bancos parceiros (nossos fornecedores de liquidez) no spread atual do mercado. No entanto, durante condições de mercado voláteis e ilíquidas, nossos fornecedores de liquidez citam spreads maiores do que o normal. Nessas épocas, Trading Point é forçado a repassar alguns dos aumentos de spread para seus clientes.
O requisito de margem para CFDs é calculado da seguinte forma: Lotes * Tamanho do contrato * Preço de abertura * Porcentagem de margem e não com base na alavancagem da sua conta de negociação.
Margem em CFDs quando você está protegido é sempre 50%.
As datas do calendário são indicativas e estão sujeitas a alterações.

Gold TradMercado de metais preciosos

Gold Trading e outros metais preciosos, juntamente com petróleo bruto, cobre ou petróleo, são duras commodities que desempenham um papel importante no mercado de commodities e são contratados com base em bens comercializáveis. Os contratos baseados em metais preciosos podem incluir futuros, preços spot, forwards e opções.

O intermediário que permite que os contratos futuros sejam negociados é o mercado de futuros, ou mercadoria. Os investidores em todo o mundo podem acessar cerca de 50 grandes mercados de commodities, com metais preciosos como ouro, prata, platina e paládio como os principais ativos negociáveis ​​devido ao seu alto valor econômico e durabilidade. Enquanto a Ásia é o maior mercado mundial de metais preciosos (China, Índia e Cingapura são os principais consumidores dessas commodities), o mercado de commodities é dominado por corporações européias e americanas, com as maiores empresas de metais preciosos no Canadá e na Alemanha.

O mercado de futuros, onde além de moedas e índices de ações de ouro e outros metais preciosos também são ativamente negociados, está disponível 24 horas por dia, exceto fins de semana. Geralmente, os metais preciosos são comprados de duas maneiras principais: contratos spot e contratos futuros. Enquanto os contratos à vista envolvem a compra ou venda física destas mercadorias para pagamento e entrega na data local (tipicamente dois dias úteis após a data de negociação), os futuros são contratos padronizados, mutuamente acordados por duas partes para comprar ou vender metais preciosos de uma Quantidade e qualidade específicas por um preço acordado (denominado preço futuro) com entrega e pagamento numa data futura posterior (chamada de data de entrega). A compra e venda de futuros ocorre sem a propriedade física real das mercadorias negociadas e feitas através de negociação on-line.

Negociação de ouro e metais preciosos
Os metais preciosos mais negociados são ouro, platina, paládio e prata, e o alto volume de negociação dessas commodities é atribuído ao seu valor intrínseco retido, independentemente das condições econômicas. A preferência pela compra on-line, e mesmo a propriedade física, de metais preciosos como investimento de longo prazo tem aumentado tremendamente nas últimas décadas. A negociação de metais preciosos também apresenta oportunidades para os interessados ​​em investimentos de curto prazo, uma vez que os derivativos e os contratos negociados em bolsa são uma maneira menos capitalista e mais simples de se posicionar sobre os movimentos dos preços.

Ao contrário da maioria das commodities que dependem principalmente dos níveis de produção e consumo, os preços do ouro, por exemplo, não são: seguem o pulso das mudanças políticas e possibilitam que o ouro funcione como hedge contra outros mercados em tempos de incerteza. Junto com ouro, platina, paládio e prata também são ativos valiosos e negociados por investidores que os consideram como lojas de valor em tempos de incerteza monetária.

Existem vários fatores que afetam a flutuação de preços e podem causar volatilidade no mercado de metais preciosos. Um dos fatores mais importantes são as instituições financeiras globais, cujos investimentos são de natureza especulativa e podem causar movimentos de preços para cima ou para baixo. Outro fator que influencia o mercado é a tendência para o usuário final, principalmente provocada pelos compradores de jóias: a demanda em joalharia faz com que os preços dos metais preciosos subam. Economia também tem um impacto sobre os preços de mercado. Numa economia globalmente bem-sucedida, o nível de riqueza está directamente relacionado com a procura de ouro e outras jóias de metais preciosos: quando os investidores procuram opções de investimento que apresentam um risco mais elevado, os preços de certos metais preciosos diminuem enquanto os preços dos outros Sobe Por último, mas não menos importante, as alterações na procura de alguns outros activos financeiros para além dos metais preciosos também contribuem para as flutuações dos preços.

Visão geral histórica do comércio de ouro e metais preciosos
Os metais preciosos, e o ouro em particular,Sempre o símbolo da riqueza. Até os tempos pré-históricos, quando o ouro era usado no comércio, e ao longo dos séculos, quer sob a forma de moedas, ou barras e bilhões de pureza e peso fixos, o ouro tem sido um bem valioso e muito procurado. As primeiras moedas de ouro foram atingidas em 600 aC e seu uso para troca monetária (padrão-ouro) durou tanto quanto a década de 1930. Como um metal altamente eléctricamente condutor e maleável, o ouro não é reativo a outros elementos, e é usado em diversas indústrias da jóia, da química comercial e da eletrônica à medicina. O ouro como dinheiro de commodities só foi substituído pelo sistema de moeda fiduciária depois de 1976, mas continuou a ser um sólido ativo de investimento até hoje.

Junto com o ouro, por mais de 4 mil anos de prata também tem sido usado para troca monetária com o padrão de prata que dura até o século XIX. A demanda industrial, comercial e de consumo fazem da prata um forte ativo para investir, e os derivados como os futuros de prata são negociados em vários mercados de câmbio no mundo. Com o advento da negociação on-line, a prata troca de produtos comercializados têm sido uma maneira fácil para os investidores a ganhar exposição ao preço de prateleiras e investir em longo prazo.

Em comparação com o comércio de ouro e negociação de prata, que têm estado presentes como ativos de investimento desde antigas civilizações, platina e paládio têm uma história mais curta no setor financeiro. No entanto, devido à sua escassez ea quantidade de sua produção anual de minas, juntamente com seus vários usos em várias áreas industriais, às vezes eles tendem a vender a um preço ainda maior do que o ouro. 10 vezes mais raro do que o ouro, a platina está associada à riqueza, e as ligas de ouro e platina brancas foram usadas tão cedo quanto na civilização pré-colombiana. A primeira referência à platina na Europa foi feita no século 16, e desde o século 18 tem sido usado em joalheria, a indústria automóvel e química, odontologia e até mesmo medicina.

Semelhante à platina, o paládio também desempenha um papel essencial na tecnologia. Desde a sua descoberta na Europa do século XIX, a procura global de paládio aumentou em grande parte, sobretudo na indústria automóvel, mas também é amplamente utilizada na medicina, na indústria eléctrica, na joalharia e, claro, como um activo de investimento. Devido à oferta e procura (isto é, a determinação dos preços no mercado), em períodos de estabilidade económica sustentada, o preço da platina e do paládio pode ser tanto quanto o do ouro, ou mesmo mais elevado, enquanto os seus preços podem cair para trás do preço da Ouro em períodos de instabilidade econômica, tornando o ouro um metal mais estável para investir.

Ouro e metais preciosos que negociam hoje
Metais preciosos têm sido alguns dos mais populares hard commodities para o comércio desde a década de 1970. Além de troca de moeda (forex) de negociação, investir em ouro e outros metais preciosos a longo prazo é uma forma popular mundial de gerenciamento de risco de carteira durante os tempos de inflação ou incerteza econômica / política.

Os contratos de futuros são os chamados contratos de derivados, o que significa que o seu valor deriva do desempenho do activo subjacente. Um dos principais propósitos do investimento em futuros de metais preciosos é a mitigação de riscos: dada a capacidade do comprador do contrato e do vendedor para fixar preços ou taxas antecipadamente para transações futuras, ambos podem garantir contra movimentos de preços drásticos ou súbitos que podem causar maiores perdas .

Metais preciosos podem ser negociados em ambas as direções: se o mercado é esperado para se mover para cima (tendência de alta) negociações podem ser entrados através da compra de um contrato de futuros (ir muito tempo) e sair do comércio vendendo-o; Enquanto se houver antecipação de um movimento descendente (tendência de baixa), os negócios podem ser entrados vendendo um contrato de futuros (indo curto) e sair do comércio através da compra de um contrato. É também dada a possibilidade de negociar múltiplos contratos de futuros,Que faz várias entradas e saídas separadas, ou seja, entrar em contratos a preços diferentes e sair a um preço, ou vice-versa. A capacidade de negociar em ambas as direções permite que os investidores obtenham lucros independentemente dos movimentos ascendentes ou descendentes do mercado.

[:th]

ข้อดีของการซื้อขายทองคำและการซื้อขายโลหะมีค่ากับ XM

ค้าทองคำและเงินออนไลน์ที่ไม่มี requotes
ทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจข้าง Forex
ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง
ไประยะสั้นหรือยาวด้วยบัญชีเดียวกัน
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 888: 1
การค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โลหะมีค่า – Spread / เงื่อนไข

ตราสารโลหะแบบจุด

สำหรับบัญชีมาตรฐาน

สำหรับบัญชี Micro

สำหรับบัญชี Zero XM

ความต้องการของ Margin สำหรับ Gold และ Silver คำนวณดังนี้จำนวนมาก * ขนาดสัญญา * ราคาตลาด / Leverage

GOLD และ SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 เขตเวลาโปรดทราบ DST อาจมี)
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี: 01:05 – 23:55 น
วันศุกร์: 01:05 – 23:50

โลหะอื่น ๆ

Futures CFDs

ชั่วโมงการซื้อขาย

ปฏิทิน

* ระดับต่ำสุดสำหรับการวางคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit จากราคาตลาดในปัจจุบัน
** หากคุณออกจากตำแหน่งที่เปิดทำการในวันทำการถัดไปคุณจะชำระเงินหรือได้รับเงินจำนวนหนึ่งซึ่งคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินสองสกุลเงินในสกุลเงินคู่ การดำเนินการนี้เรียกว่า "swap" ใน terminal การซื้อขาย "swap" จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินฝากโดยอัตโนมัติ การดำเนินการจะดำเนินการเวลา 00.00 (GMT + 2 เขตเวลาโปรดทราบ DST อาจมีผลบังคับใช้) และอาจใช้เวลาหลายนาที ตั้งแต่วันพุธถึงวันพฤหัสบดีจะมีการเรียกเก็บเงินเป็นเวลาสามวัน
*** ค่าเฉลี่ยสเปรดที่แสดงในที่นี้จะคำนวณตลอดทั้งวัน พวกเขามีแนวโน้มที่จะแคบลงภายใต้สภาวะตลาดตามปกติ อย่างไรก็ตามความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นตามการประกาศข่าวที่สำคัญในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจส่งผลต่อภาวะตลาดที่ผันผวนหรือใกล้เคียงกับวันทำการและวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อสภาพคล่องลดลง เมื่อคุณซื้อขายกับเรา Trading Point เป็นคู่ค้าของคุณ ธุรกิจการค้าของคุณมีการจับคู่และการได้รับความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากธนาคารพันธมิตรของเรา (ผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา) ในตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในช่วงภาวะผันผวนและสภาพคล่องสภาพคล่องของผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องของเรามีขนาดใหญ่กว่าปกติ ในเวลาดังกล่าว Trading Point ถูกบังคับให้ส่งต่อการแพร่กระจายของลูกค้า
ความต้องการของ Margin สำหรับ CFDs คำนวณดังนี้จำนวนมาก * ขนาดสัญญา * ราคาเปิด * Margin Percentage และไม่ขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์จากบัญชีการค้าของคุณ
อัตรากำไรใน CFD เมื่อคุณได้รับการป้องกันความเสี่ยงอยู่ที่ 50%
วันที่ของปฏิทินแสดงและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

อาร์เอส ">

การค้าทองคำและตลาดโลหะมีค่า

การค้าทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ พร้อมกับน้ำมันดิบทองแดงหรือปิโตรเลียมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่แข็งซึ่งมีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นสินค้าที่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ สัญญาขึ้นอยู่กับโลหะมีค่าสามารถรวมถึงฟิวเจอร์สราคา Spot และ Forward ได้

ตัวกลางที่ช่วยให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถเจรจาคือการซื้อขายล่วงหน้าหรือสินค้าโภคภัณฑ์ นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้ประมาณ 50 แห่งโดยโลหะมีค่าเช่นทองคำเงินแพลทินัมและแพลเลเดียมถือเป็นสินทรัพย์ชั้นนำที่สามารถซื้อขายได้เนื่องจากมีมูลค่าและความทนทานทางเศรษฐกิจสูง ขณะที่เอเชียเป็นตลาดโลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก (จีนอินเดียและสิงคโปร์เป็นผู้บริโภคชั้นนำของสินค้าเหล่านี้) ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกครอบงำโดย บริษัท ในยุโรปและอเมริกาโดยมี บริษัท โลหะมีค่ามากที่สุดในประเทศแคนาดาและเยอรมนี

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่นอกเหนือจากสกุลเงินและดัชนีหุ้นของทองและโลหะมีค่าอื่น ๆ ยังมีการซื้อขายอย่างแข็งขันให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยทั่วไปโลหะมีค่าจะซื้อได้ 2 วิธีหลักคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในขณะที่การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการซื้อขายทางกายภาพหรือการขายสินค้าเหล่านี้เพื่อการชำระเงินและการส่งมอบในวันที่จุดขาย (โดยทั่วไปคือสองวันทำการหลังจากวันที่ทำการซื้อขาย) สัญญาฟิวเจอร์สเป็นสัญญาที่ได้มาตรฐานซึ่งตกลงกันโดยทั้งสองฝ่ายเพื่อซื้อหรือขายโลหะมีค่าของ ปริมาณและคุณภาพเฉพาะสำหรับราคาที่ตกลงกัน (เรียกว่าราคาฟิวเจอร์ส) พร้อมกับการส่งมอบและการชำระเงินในภายหลังในอนาคต (เรียกว่าวันส่งมอบ) การซื้อและขายฟิวเจอร์สเกิดขึ้นโดยไม่มีการถือครองกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำการซื้อขายผ่านทางออนไลน์

ซื้อขายทองคำและโลหะมีค่า
โลหะมีค่าที่มีการซื้อขายกันมากที่สุด ได้แก่ ทองคำแพลทินัมแพลเลเดียมและเงินและปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลมาจากมูลค่าที่แท้จริงที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการซื้อทางออนไลน์และแม้กระทั่งความเป็นเจ้าของทางกายภาพของโลหะมีค่าเป็นเงินลงทุนระยะยาวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การค้าโลหะมีค่ายังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนระยะสั้นเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีที่ใช้เงินน้อยและง่ายกว่าในการรับตำแหน่งในการเคลื่อนไหวของราคา

ซึ่งแตกต่างจากสินค้าส่วนใหญ่ที่ขึ้นอยู่กับระดับการผลิตและการบริโภคโดยส่วนใหญ่ราคาซื้อขายทองคำไม่ได้เป็นเช่นนั้น: พวกเขาปฏิบัติตามชีพจรของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและทำให้ทองสามารถทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงกับตลาดอื่นในช่วงที่มีความไม่แน่นอน นอกจากทองคำแพลทินัมแพลเลเดียมและเงินแล้วยังเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีการซื้อขายโดยนักลงทุนซึ่งถือว่าพวกเขาเป็นร้านค้าที่มีมูลค่าในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางการเงิน

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาและอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดโลหะมีค่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด ได้แก่ สถาบันการเงินทั่วโลกซึ่งการลงทุนมีลักษณะเก็งกำไรและอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลงได้ ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อตลาดคือแนวโน้มของผู้ใช้ปลายทางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากผู้ซื้อเครื่องประดับ: ความต้องการเครื่องประดับทำให้ราคาโลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจยังมีผลกระทบต่อราคาในตลาด ในระดับเศรษฐกิจที่มีผลการดำเนินงานดีระดับความมั่งคั่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้องการทองคำและเครื่องประดับอัญมณีอื่น ๆ เมื่อนักลงทุนค้นหาตัวเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นราคาของโลหะมีค่าจะลดลงในขณะที่ราคาของผู้อื่น เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงความต้องการสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ บางส่วนนอกเหนือจากโลหะมีค่ายังส่งผลต่อความผันผวนของราคา

ประวัติความเป็นมาของการซื้อขายทองคำและโลหะมีค่า
โลหะมีค่าและทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเสมอ เท่าที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อทองถูกนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนและตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรูปเหรียญหรือแท่งและพันล้านที่มีความบริสุทธิ์และน้ำหนักคงที่ทองคำก็เป็นทรัพย์สินที่มีค่าและเป็นที่ต้องการมาก เหรียญทองครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพ. ศ. 600 ปีก่อนและใช้แลกเปลี่ยนเงินตรา (มาตรฐานทองคำ) เป็นเวลานานถึงทศวรรษที่ 1930 โลหะทองแดงเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและเป็นโลหะที่มีรูปร่างเป็นตัวนำไฟฟ้าสูงทองคำไม่เป็นปฏิกิริยาต่อองค์ประกอบอื่น ๆ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่เครื่องประดับอัญมณีเคมีเชิงพาณิชย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงยา เงินทองเป็น เงินสินค้า โภคภัณฑ์ถูกแทนที่ด้วยระบบสกุลเงิน fiat หลังจากปีพ. ศ. 2519 แต่ก็ยังคงเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มั่นคงจนถึงวันนี้

นอกจากทองคำแล้วกว่า 4 พันปีเงินยังถูกนำมาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเงินตรากับมาตรฐานเงินที่ยาวนานจนถึงศตวรรษที่ 19 ความต้องการของอุตสาหกรรมการค้าและผู้บริโภคทำให้เงินลงทุนเป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งในการลงทุนและตราสารอนุพันธ์เช่นฟิวเจอร์สเงินจะซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในโลก กับการถือกำเนิดของการซื้อขายออนไลน์ผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนเงินเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับนักลงทุนในการได้รับราคาของเงินและลงทุนในระยะยาว

เมื่อเทียบกับการค้าทองคำและการซื้อขายเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์การลงทุนตั้งแต่อารยธรรมโบราณแพลทินัมและแพลเลเดียมมีประวัติอันสั้นในภาคการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากความขาดแคลนและปริมาณการผลิตเหมืองแร่ประจำปีของพวกเขาพร้อมกับการใช้งานที่หลากหลายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลายครั้งที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะขายในราคาที่สูงกว่าทอง ทองคำขาวเป็นทองคำขาวที่มีความสัมพันธ์กับความมั่งคั่ง 10 เท่าและทองคำขาวทองคำขาวถูกใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่อารยธรรมก่อนโคลัมเบีย การอ้างอิงครั้งแรกของแพลทินัมในยุโรปเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาได้มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีมอเตอร์และอุตสาหกรรมเคมีทันตกรรมและแม้แต่ยา

คล้ายคลึงกับแพลทินัมแพลเลเดียมยังมีบทบาทสำคัญในด้านเทคโนโลยี นับตั้งแต่การค้นพบในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 อุปสงค์ทั่วโลกสำหรับแพลเลเดียมเพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ก็ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการแพทย์อุตสาหกรรมไฟฟ้าเครื่องประดับและแน่นอนว่าเป็นสินทรัพย์การลงทุน ในช่วงเวลาที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพราคาของแพลทินัมและแพลเลเดียมอาจสูงถึงทองคำหรือสูงกว่าในขณะที่ราคาของพวกเขาอาจลดลงหลังราคาของ ทองในช่วงของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทำให้ทองโลหะมีเสถียรภาพมากขึ้นในการลงทุน

การซื้อขายทองและโลหะมีค่าวันนี้
โลหะมีค่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 นอกเหนือจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการลงทุนในทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ ในระยะยาวถือเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิกที่ได้รับความนิยมทั่วโลกในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ / การเมือง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือสัญญาอนุพันธ์ที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งหมายความว่ามูลค่าของสินทรัพย์นั้นมาจากผลการดำเนินงานของสินทรัพย์อ้างอิง หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนในโลหะมีค่าฟิวเจอร์สคือการลดความเสี่ยง: ความสามารถในการทำสัญญาผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อกำหนดราคาหรืออัตราล่วงหน้าสำหรับการทำธุรกรรมในอนาคตพวกเขาทั้งสองสามารถมั่นใจได้กับการเคลื่อนไหวราคาที่รุนแรงหรือฉับพลันที่อาจทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น .

โลหะมีค่าสามารถซื้อขายในทั้งสองทิศทาง: หากตลาดคาดว่าจะย้ายขึ้นไป (รั้นแนวโน้ม) สามารถป้อนได้โดยการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ยาว) และออกจากการค้าโดยการขายนั้น ในขณะที่หากมีการคาดการณ์การเคลื่อนไหวลง (แนวโน้มขาลง) การซื้อขายสามารถทำได้โดยการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (สั้น) และออกจากการซื้อขายโดยการซื้อสัญญา ความเป็นไปได้ที่จะได้รับการค้า fu หลายtures ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกรายการและออกจากกันหลายรายการนั่นคือการทำสัญญาในราคาที่แตกต่างกันออกไปในราคาเดียวหรืออีกทางหนึ่ง ความสามารถในการซื้อขายในทั้งสองทิศทางช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรได้โดยไม่ขึ้นกับการเคลื่อนไหวของตลาดขึ้นหรือลง

[:hu]

Előnyei Arany Kereskedelmi és Nemesfém-kereskedelem XM

Kereskedelmi arany és ezüst online no-újra idézetek
Vonzó befektetési alternatíva mellett Forex
Nagyon likvid piacon
Ide rövid vagy hosszú ugyanazzal a fiókkal
Tőkeáttétel akár 888: 1
Kereskedelem nem kell külön díjat

Nemesfémek – kenhető / Feltételek

Nemesfémek Instruments

Standard fiókok

Micro számlák

XM Zero számlák

A különbözet ​​követelmény arany és ezüst számítjuk ki: Telkek * Szerződés Size * piaci ár / tőkeáttétel.

Gold & Silver kereskedési órák
(GMT + 2 időzóna, kérjük, vegye figyelembe, DST is megtörténhetnek)
Hétfő – Csütörtök: 1:05-23:55
Péntek: 1:05-23:50

egyéb fémek

határidős ügyletek CFD

kereskedési idő

Naptár

* Minimális szint forgalomba Stop Loss és Take Profit megbízások egy aktuális piaci ár.
** Ha elhagyja a nyitott pozíciót a következő kereskedési napon, akkor fizet, vagy megszerezni a bizonyos összeget, alapján számított kamatok különbsége a két pénznem a devizapár. Ez a művelet a „csere”. A kereskedelmi terminál „swap” automatikusan átalakíthatók a betét pénznemében. A művelet végrehajtásának 00.00 (GMT + 2 időzóna, kérjük, vegye figyelembe, DST vonatkozhatnak) és több percig is eltarthat. Szerdától csütörtökig csere árának három napig.
*** Az átlagos spread itt bemutatott számított egész nap. Ezek általában szűkebb rendes piaci körülmények között. Azonban kenhető szélesíti következő fontos bemutattak, közben a politikai bizonytalanság, a nem várt események, ami volatilis piaci körülmények között vagy a közeli a munkanap és a hétvégén, amikor a likviditás alacsonyabb. Amikor a kereskedelmi velünk Trading Point a másik fél. A szakmák illeszkedik, és minden következő expozíció felett előre meghatározott küszöbérték fedezett partnerünkkel bankok (a likviditást biztosító) az aktuális piaci terjedését. Azonban a volatilis és nem likvid piaci környezet likviditást biztosító idézni a szokásosnál nagyobb terjed. Ilyenkor Trading Point kénytelen átadni néhány terjedésének növekszik az ügyfelek számára.
A különbözet ​​követelmény CFD-k kiszámítása a következő: Telkek * Szerződés Size * Nyitva Ár * fedezeti hányad, és nem alapulnak a tőkeáttétel a kereskedelmi számla.
Margin CFD ha fedezett mindig 50%.
Naptári napokra tájékoztató jellegűek és változhatnak.

rs ">

Arany Kereskedelmi és nemesfémek piacán

Arany Kereskedelmi és más nemesfémek, valamint a nyersolaj, a réz vagy petróleum, kemény árucikkek, jelentős szerepet játszanak az árupiacon és szerződés alapján értékesíthető árut. A szerződések alapján a nemesfémek közé határidős, spot árak, határidős és opciós.

A közvetítő, amely lehetővé teszi a határidős szerződések tárgyalt határidős tőzsdei vagy árucikk, piac. A befektetők világszerte elérheti mintegy 50 fő árupiacok, nemesfém, mint az arany, ezüst, platina, palládium, mint a vezető forgalomképes eszközök miatt nagy gazdasági értéket és a tartósság. Míg Ázsia a világszerte legnagyobb nemesfémek piacán (Kína, India és Szingapúr pedig a felső fogyasztók ezen áruk), az árupiacon uralja az európai és az amerikai vállalatok, a legnagyobb nemesfém vállalat székhelye Kanadában és Németországban.

A határidős tőzsdéken piacon, ahol amellett, devizák és részvényindexek arany és más nemesfémek is aktívan kereskednek, rendelkezésre áll a nap 24 órájában, kivéve hétvégén. Általában nemesfémek vásárolt két fő módja: a helyszínen szerződések és a határidős szerződések. Míg helyszínen szerződések esetében a fizikai vételi vagy eladási ilyen árucikkek fizetés és szállítás a helyszínen időpontban (általában két munkanappal az üzletkötés napja), határidős szabványosított szerződéseket, kölcsönösen megállapodott a két felet, hogy vásárolni vagy eladni nemesfémek egy meghatározott mennyiségű és minőségű ár megállapodtak (az úgynevezett határidős ár) a szállítás és a fizetés egy későbbi időpontban a jövőben (az úgynevezett szállítási határidő). A vételi és eladási határidős nélkül zajlik a tényleges fizikai tulajdonjogát az árucikkek forgalmazott és keresztül történik online kereskedelem.

Kereskedelmi arany és nemesfémek
A leggyakrabban forgalmazott nemesfémek arany, platina, palládium és ezüst, valamint a magas kereskedési volumen a következő nyersanyagok tulajdonítható, hogy megtartotta belső értékét, függetlenül attól, hogy a gazdasági feltételek. Az előnyben az online vásárlást, és még a fizikai tulajdon, nemesfémek, mint a hosszú távú befektetések rendkívüli módon megnőtt az elmúlt évtizedekben. Kereskedés nemesfémek is lehetőséget teremt, akiket érdekel a rövid távú befektetési óta származékok és a tőzsdei szerződések kevésbé tőkeigényes és egyszerűbb módja annak, hogy állást foglaljon az ármozgások.

Ellentétben a legtöbb alkatrészt, amelyek elsősorban függ a termelés és a fogyasztás szintje, arany kereskedelmi ára, például nem: ők követik az impulzus politikai változásokat, és lehetővé teszik, hogy az arany, hogy működjön a fedezeti ellen más piacokon a bizonytalanság idején. Együtt arany, platina, palládium és ezüst is értékes és forgalmazott befektetők, akik tartják őket értékőrzőként idején a monetáris bizonytalanság.

Számos tényező befolyásolja az áringadozások és okozhat volatilitás a nemesfémek piacán. Az egyik legfontosabb tényező a globális pénzügyi intézmények, akiknek a beruházások spekulatív jellegű, és okozhat felfelé vagy lefelé ármozgások. Egy másik tényező, amely befolyásolja a piac a végfelhasználói trendek, főleg által kiváltott ékszer vevők: a kereslet ékszer teszi nemesfém piacán az árak emelkedni. Economy is hatással van a piaci árakat. A világszerte jól teljesítő gazdaság szintjén vagyon közvetlen összefüggésben van a kereslet az arany és más nemesfém ékszereket, amikor a befektetők keresni befektetési lehetőségeket, hogy magasabb kockázatot, az árak az egyes nemesfémek csökkentjük, miközben az ára mások emelkedik. Végül, de nem utolsósorban, a változások iránti kereslet más pénzügyi eszközök eltekintve nemesfémek is hozzájárul az árak ingadozása.

Történeti áttekintés Gold Kereskedelmi és nemesfémek
Nemesfémek, ésarany különös, mindig a gazdagság jelképe. Ami a történelem előtti időkben, amikor aranyat használt árucsere, és az évszázadok során, akár az érmék vagy rudak és több milliárd rögzített tisztaság és súlya, az arany volt értékes és igen keresett eszköz. Az első arany érméket vert ie 600 és használata árfolyamnyereség (gold standard) tartott, amíg 1930-ban. Mint egy villamosan jól vezető és képlékeny fémből, az arany nem reaktív, hogy más elemek, és használják számos iparágban a ékszer, kereskedelmi kémia és az elektronika a gyógyszert. Arany mint áru pénz csak helyébe a Fiat valuta rendszer 1976 után, de továbbra is marad a stabil befektetési eszköz a mai napig.

Együtt arany, több mint 4000 éves ezüst is használható monetáris csere az ezüst szabvány-ig tartó 19. században. Az ipari, kereskedelmi és fogyasztói kereslet, hogy az ezüst egy erős eszköz a befektetésre, és származékai, mint az ezüst határidős forgalomban vannak különböző devizapiacokon a világon. Az Advent az online kereskedés, ezüst tőzsdei termékek már egy egyszerű módja a befektetők számára, hogy megszerezzék az expozíció az ára ezüst és beruházni rá hosszú távon.

Mint képest arany kereskedelmi és ezüst kereskedelem, amely jelen van a befektetési eszközök, mivel az ókori civilizációk, platina, palládium rövidebb múltra tekint vissza a pénzügyi szektorban. Azonban, mivel ezek szűkössége és az összeg az éves bányászati, valamint azok különböző felhasználási számos ipari területeken, időnként hajlamosak eladni áron még nagyobb, mint az arany. 10-szer ritkább, majd arany, platina jár a gazdagság, és fehér arany-platina ötvözetek használtunk már a pre-kolumbiai civilizáció. Az első utalás platina Európában került sor a 16. században, és mivel a 18. század óta használják ékszerek, a motor és a vegyipar, fogászati ​​és még gyógyszert.

Hasonló a platina, palládium is alapvető szerepet játszik a technológia területén. Felfedezése óta a 19. századi Európában, a globális kereslet palládium nagymértékben emelkedett, főként az autóiparban, de az is széles körben használják a gyógyászatban, az elektromos ipar, ékszerek, és természetesen, mint befektetési eszköz. Mivel a kínálat és a kereslet (vagyis az ár meghatározására a piacon), a szer tartós gazdasági stabilitást a platina és a palládium lehet annyi, mint az arany, vagy még ennél is nagyobb, míg az árak is lemarad az ár arany időszakokban a gazdasági instabilitás, hogy az arany stabilabb fém befektetni.

Arany és nemesfémek kereskedés ma
Nemesfém már néhány a legnépszerűbb kemény áru kereskedelem 1970 óta. Emellett pénzváltás (deviza) kereskedés, befektetés az arany és más nemesfémek hosszú távú világszerte népszerű módja a portfolió kockázatkezelés idején az infláció vagy a gazdasági / politikai bizonytalanság.

Határidős szerződések úgynevezett származtatott ügyletek, azaz értékük származik a teljesítményét a mögöttes eszköz. Az egyik fő célja a befektetés nemesfém határidős kockázatcsökkentő: adott a képesség, hogy a szerződés a vevő és az eladó, hogy rögzítsék az árakat vagy az árak előre a jövőbeli ügyletekre, akkor biztosítsuk ellen drasztikus vagy a hirtelen ármozgások okozhat megnövekedett veszteségek .

Nemesfém lehet kereskedni mindkét irányban: ha a piac várhatóan felfelé mozog (bullish trend) ágakban lehet beírni megvásárlásával határidős (long), és lépjen ki a kereskedelmi értékesítésével is; míg ha van számítva egy lefelé irányuló mozgása (bearish trend), kereskedések beírható eladásával egy határidős szerződés (megy rövid), és lépjen ki a kereskedelmi vásárol egy szerződést. Az a lehetőség is adott, hogy a kereskedelem több fustruktúrák szerződéseket, ami magában foglalja, hogy több különálló belépés és kilépés, azaz belépő szerződések különböző árakon és kilépés egy árat, vagy fordítva. A képesség, hogy kereskedelmi mindkét irányban lehetővé teszi a befektetők nyereségre függetlenül felfelé vagy lefelé a piaci mozgásokat.

[:fr]

Avantages de la négociation d'or et du commerce des métaux précieux avec XM

Commerce d'or et d'argent en ligne sans requote
Une option d'investissement attrayante à côté du Forex
Marchés très liquides
Aller court ou long avec le même compte
Capacité jusqu'à 888: 1
Commerce sans frais supplémentaires

Métaux précieux – Spreads / Conditions

Instruments de métaux ponctuels

Pour les comptes standard

Pour les micro comptes

Pour XM Zero Accounts

L'exigence de marge pour l'or et l'argent est calculée comme ceci: lots * Taille du contrat * Prix du marché / levier.

HEURES DE TRADING D'OR ET D'ARGENT
(GMT + 2 fuseau horaire, veuillez noter que l'heure d'été peut s'appliquer)
Lundi – Jeudi: 01:05 – 23:55
Vendredi: 01:05 – 23:50

Autres métaux

CFD à terme

Heures d'échange

Calendrier

* Niveau minimum pour placer les commandes Stop Loss et Take Profit à partir d'un prix de marché actuel.
** Si vous quittez un poste ouvert pour le prochain jour de bourse, vous payez ou vous obtenez le montant déterminé, calculé sur la base de la différence de taux d'intérêt de deux devises en paire de devises. Cette opération s'appelle "swap". Dans le terminal de trading, le "swap" est automatiquement converti en monnaie de dépôt. L'opération se déroule à 00h00 (fuseau horaire GMT + 2, veuillez noter que l'heure d'été peut s'appliquer) et peut prendre plusieurs minutes. Du mercredi au jeudi, le swap est facturé pendant trois jours.
*** Les spreads moyens présentés ici sont calculés tout au long de la journée. Ils ont tendance à être plus étroits dans des conditions de marché normales. Cependant, les spreads peuvent s'élargir à la suite d'annonces d'informations importantes, en cas d'incertitude politique, d'événements inattendus conduisant à des conditions de marché volatiles ou à la fermeture du jour ouvrable et le week-end lorsque la liquidité est inférieure. Lorsque vous échangez avec nous, Trading Point est votre contrepartie. Vos transactions sont assorties et toute exposition suivante au-dessus des seuils prédéfinis est couverte par nos banques partenaires (nos fournisseurs de liquidité) au niveau du marché actuel. Cependant, lors de conditions de marché volatiles et non liquides, nos fournisseurs de liquidités citent des spreads plus importants que la normale. À ce moment-là, Trading Point est forcé de répercuter certaines des augmentations de spread pour ses clients.
L'exigence de marge pour les CFD est calculée comme suit: lots * Taille du contrat * Prix d'ouverture * Pourcentage de marge et non basé sur l'effet de levier de votre compte de négociation.
La marge dans les CFD lorsque vous êtes couvert est toujours de 50%.
Les dates du calendrier sont indicatives et peuvent être modifiées.

Rs ">

La négociation d'or et le marché des métaux précieux

La vente d'or et d'autres métaux précieux, ainsi que le pétrole brut, le cuivre ou le pétrole, sont des produits difficiles qui jouent un rôle majeur dans le marché des produits de base et sont des produits négociables basés sur des contrats. Les contrats basés sur des métaux précieux peuvent inclure des contrats à terme, des prix au comptant, des contrats à terme et des options.

L'intermédiaire qui permet de négocier des contrats à terme est l'échange à terme, ou le marché des marchandises. Les investisseurs du monde entier peuvent accéder à environ 50 marchés majeurs, avec des métaux précieux tels que l'or, l'argent, le platine et le palladium comme principaux actifs négociables en raison de leur grande valeur économique et de leur durabilité. Alors que l'Asie est le marché mondial des métaux précieux (Chine, Inde et Singapour étant les principaux consommateurs de ces commodités), le marché des matières premières est dominé par les sociétés européennes et américaines, avec les plus grandes sociétés de métaux précieux au Canada et en Allemagne.

Le marché des changes à terme, où, outre les devises et les indices boursiers, l'or et d'autres métaux précieux sont également négociés activement, est disponible 24 heures par jour, sauf les week-ends. Généralement, les métaux précieux sont achetés de deux façons principales: sur les contrats au comptant et sur les contrats à terme. Bien que les contrats au comptant impliquent l'achat ou la vente physique de ces produits pour le paiement et la livraison à la date de prise en compte (généralement deux jours ouvrables après la date de transaction), les contrats à terme standardisés sont convenus d'un commun accord par deux parties pour acheter ou vendre des métaux précieux Quantité et qualité spécifiques pour un prix convenu (appelé prix à terme) avec livraison et paiement à une date ultérieure à l'avenir (date de livraison appelée). L'achat et la vente de futures a lieu sans la propriété physique réelle des produits négociés et réalisés par le biais de transactions en ligne.

Commerce d'or et de métaux précieux
Les métaux précieux les plus fréquemment échangés sont l'or, le platine, le palladium et l'argent, et le volume élevé de ces produits est attribué à leur valeur intrinsèque retenue, quelle que soit leur situation économique. La préférence pour l'achat en ligne, et même la propriété physique, des métaux précieux en tant qu'investissement à long terme a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. La négociation de métaux précieux présente également des débouchés pour ceux qui s'intéressent à l'investissement à court terme, car les produits dérivés et les contrats négociés en bourse constituent un moyen moins important et plus simple de prendre position sur leurs mouvements de prix.

Contrairement à la plupart des commodités qui dépendent principalement des niveaux de production et de consommation, les prix du commerce de l'or, par exemple, ne sont pas: ils suivent le pouls des changements politiques et permettent à l'or de fonctionner comme une couverture contre d'autres marchés en période d'incertitude. Avec l'or, le platine, le palladium et l'argent sont également des actifs précieux et négociés par des investisseurs qui les considèrent comme des magasins de valeur en période d'incertitude monétaire.

Plusieurs facteurs influent sur la fluctuation des prix et peuvent entraîner une volatilité dans le marché des métaux précieux. L'un des facteurs les plus importants sont les institutions financières mondiales, dont les investissements sont de nature spéculative et peuvent provoquer des mouvements de prix à la hausse ou à la baisse. Un autre facteur qui influence le marché est la tendance des utilisateurs finaux, principalement déclenchée par les acheteurs de bijoux: la demande en bijoux fait augmenter les prix des métaux précieux. L'économie a également un impact sur les prix du marché. Dans une économie globalement performante, le niveau de richesse est directement corrélé à la demande d'or et d'autres bijoux en métaux précieux: lorsque les investisseurs recherchent des options d'investissement présentant un risque plus élevé, les prix de certains métaux précieux sont abaissés tandis que le prix des autres Se lève. Enfin, les changements dans la demande de certains autres actifs financiers en dehors des métaux précieux contribuent également aux fluctuations des prix.

Aperçu historique de la vente d'or et des métaux précieux
Métaux précieux, etL'or en particulier, ont toujours le symbole de la richesse. En ce qui concerne les temps préhistoriques, lorsque l'or a été utilisé dans le troc, et au cours des siècles, que ce soit sous forme de pièces de monnaie, de bars et de milliards de pureté et de poids fixés, l'or a été un atout précieux et très recherché. Les premières pièces d'or ont été frappées en 600 avant JC et son utilisation pour l'échange monétaire (étalon-or) a duré aussi longtemps que les années 1930. En tant que métal hautement électriquement conducteur et malléable, l'or n'est pas réactif à d'autres éléments, et il est utilisé dans plusieurs industries, des bijoux, de la chimie commerciale et de l'électronique à la médecine. L'or, en tant que monnaie de base, n'a été remplacé que par le système de devis fiat après 1976, mais il a continué à rester un actif d'investissement solide jusqu'à aujourd'hui.

Avec l'or, pendant plus de 4 mille ans, l'argent a également été utilisé pour l'échange monétaire avec la norme d'argent jusqu'au 19ème siècle. La demande industrielle, commerciale et de consommation fait de l'argent un fort atout pour investir, et des dérivés comme les contrats à terme sur l'argent sont négociés sur différents marchés de change dans le monde. Avec l'avènement du commerce en ligne, les produits négociés en bourse en argent ont été un moyen facile pour les investisseurs d'obtenir une exposition au prix de l'argent et d'investir à long terme.

Par rapport au commerce de l'or et au commerce de l'argent, qui ont été présents comme actifs d'investissement, les civilisations anciennes, le platine et le palladium ont une histoire plus courte dans le secteur financier. Cependant, en raison de leur rareté et du montant de leur production minière annuelle, ainsi que de leurs diverses utilisations dans plusieurs zones industrielles, parfois elles ont tendance à vendre à un prix encore plus élevé que l'or. 10 fois plus rare que l'or, le platine est associé à la richesse, et les alliages d'or et de platine blanc ont été utilisés dès la civilisation précolombienne. La première référence au platine en Europe a été faite au 16ème siècle, et depuis le 18ème siècle elle a été utilisée dans les bijoux, l'industrie automobile et chimique, la dentisterie et même les médicaments.

Comme le platine, le palladium joue également un rôle essentiel dans la technologie. Depuis sa découverte dans l'Europe du 19ème siècle, la demande mondiale de palladium a largement augmenté, principalement dans l'industrie automobile, mais elle est également largement utilisée en médecine, industrie électrique, bijoux et bien sûr comme un atout d'investissement. En raison de l'offre et de la demande (c'est-à-dire la détermination du prix sur le marché), en période de stabilité économique soutenue, le prix du platine et du palladium peut être égal à celui de l'or, voire plus élevé, alors que leurs prix peuvent être à l'origine du prix de L'or dans des périodes d'instabilité économique, faisant de l'or un métal plus stable pour investir.

L'échange d'or et de métaux précieux aujourd'hui
Les métaux précieux ont été parmi les produits de base les plus populaires au commerce depuis les années 1970. Outre le commerce de change (forex), investir dans l'or et d'autres métaux précieux à long terme est une manière populaire mondiale de gestion du risque de portefeuille en période d'inflation ou d'incertitude économique et politique.

Les contrats à terme sont appelés contrats dérivés, ce qui signifie que leur valeur découle de la performance de l'actif sous-jacent. L'un des principaux objectifs de l'investissement dans les contrats à terme de métaux précieux est l'atténuation des risques: compte tenu de la possibilité pour l'acheteur du contrat et le vendeur de fixer les prix ou les taux à l'avance pour les transactions futures, ils peuvent à la fois assurer des mouvements de prix drastiques ou soudains pouvant entraîner des pertes accrues .

Les métaux précieux peuvent être échangés dans les deux sens: si le marché devrait se déplacer vers le haut (tendance haussière), les transactions peuvent être entrées en achetant un contrat à terme (long terme) et à la sortie du commerce en le vendant; Alors que s'il y a anticipation d'un mouvement descendant (tendance baissière), les échanges peuvent être entrés en vendant un contrat à terme (court) et sortir du commerce en achetant un contrat. La possibilité est également accordée au commerce multiple fuQui implique de faire plusieurs entrées et sorties séparées, c'est-à-dire conclure des contrats à des prix différents et sortir à un prix, ou inversement. La capacité de négociation dans les deux sens permet aux investisseurs d'obtenir des bénéfices indépendamment des mouvements de marché à la hausse ou à la baisse.

[:es]

Ventajas del comercio de oro y del comercio de metales preciosos con XM

Comercio de oro y plata en línea con no-requotes
Una alternativa de inversión atractiva al lado de Forex
Mercados altamente líquidos
Ir corto o largo con la misma cuenta
Apalancamiento hasta 888: 1
Comercio sin cargo adicional

Metales preciosos – Spreads / Condiciones

Instrumentos de Metales Spot

Para cuentas estándar

Para Micro cuentas

Para XM cero cuentas

El requisito de margen para el oro y la plata se calcula de la siguiente manera: Lotes * Tamaño del contrato * Precio de mercado / apalancamiento.

HORAS DE NEGOCIACIÓN DE ORO Y PLATA
(GMT + 2 huso horario, por favor, nota DST puede aplicar)
Lunes – Jueves: 01:05 – 23:55
Viernes: 01:05 – 23:50

Otros Metales

Futuros CFDs

Los horarios comerciales

Calendario

* Nivel mínimo para colocar las órdenes Stop Loss y Take Profit de un precio de mercado actual.
** Si deja una posición abierta para el siguiente día de negociación, paga u obtiene la cantidad determinada, calculada sobre la base de la diferencia de tasas de interés de dos monedas en un par de divisas. Esta operación se llama "swap". En el terminal de negociación, "swap" se convierte automáticamente en la moneda de depósito. La operación se lleva a cabo a las 00.00 (GMT + 2 huso horario, por favor, nota DST puede aplicar) y puede tomar varios minutos. De miércoles a jueves swap se cobra por tres días.
*** Los diferenciales promedio mostrados aquí se calculan a lo largo del día. Tienden a ser más estrechas en condiciones normales de mercado. Sin embargo, los diferenciales pueden ampliarse después de anuncios de noticias importantes, durante incertidumbre política, eventos inesperados que conducen a condiciones volátiles del mercado o al cierre del día hábil y los fines de semana cuando la liquidez es menor. Cuando usted negocia con nosotros Trading Point es su contrapartida. Sus operaciones son igualadas y cualquier próxima exposición por encima de los umbrales predefinidos está cubierta con nuestros bancos asociados (nuestros proveedores de liquidez) en el mercado actual. Sin embargo, durante condiciones de mercado volátiles e ilíquidas, nuestros proveedores de liquidez citan spreads más grandes que lo normal. En estos momentos Trading Point se ve obligado a pasar algunos de los aumentos de spread a sus clientes.
El margen requerido para CFDs se calcula de la siguiente manera: Lotes * Tamaño del contrato * Precio de apertura * Porcentaje de margen y no se basa en el apalancamiento de su cuenta de negociación.
Margen en CFDs cuando usted está cubierto es siempre el 50%.
Las fechas del calendario son indicativas y están sujetas a cambios.

Gold TradEl mercado de los metales preciosos

El comercio de oro y otros metales preciosos, junto con el petróleo crudo, el cobre o el petróleo, son productos duros que desempeñan un papel importante en el mercado de materias primas y son bienes transables basados ​​en contratos. Los contratos basados ​​en metales preciosos pueden incluir futuros, precios al contado, forwards y opciones.

El intermediario que permite negociar contratos de futuros es el mercado de futuros, o mercado de materias primas. Los inversores en todo el mundo pueden acceder a unos 50 mercados de materias primas importantes, con metales preciosos como el oro, la plata, el platino y el paladio como los principales activos comerciables debido a su alto valor económico y durabilidad. Si bien Asia es el mercado mundial de metales preciosos más grande (China, India y Singapur son los principales consumidores de estos productos), el mercado de materias primas está dominado por las empresas europeas y estadounidenses, con las mayores empresas de metales preciosos con sede en Canadá y Alemania.

El mercado de futuros, donde además de las monedas y los índices bursátiles de oro y otros metales preciosos también se negocian activamente, está disponible las 24 horas del día, excepto los fines de semana. Por lo general, los metales preciosos se compran de dos maneras principales: en los contratos a plazo y en los contratos de futuros. Mientras que los contratos al contado implican la compra o venta física de estos productos para el pago y entrega en la fecha spot (típicamente dos días hábiles después de la fecha de negociación), los futuros son contratos estandarizados, mutuamente acordados por dos partes para comprar o vender metales preciosos de un Cantidad y calidad específicas por un precio acordado (denominado precio de futuros) con entrega y pago en una fecha futura futura (llamada fecha de entrega). La compra y venta de futuros se lleva a cabo sin la propiedad física real de las mercancías negociadas y realizadas a través de comercio en línea.

Comercio de oro y metales preciosos
Los metales preciosos que se negocian con más frecuencia son el oro, el platino, el paladio y la plata, y el alto volumen comercial de estos productos se atribuye a su valor intrínseco retenido, independientemente de las condiciones económicas. La preferencia por la compra en línea, e incluso la propiedad física, de los metales preciosos como inversión a largo plazo ha aumentado enormemente en las últimas décadas. El comercio de metales preciosos también ofrece oportunidades para los interesados ​​en la inversión a corto plazo, ya que los derivados y los contratos negociados en bolsa son una manera menos capitalista y más sencilla de tomar una posición sobre sus movimientos de precios.

A diferencia de la mayoría de las materias primas que dependen principalmente de los niveles de producción y consumo, los precios del oro, por ejemplo, no son: siguen el pulso de los cambios políticos y hacen posible que el oro funcione como cobertura frente a otros mercados en tiempos de incertidumbre. Junto con el oro, el platino, el paladio y la plata son también activos valiosos y negociados por los inversionistas que los consideran almacenes del valor en épocas de la incertidumbre monetaria.

Hay varios factores que afectan la fluctuación de precios y pueden causar volatilidad en el mercado de metales preciosos. Uno de los factores más importantes son las instituciones financieras mundiales, cuyas inversiones son de naturaleza especulativa y pueden provocar movimientos de precios hacia arriba o hacia abajo. Otro factor que influye en el mercado son las tendencias de los usuarios finales, provocadas principalmente por los compradores de joyería: la demanda de joyería hace subir los precios de los metales preciosos. La economía también tiene un impacto en los precios de mercado. En una economía globalmente rentable, el nivel de riqueza está directamente relacionado con la demanda de oro y otras joyas de metales preciosos: cuando los inversores buscan opciones de inversión que presentan un mayor riesgo, los precios de ciertos metales preciosos se reducen mientras que el precio de otros Se levanta Por último, pero no menos importante, los cambios en la demanda de algunos otros activos financieros aparte de metales preciosos también contribuyen a las fluctuaciones de precios.

Descripción histórica del comercio de oro y los metales preciosos
Los metales preciosos, y el oro en particular,Siempre el símbolo de la riqueza. Hasta los tiempos prehistóricos, cuando el oro se usaba en el trueque, ya lo largo de los siglos, ya sea en forma de monedas o barras y miles de millones de pureza y peso fijos, el oro ha sido un bien valioso y muy buscado. Las primeras monedas de oro fueron golpeadas en 600 AC y su uso para el intercambio monetario (estándar de oro) duró mientras que los años 30. Como un metal altamente eléctricamente conductor y maleable, el oro no es reactivo a otros elementos, y se utiliza en varias industrias de la joyería, de la química comercial y de la electrónica a la medicina. El oro como dinero de las mercancías fue reemplazado solamente por el sistema de moneda fiat después de 1976, pero ha continuado siendo un activo sólido de la inversión hasta hoy.

Junto con el oro, durante más de 4 mil años la plata también se ha utilizado para el intercambio monetario con el estándar de plata que dura hasta el siglo XIX. La demanda industrial, comercial y de consumo hacen de la plata un fuerte activo para invertir, y los derivados como los futuros de plata se negocian en varios mercados de divisas en el mundo. Con el advenimiento del comercio en línea, la plata de intercambio de productos han sido una manera fácil para los inversores para obtener la exposición al precio de los platos e invertir en él a largo plazo.

En comparación con el comercio de oro y el comercio de plata, que han estado presentes como activos de inversión desde las civilizaciones antiguas, el platino y el paladio tienen una historia más corta en el sector financiero. Sin embargo, debido a su escasez y la cantidad de su producción anual de la mina, junto con sus diversos usos en varias áreas industriales, a veces tienden a vender a un precio incluso más alto que el oro. 10 veces más raro que el oro, el platino se asocia con la riqueza, y las aleaciones de oro blanco-platino se utilizaron tan pronto como en la civilización precolombina. La primera referencia al platino en Europa se hizo en el siglo XVI, y desde el siglo XVIII se ha utilizado en la joyería, el motor y la industria química, odontología e incluso la medicina.

Al igual que el platino, el paladio también desempeña un papel esencial en la tecnología. Desde su descubrimiento en el siglo XIX Europa, la demanda mundial de paladio ha aumentado en gran medida, sobre todo en la industria del automóvil, pero también es ampliamente utilizado en la medicina, la industria eléctrica, joyas y por supuesto como un activo de inversión. Debido a la oferta ya la demanda (es decir, la determinación de precios en el mercado), en tiempos de estabilidad económica sostenida, el precio del platino y el paladio puede ser tanto como el del oro, o incluso más, mientras que sus precios pueden caer detrás del precio de Oro en períodos de inestabilidad económica, convirtiendo al oro en un metal más estable en el que invertir.

El oro y los metales preciosos hoy
Los metales preciosos han sido algunos de los productos duros más populares para el comercio desde los años setenta. Además del comercio de divisas (divisas), invertir en oro y otros metales preciosos a largo plazo es una forma popular en todo el mundo de gestión de riesgo de la cartera en tiempos de inflación o incertidumbre económica / política.

Los contratos de futuros son los llamados contratos derivados, lo que significa que su valor deriva del rendimiento del activo subyacente. Uno de los principales propósitos de invertir en futuros de metales preciosos es la mitigación del riesgo: dada la capacidad del comprador del contrato y el vendedor para fijar los precios o las tarifas de antemano para transacciones futuras, ambos pueden asegurarse contra movimientos de precios drásticos o repentinos que pueden causar mayores pérdidas .

Los metales preciosos se pueden negociar en ambas direcciones: si se espera que el mercado se mueva hacia arriba (tendencia alcista) las operaciones se pueden incorporar comprando un contrato de futuros (ir largo) y salir del comercio vendiéndolo; Mientras que si hay anticipación de un movimiento descendente (tendencia bajista), las operaciones se pueden entrar vendiendo un contrato de futuros (que va corto) y salir del comercio comprando un contrato. También se da la posibilidad de negociar múltiples contratos de futuros,Haciendo varias entradas y salidas separadas, es decir, entrando contratos a precios diferentes y saliendo a un precio, o al revés. La capacidad de negociar en ambas direcciones permite a los inversores obtener ganancias independientemente de los movimientos del mercado hacia arriba o hacia abajo.

[:tr]

XM ile Altın Ticareti ve Değerli Maden Ticaretinin Avantajları

Altın ve gümüşü online ve no-replotes'la ticaret yapın
Forex'in yanında çekici bir yatırım alternatifi
Yüksek likiditeye sahip pazarlar
Aynı hesapla kısa veya uzun gidin
888: 1'e kadar kaldıraç
Ekstra ücret ödemeden ticaret yapın

Değerli Madenler – Spreadler / Koşullar

Spot Metaller Aletleri

Standart Hesaplar İçin

Mikro Hesaplar İçin

XM Sıfır Hesapları İçin

Altın ve Gümüş için marj gereksinimi şu şekilde hesaplanır: Çok * Sözleşme Boyutu * Piyasa Fiyat / Kaldıraç.

ALTIN ​​& GÜMÜŞ TİCARET SAATLERİ
(GMT + 2 saat dilimi, lütfen DST uygulayabilirsiniz unutmayın)
Pazartesi – Perşembe: 01:05 – 23:55
Cuma: 01:05 – 23:50

Diğer Metaller

Vadeli CFD'ler

Ticaret Saatleri

Takvim

* Kaybı Durdur ve Kar Siparişlerini geçerli bir piyasa fiyatından almanız için minimum seviye.
** Bir sonraki işlem günü için açık pozisyon bırakırsanız, döviz çiftindeki iki para biriminin faiz oranları farkına göre hesaplanan belli miktarı ödersiniz veya elde edersiniz. Bu işleme "takas" denir. Ticaret terminalinde, "takas" otomatik olarak depozito döviz cinsine dönüştürülür. İşlem saat 00: 00'da (GMT + 2 saat dilimi, lütfen DST uygulanıyor olabilir) yapılmaktadır ve birkaç dakika sürebilir. Çarşamba gününden perşembe gününe kadar, takas üç gün boyunca ücretlendirilir.
*** Burada gösterilen ortalama spreadler gün içerisinde hesaplanmaktadır. Normal piyasa koşullarında daha dar olma eğilimindedirler. Bununla birlikte, önemli haber duyurularını, siyasi belirsizliği, beklenmeyen olayları, piyasalardaki dalgalanmaları da içine alarak veya iş gününün kapanışında ve likidite daha düşük hafta sonlarında spreadler genişleyebilir. Trading Point, karşı tarafınızdır. Esnaflarınız eşleştirilir ve ön tanımlı eşik değerlerin üzerinde bir sonraki maruz kalma, mevcut piyasa yayılımındaki ortak bankalarımızla (likidite sağlayıcılarımız) korunmaktadır. Bununla birlikte, değişken ve likit olmayan piyasa koşullarında, likidite sağlayıcılarımız normal spreadlerden daha büyük teklif veriyor. Bu gibi durumlarda Trading Point müşterilerine yayılmış artışların bir kısmını geçmek zorunda kalır.
CFD'lerin marj gereksinimi şu şekilde hesaplanır: Çok * Sözleşme Boyutu * Açılış Fiyatı * Marj Yüzdesi ve ticaret hesabınızın kaldıraçına dayalı değildir.
Koruma altına alındığınızda CFD'lerdeki marj her zaman% 50'dir.
Takvim tarihleri ​​gösterge niteliğindedir ve değişime tabidir.

Altın TradIng ve Kıymetli Madenler Piyasası

Altın Ticareti ve diğer değerli metalleri ham petrol, bakır veya petrol ile birlikte emtia piyasasında önemli bir rol oynayan ve sözleşmeye dayalı ticarete konu mallar. Kıymetli madenlere dayanan sözleşmeler, futures, spot fiyatlar, forwardlar ve opsiyonları içerebilir.

Vadeli işlem sözleşmelerinin müzakere edilmesini sağlayan aracı, vadeli işlem borsası veya emtia piyasasıdır. Dünya çapında yatırımcılar, yüksek ekonomik değere ve dayanıklılığına sahip oldukları için, 50 kadar büyük emtia piyasasına altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli metallerle erişebilirler. Asya, dünyanın en büyük değerli metal pazarıdır (Çin, Hindistan ve Singapur bu malların en çok tüketen üyeleridir), emtia piyasası, Kanada ve Almanya'da bulunan en büyük kıymetli metal şirketleri olan Avrupa ve Amerikan şirketlerinin hakimiyeti altındadır.

Döviz ve borsa endekslerinin yanı sıra altın ve diğer değerli metallerin aktif işlem gördüğü vadeli işlem borsası, hafta sonları hariç 24 saat mevcuttur. Genelde kıymetli metaller iki ana yolla satın alınır: spot sözleşmelerde ve vadeli işlem sözleşmelerinde. Spot sözleşmeler, bu malların spot tarihte (genellikle ticaretten sonraki iki iş günü içinde) ödeme ve teslimat için fiziksel olarak alım satımını içerirken, vadeli işlemler, iki tarafın karşılıklı olarak, (Teslim fiyatı olarak anılacaktır) üzerinde anlaşmaya varılan bir fiyatın (teslimat fiyatı olarak anılacaktır) daha sonraki bir tarihte teslimat ve ödeme ile belirli miktarı ve kalitesini (teslim tarihi) belirtir. Vadeli işlemlerin alım satımı, çevrimiçi işlem yoluyla ticaret yapılan ve yapılan malların gerçek fiziksel mülkiyeti olmaksızın gerçekleşir.

Altın ve kıymetli metaller ticareti
En çok işlem gören kıymetli metaller altın, platin, paladyum ve gümüştür ve bu mallardaki yüksek ticaret hacmi, ekonomik koşullardan bağımsız olarak, kendi öz değerlerine atfedilmektedir. Değerli metallerin uzun vadeli yatırım olarak çevrimiçi satın alınması ve hatta fiziksel olarak sahiplenilmesi için tercih son yıllarda muazzam bir artış gösterdi. Kıymetli metallerin ticareti, kısa vadeli yatırımlarla ilgilenen kişiler için de fırsatlar sunar; çünkü türevler ve borsa sözleşmeli sözleşmeler, fiyat hareketlerinde bir pozisyon almak için daha az sermaye yoğun ve basit bir yoldur.

Üretim ve tüketim seviyelerine esasen bağımlı olan emtialardan farklı olarak, örneğin altın ticareti fiyatları politik değişikliklerin nabzını takip edip, belirsizlik dönemlerinde altının diğer pazarlara karşı bir çit olarak işlev görmesini mümkün kılar. Altınla birlikte, platin, paladyum ve gümüş de değerli varlıklardır ve parasal belirsizlik dönemlerinde onları değerli mağazalar olarak gören yatırımcılar tarafından ticareti yapılmaktadır.

Fiyat dalgalanmasını etkileyen ve kıymetli madenler piyasasında oynaklığa neden olabilecek birkaç faktör vardır. En önemli faktörlerden biri, yatırımları spekülatif nitelikte olan ve yukarı veya aşağı doğru fiyat hareketlerine neden olan küresel mali kuruluşlardır. Piyasayı etkileyen diğer bir faktör, başta mücevher alıcılarının tetiklediği son kullanıcı eğilimleridir: mücevher talebi, değerli metal piyasalarını fiyatlara yükseltir. Ekonomi de piyasa fiyatları üzerinde bir etkiye sahiptir. Küresel düzeyde iyi performans gösteren bir ekonomide servet seviyesi, altın ve diğer değerli metal mücevherat talebi ile doğrudan ilişkilidir: yatırımcılar daha yüksek bir risk getiren yatırım seçeneklerini aradıklarında, bazı değerli metallerin fiyatları düşürülürken diğerlerinin fiyatı da düşürülür yükselir. Son olarak, kıymetli madenler dışında bazı diğer finansal varlıklara olan talep değişiklikleri de fiyat dalgalanmalarına katkıda bulunur.

Altın Ticareti ve Kıymetli Metallere Tarihi Genel Bakış
Değerli metaller ve özellikle altın varHer zaman zenginlik simgesi. Tarih öncesi çağlara kadar altın, takas ya da yüzyıllar boyunca, madeni paralar, barlar ve milyarlarca saflık ve kilo şeklinde kullanıldığında, altın değerli ve aranan bir varlıktı. İlk altın paralar M.Ö. 600'de vuruldu ve parasal değişim (altın standart) için kullanımı 1930'lu yıllar boyunca sürdü. Son derece elektrik iletken ve şekillendirilebilir metal olan altın, diğer elementlere karşı reaktif değildir ve mücevher, ticari kimya ve elektronikten tıbba birçok sektörde kullanılmaktadır. Emtia parası olarak altın ancak 1976'dan sonra fiat para sistemi ile değiştirildi, ancak bugüne kadar sağlam bir yatırım varlığı olmaya devam etti.

Altınla birlikte, 4 bin yıldan fazla bir süredir, gümüş 19. yüzyıla kadar gümüş standartlarıyla para alışverişinde kullanılıyordu. Sanayi, ticaret ve tüketici talebi, gümüşü yatırım yapmak için güçlü bir varlık yapmaktadır ve gümüş vadeli işlemler gibi türevler, dünyadaki çeşitli döviz piyasalarında işlem görmektedir. Çevrimiçi ticaretin gelişiyle birlikte, gümüşü takas ettiren ürünler yatırımcıların gümüş fiyatına maruz kalmalarını ve uzun vadede yatırım yapmalarını kolaylaştırdı.

Antik uygarlıklardan beri yatırım varlıkları olarak bulunan altın ticareti ve gümüş ticarete kıyasla, platin ve paladyum finansal sektörde daha kısa bir tarihe sahiptir. Bununla birlikte, kıtlığı ve yıllık maden üretim miktarı ile çeşitli sanayi bölgelerindeki çeşitli kullanımları nedeniyle bazen altından daha yüksek bir fiyata satma eğilimi gösterirler. 10 kat daha altın, platin zenginlik ile ilişkilendirildi ve beyaz altın platin alaşımları, Kolomb öncesi uygarlığın erken dönemlerinde kullanıldı. Avrupa'da platin'e ilk atıf 16. yüzyılda yapılmıştır ve 18. yüzyıldan beri kuyumculuk, motor ve kimya endüstrisi, diş hekimliği ve hatta tıpta kullanılmaktadır.

Palladyum, platinde olduğu gibi teknolojide de önemli bir rol oynamaktadır. 19. yüzyıl Avrupa'sındaki keşfinden bu yana, paladyum için küresel talep çoğunlukla otomobil endüstrisinde büyük oranda arttı ancak aynı zamanda tıpta, elektrik endüstrisinde, mücevheratta ve tabii ki bir yatırım varlığı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Arz ve talep (yani pazardaki fiyat tespiti) nedeniyle, devam eden ekonomik istikrarın sağlandığı zaman, platin ve paladyum fiyatı altın fiyatına veya daha da yüksek olabilir; bu fiyatların fiyatı geride kalabilir Ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde altın, altın daha istikrarlı bir metal yatırım yapmak.

Altın ve Değerli Madenler Bugün Ticaret
Değerli metaller, 1970'lerden beri ticarette en popüler emtia ticareti yapmaktadır. Döviz (forex) ticaretinin yanı sıra, altın ve diğer kıymetli metallere uzun vadeli yatırım yapmak, enflasyon veya ekonomik / politik belirsizlik dönemlerinde portföy risk yönetiminin dünya çapında popüler bir yoludur.

Vadeli işlem sözleşmeleri, türev sözleşmeler olarak adlandırılır, yani değerlerinin, temel alınan varlığın performansından elde edildiği anlamına gelir. Kıymetli metallerin vadeli işlemlerine yatırımda bulunmanın temel amaçlarından biri de risk hafifletmektir: Sözleşme alıcıları ve satıcısı, gelecekteki işlemler için önceden fiyat veya oranları düzeltme olanağı göz önüne alındığında, artan kayıplara neden olabilecek aşırı veya ani fiyat hareketlerine karşı hem garanti verebilirler. .

Değerli metaller her iki yönde de işlem görebilir: Eğer piyasanın yukarı yönlü hareket etmesi beklenirse (boğa trendi), vadeli işlem sözleşmeleri (uzun sürüyor) satın alarak ticaretten çıkabilir ve satarak ticaretten çıkabilir; Aşağı doğru hareket beklentisi varsa (düşüş eğilimi), vadeli işlem sözleşmeleri satarak (kısa geçecek) işlem girilebilir ve bir sözleşme satın alarak ticaretten çıkarılabilir. Çok vadeli vadeli sözleşmelerin ticareti de mümkündür;Farklı girdiler ve çıkışlar yapmak, yani sözleşmeleri farklı fiyatlara girmek ve bir fiyata çıkmak ya da tersi yoldan yapmak. Her iki yönde de ticaret yapma kabiliyeti, yatırımcıların yukarı veya aşağı piyasa hareketlerinden bağımsız olarak kazanç elde etmelerini sağlar.

[:zh]

黄金交易和贵金属交易的优势与XM

在线交易黄金和白银,无需报价
外汇有吸引力的投资选择
高流动性市场
使用相同的帐户短或长
杠杆高达888:1
交易不收取额外费用

贵金属 – 传播/条件

现货金属仪器

对于标准账户

微帐户

对于XM零帐户

黄金和白银的保证金要求如下计算:许可*合约大小*市价/杠杆。

黄金和银交易时间
(GMT + 2时区,请注意DST可能适用)
周一至周四:01:05 – 23:55
星期五:01:05 – 23:50

其他金属

期货差价合约

交易时间

日历

*从当前市场价格出售止损和获利指令的最低水平。
**如果您在下个交易日离职,您可以根据货币对中的两种货币的利率差异来支付或获得一定的金额。此操作称为“交换”。在交易终端中,“交换”将自动转换为存款货币。操作在00.00(GMT + 2时区,请注意DST可能适用),可能需要几分钟。从星期三到星期四互换三天。
***这里显示的平均点差全天计算。在正常的市场条件下,他们往往会更窄。然而,随着重要消息公布,政治不确定性,意外事件导致市场状况波动或营业日结束以及周末流动性较低时,利差可能会扩大。当您与我们交易交易点是您的对手。您的交易是匹配的,超过预定义阈值的任何下一次曝光与我们的合作伙伴银行(我们的流动性提供商)在当前市场传播对冲。然而,在波动和流动性不足的市场条件下,我们的流动性提供者报价大于正常利差。在这种情况下,交易点被迫将一些传播信息传递给其客户。
差价合约的保证金要求如下计算:批次*合约大小*开盘价*保证金百分比,而不是基于交易账户的杠杆。
当您对冲时,差价合约的保证金总是为50%。
日历日期是指示性的,可能会更改。

黄金交易贵金属市场

黄金交易等贵金属以及原油,铜或石油,都是在商品市场上发挥重要作用且是以合约为基础的贸易品的硬商品。基于贵金属的合约可以包括期货,现货价格,远期和期权。

期货合约谈判的中介是期货交易所或商品市场。由于其经济价值和耐用性高,全球投资者可以获得约50个主要商品市场,贵金属如黄金,白银,铂金和钯金作为主要的可交易资产。虽然亚洲是全球最大的贵金属市场(中国,印度和新加坡是这些商品的最大消费者),但商品市场则以欧美企业为主,最大的贵金属公司位于加拿大和德国。

期货交易所市场除了货币和股票指数黄金等贵金属也积极交易外,除了周末外,还有24小时可用。一般来说,贵金属主要有两种方式:现货合约和期货合约。虽然现货合约涉及在现货日(通常交易日后的两个工作日)实物购买或​​出售这些商品进行付款和交割,但期货是双方同意双方同意买入或卖出贵金属的标准合约具体数量和质量的价格约定(称为期货价格)与交货和付款在以后的日期(称为交货日期)。期货的买卖是在没有通过网上交易交易和完成的商品的实际实物所有权的情况下进行的。

交易黄金和贵金属
最常见的交易型贵金属是黄金,铂金,钯金和白银,这些商品的交易量高是由于其保留的内在价值,不管经济状况如何。珍贵金属作为长期投资的在线购买,甚至实物所有权的偏好近几十年来大大增加。交易贵金属也为那些对短期投资感兴趣的人提供机会,因为衍生品和交易所交易的合约是资本密集型和更简单的方式来衡量价格走势。

与主要依赖生产和消费水平的大多数商品不同,黄金交易价格不是:他们遵循政治变化的脉搏,使黄金成为在不确定时期对冲其他市场的可能。除了黄金,铂金,钯金和白银也是宝贵的资产,由投资者进行交易,投资者认为它们是货币不确定性时期的商店。

影响价格波动的因素有几个,可能导致贵金属市场波动。最重要的因素之一是全球金融机构,投资本质上是投机性的,可能导致价格上涨或下跌。影响市场的另一个因素是最终用户趋势,主要是由珠宝买家触发:珠宝需求使贵金属市场价格上涨。经济也对市场价格产生影响。在全球表现良好的经济中,财富水平与黄金和其他贵金属珠宝的需求直接相关:当投资者寻求出现较高风险的投资期权时,某些贵金属的价格下降,而其他贵金属的价格下降上升。最后但并非最不重要的是,贵金属以外的一些其他金融资产的需求变化也有助于价格波动。

黄金交易和贵金属历史概述
贵金属,特别是黄金有始终是财富的象征。就史前时代而言,当黄金被用于易货,而且在几个世纪以来,无论是以硬币形式,还是酒吧和数十亿的固定纯度和重量,黄金一直是宝贵而且备受追捧的资产。公元前600年,第一枚金币被击中,金融交易(黄金标准)的使用持续了20世纪30年代。作为高导电性和可延展性的金属,金与其他元素无反应,用于从珠宝,商业化学,电子学到医学等几个行业。黄金作为商品货币仅在1976年之后被法定货币体系所取代,但直到今天仍然保持坚实的投资资产。

与黄金一起,四千多年来,银也被用于持续到19世纪的银牌的货币兑换。工业,商业和消费者的需求使银成为投资的强大资产,白银期货衍生品在世界各个交易市场上交易。随着网上交易的出现,白银交易所交易的产品一直是投资者获取银汞价格并长期投资的简单方式。

与古代文明一样的投资资产黄金交易和白银交易相比,铂金和钯金在金融领域的历史较短。然而,由于它们的稀缺性和年度矿产量的增加,以及其在几个工业领域的各种用途,有时它们的销售价格甚至高于黄金。 10倍稀少金,铂金与财富相关联,白金铂合金早在哥伦布前期文明中被使用。欧洲铂金首次提及于16世纪,自18世纪以来一直被用于珠宝,电机,化工,牙医甚至医药。

与铂类似,钯也在技术上起着至关重要的作用。自19世纪欧洲发现以来,全球对钯需求大幅增长,主要是汽车行业,但也广泛应用于医药,电工,珠宝,当然也是投资资产。由于供求关系(即市场价格决定),在经济持续稳定的时期,铂金和钯金的价格可能高于黄金,甚至更高,而其价格可能落后于黄金在经济不稳定的时期,使黄金更稳定的金属投资。

黄金和贵金属交易今天
自20世纪70年代以来,贵金属成为贸易中最受欢迎的一些重要商品。除了外汇交易(外汇)交易,长期投资黄金和其他贵金属是在通货膨胀时期或经济/政治不确定性期间投资组合风险管理的全球流行方式。

期货合约是所谓的衍生合约,意味着其价值来源于相关资产的表现。投资贵金属期货的主要目的之一是减缓风险:鉴于买方和卖方合约买卖双方能够提前确定价格或利率以进行未来交易,因此可以确保不会导致突然或突然的价格变动,导致损失增加。

贵金属可以双向交易:如果市场有望向上走(看涨趋势),可以通过采购期货合约(长期)进行交易,并通过出售退出交易;而如果出现下行趋势(看跌趋势),则可以通过出售期货合约(短期)进行交易,并通过购买合同退出交易。也可以交易多种期货合约,卷入几个单独的条目和出口,即以不同的价格进入合同,以一个价格退出,或者相反。无论市场走势向上还是向下,双向交易的能力使投资者获利。

[:ru]

Преимущества торговли золотом и драгоценными металлами с помощью XM

Торговля золотом и серебром в Интернете без каких-либо реквотов
Привлекательная инвестиционная альтернатива у Forex
Высоколиквидные рынки
Короткий или длинный с той же учетной записью
Кредитное плечо до 888: 1
Торговля без дополнительных сборов

Драгоценные металлы – спреды / условия

Инструменты для точечных металлов

Для стандартных счетов

Для микро-счетов

Для нулевых счетов XM

Требования к марже для золота и серебра рассчитываются следующим образом: партии * размер контракта * рыночная цена / кредитное плечо.

ЗОЛОТО И СЕРЕБРЯНЫЕ ТОРГОВЫЕ ВРЕМЕНИ
(GMT + 2 часовой пояс, обратите внимание, DST может применяться)
Понедельник – четверг: 01:05 – 23:55
Пятница: 01:05 – 23:50

Другие металлы

Фьючерсные контракты

Торговые часы

Календарь

* Минимальный уровень для размещения ордеров Stop Loss и Take Profit от текущей рыночной цены.
** Если вы оставите открытую позицию на следующий торговый день, вы заплатите или получите определенную сумму, рассчитанную на основе разницы процентных ставок двух валют в валютной паре. Эта операция называется «своп». В торговом терминале «своп» автоматически конвертируется в валюту депозита. Операция проводится в 00.00 (GMT + 2 часовой пояс, обратите внимание, DST может применяться) и может занять несколько минут. С среды по четверг своп взимается в течение трех дней.
*** Средние спреды, показанные здесь, рассчитаны в течение дня. Они, как правило, более узкие при нормальных рыночных условиях. Однако спрэды могут расширяться после важных новостей, во время политической неопределенности, неожиданных событий, приводящих к нестабильной рыночной конъюнктуре или в конце рабочего дня и в выходные, когда ликвидность ниже. Когда вы торгуете с нами, Trading Point – ваш контрагент. Ваши сделки сопоставлены, и любое последующее воздействие выше предопределенных пороговых значений хеджируется нашими банками-партнерами (нашими поставщиками ликвидности) в текущем рыночном спреде. Однако во время изменчивых и неликвидных рыночных условий наши поставщики ликвидности указывают более крупные, чем нормальные спрэды. В такие моменты Trading Point вынужден перейти на некоторые увеличения спредов своим клиентам.
Маржинальное требование для CFD рассчитывается следующим образом: Lots * Contract Size * Цена открытия * Margin Percentage, а не на основе кредитного плеча вашего торгового счета.
Маржа в CFD, когда вы хеджируетесь, всегда равна 50%.
Даты календаря являются ориентировочными и могут быть изменены.

Торговля золотом и рынок драгоценных металлов

Золото Trading и другие драгоценные металлы, наряду с сырой нефтью, медью или нефтью, являются твердыми товарами, которые играют важную роль на рынке сырьевых товаров и являются контрактными торгуемыми товарами. Контракты на основе драгоценных металлов могут включать фьючерсы, спотовые цены, форварды и опционы.

Посредником, который позволяет фьючерсные контракты быть предметом переговоров, является фьючерсный обмен или товарный рынок. Инвесторы во всем мире могут получить доступ к приблизительно 50 крупным товарным рынкам: в качестве ведущих торгуемых активов используются драгоценные металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий, что объясняется их высокой экономической ценностью и долговечностью. В то время как Азия является крупнейшим в мире рынком драгоценных металлов (Китай, Индия и Сингапур, являющиеся главными потребителями этих товаров), на сырьевом рынке доминируют европейские и американские корпорации, а крупнейшие компании по драгоценным металлам базируются в Канаде и Германии.

Рынок фьючерсов обменивает рынок, где помимо валют и фондовых индексов активно торгуются также золото и другие драгоценные металлы, доступен 24 часа в сутки, кроме выходных. Как правило, драгоценные металлы приобретаются двумя способами: по спотовым контрактам и по фьючерсным контрактам. Хотя спот-контракты предполагают физическую покупку или продажу этих товаров для оплаты и доставки на месте спота (обычно через два рабочих дня после торговой даты), фьючерсы являются стандартизированными контрактами, взаимно согласованными двумя сторонами для покупки или продажи драгоценных металлов Конкретное количество и качество по согласованной цене (называемой фьючерсной ценой) с доставкой и оплатой на более позднюю дату в будущем (называемую датой поставки). Покупка и продажа фьючерсов происходит без фактического физического владения товарами, которые торгуются и совершаются посредством онлайн-торговли.

Торговля золотом и драгоценными металлами
Наиболее часто торгуемыми драгоценными металлами являются золото, платина, палладий и серебро, а высокий объем торговли этими товарами объясняется их сохраненной внутренней стоимостью, независимо от экономических условий. Предпочтение покупки онлайн и даже физической собственности на драгоценные металлы в качестве долгосрочных инвестиций за последние десятилетия значительно возросло. Торговля драгоценными металлами также открывает возможности для тех, кто заинтересован в краткосрочных инвестициях, поскольку производные инструменты и биржевые контракты являются менее капиталоемким и более простым способом занять позицию в отношении их изменения цен.

В отличие от большинства товаров, которые в основном зависят от уровня производства и потребления, цены на золото, к примеру, не таковы: они следуют импульсу политических изменений и позволяют золоту функционировать в качестве хеджа против других рынков в периоды неопределенности. Наряду с золотом платина, палладий и серебро также являются ценными активами и торгуются инвесторами, которые рассматривают их как ценные бумаги в периоды денежной неопределенности.

Есть несколько факторов, которые влияют на колебания цен и могут вызвать волатильность на рынке драгоценных металлов. Одним из наиболее важных факторов являются глобальные финансовые институты, чьи инвестиции носят спекулятивный характер и могут вызвать движение цен вверх или вниз. Другим фактором, влияющим на рынок, являются тенденции конечного пользователя, главным образом вызванные покупателями ювелирных изделий: спрос на ювелирные изделия повышает цены на рынке драгоценных металлов. Экономика также влияет на рыночные цены. В мире с хорошо функционирующей экономикой уровень благосостояния напрямую коррелирует с спросом на золото и драгоценности других драгоценных металлов: когда инвесторы ищут варианты инвестиций, которые представляют более высокий риск, цены на некоторые драгоценные металлы снижаются, а цены других поднимается. И последнее, но не менее важное: изменения в спросе на некоторые другие финансовые активы, помимо драгоценных металлов, также способствуют колебаниям цен.

Исторический обзор золота и драгоценных металлов
Драгоценные металлы и золото в частностиАр, всегда были символом богатства. Что касается доисторических времен, когда золото использовалось при бартере, и на протяжении веков, будь то в виде монет, или слитков и миллиардов фиксированной чистоты и веса, золото было ценным и востребованным активом. Первые золотые монеты были нанесены в 600 г. до н.э., и его использование для денежного обмена (золотой стандарт) продолжалось до 1930-х годов. Как высоко электропроводящий и ковкий металл, золото не реагирует на другие элементы и используется в нескольких отраслях промышленности от ювелирной, коммерческой химии и электроники до медицины. Золото, как товарные деньги, было заменено только системой плавающей валюты после 1976 года, но до сегодняшнего дня она оставалась твердым инвестиционным активом.

Наряду с золотом, более 4 тысяч лет серебро также использовалось для денежного обмена со стандартом серебра, который просуществовал до 19-го века. Промышленный, коммерческий и потребительский спрос делают серебро сильным активом для инвестиций, а деривативы, такие как фьючерсы на серебро, торгуются на различных валютных рынках мира. С появлением интернет-торговли серебро-обменные продукты стали легким способом для инвесторов получить доступ к цене серебра и инвестировать в них в долгосрочной перспективе.

По сравнению с торговлей золотом и торговлей серебром, которые были представлены в качестве инвестиционных активов с древних цивилизаций, платина и палладий имеют более короткую историю в финансовом секторе. Однако, из-за их дефицита и объема их ежегодного производства рудника, а также их различного использования в нескольких промышленных районах, временами они склонны продавать по цене, даже превышающей золото. В 10 раз реже золото, платина ассоциируется с богатством, а белые золотоплатиновые сплавы использовались уже в доколумбовой цивилизации. Первая ссылка на платину в Европе была сделана в 16 веке, и с 18-го века она используется в ювелирной промышленности, автомобильной и химической промышленности, стоматологии и даже медицине.

Подобно платине, палладий также играет существенную роль в технологии. С момента своего открытия в Европе в XIX веке мировой спрос на палладий в значительной степени увеличился, в основном в автомобильной промышленности, но он также широко используется в медицине, электротехнической промышленности, ювелирных изделиях и, конечно, в качестве инвестиционного актива. Из-за спроса и предложения (т. Е. Определения цены на рынке) в периоды устойчивой экономической стабильности цены на платину и палладий могут быть такими же, как и на золото, или даже выше, в то время как их цены могут отставать от цены Золото в периоды экономической нестабильности, делая золото более стабильным металлом для инвестиций.

Торговля золотом и драгоценными металлами сегодня
Драгоценные металлы были одними из самых популярных твердых товаров для торговли с 1970-х годов. Помимо торговли валютой (форекс), долгосрочные инвестиции в золото и другие драгоценные металлы являются всемирно популярным способом управления риском портфеля в периоды инфляции или экономической / политической неопределенности.

Фьючерсные контракты – так называемые производные контракты, что означает, что их стоимость зависит от эффективности базового актива. Одной из главных целей инвестирования в фьючерсы на драгоценные металлы является снижение рисков: учитывая способность покупателя и продавца контракта заранее определять цены или ставки для будущих транзакций, они могут обеспечить как резкое, так и внезапное изменение цен, что может привести к увеличению потерь ,

Драгоценные металлы могут быть проданы в обоих направлениях: если ожидается, что рынок движется вверх (бычий тренд), то торги могут быть заключены путем покупки фьючерсного контракта (продолжительного) и выхода из сделки путем продажи; В то время как при ожидании нисходящего движения (медвежий тренд) торги могут быть заключены путем продажи фьючерсного контракта (коротким) и выхода из сделки путем покупки контракта. Возможность также предоставляется для торговли несколькими фьючерсными контрактами,Которая предусматривает создание нескольких отдельных записей и выходов, то есть заключение контрактов по разным ценам и выход по одной цене или наоборот. Возможность торговать в обоих направлениях позволяет инвесторам получать прибыль независимо от движения вверх или вниз по рынку.

[:it]

Vantaggi del trading degli oro e dei metalli preziosi con XM

Commercio oro e argento in linea con no-requotes
Un'attraente alternativa di investimento accanto a Forex
Mercati altamente liquidi
Vai breve o lungo con lo stesso account
Sfrutta fino a 888: 1
Negoziare senza spese extra

Metalli preziosi – diffusioni / condizioni

Spot Metals Instruments

Per gli account standard

Per i conti micro

Per gli account XM Zero

Il requisito del margine per l'oro e l'argento è calcolato in questo modo: Lotti * Dimensione contratto * Prezzo di mercato / leverage.

ORE DI COMMERCIO ORO & ARGENTI
(GMT + 2 fuso orario, si prega di notare DST può applicarsi)
Lunedì – giovedì: 01:05 – 23:55
Venerdì: 01:05 – 23:50

Altri metalli

Futures CFDs

Ore di trading

Calendario

* Livello minimo per il posizionamento di Stop Loss e Take Profit da un prezzo di mercato corrente.
** Se si lascia una posizione aperta per il giorno di negoziazione successivo, si paga o si ottiene il certo importo, calcolato sulla base della differenza di tasso di interesse di due valute in coppia di valute. Questa operazione viene chiamata "swap". Nel terminale di negoziazione, "swap" viene automaticamente convertito nella valuta di deposito. L'operazione è effettuata alle ore 00.00 (GMT +2, prego nota che DST può essere applicata) e può richiedere alcuni minuti. Da mercoledì a giovedì il swap viene addebitato per tre giorni.
*** Le spread medie mostrate qui sono calcolate per tutto il giorno. Tendono ad essere più stretti in normali condizioni di mercato. Tuttavia, gli spread potrebbero aumentare a seguito di notizie importanti, durante l'incertezza politica, eventi inaspettati che portano a condizioni di mercato volatili o alla fine del giorno lavorativo e nei fine settimana in cui la liquidità è più bassa. Quando si commerciano con noi Trading Point è la tua controparte. I tuoi commerci vengono abbinati e qualsiasi esposizione successiva al di sopra delle soglie predefinite viene coperta con le banche partner (i nostri fornitori di liquidità) alla diffusione del mercato attuale. Tuttavia, nel corso di condizioni di mercato volatili e illiquide, i nostri fornitori di liquidità quotano più alti dei spread normali. A tali momenti il ​​punto di negoziazione è costretto a passare alcuni degli aumenti di diffusione ai propri clienti.
Il requisito di margine per i CFD è calcolato in questo modo: Lotti * Dimensione contratto * Prezzo di apertura * Margine percentuale e non basata sulla leva del tuo conto commerciale.
Il margine in CFD quando sei coperto è sempre del 50%.
Le date del calendario sono indicative e soggette a modifiche.

Gold Trading e il Mercato dei Metalli Preziosi

Gold Trading e altri metalli preziosi, insieme al greggio, al rame o al petrolio, sono materie prime dure che svolgono un ruolo importante nel mercato delle materie prime e sono beni di negoziazione basati sul contratto. I contratti basati su metalli preziosi possono includere futures, prezzi spot, forward e opzioni.

L'intermediario che consente di negoziare contratti futures è lo scambio futures, o il bene, il mercato. Gli investitori in tutto il mondo possono accedere a circa 50 mercati dei principali mercati, con metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio come asset leader negoziabili a causa del loro elevato valore economico e durata. Mentre Asia è il più grande mercato dei metalli preziosi a livello mondiale (Cina, India e Singapore sono i principali consumatori di queste materie prime), il mercato delle materie prime è dominato dalle società europee e americane, con le maggiori società di metalli preziosi con sede in Canada e Germania.

Il mercato degli scambi di futures, dove, oltre alle valute e agli indici azionari, anche l'oro e altri metalli preziosi sono negoziati attivamente, è disponibile 24 ore al giorno, ad eccezione dei fine settimana. Generalmente, i metalli preziosi vengono acquistati in due modi principali: sui contratti a termine e sui contratti futures. Mentre i contratti a termine comportano l'acquisto o la vendita fisica di tali merci per il pagamento e la consegna alla data di scadenza (tipicamente due giorni lavorativi successivi alla data di scambio), i contratti futures sono standardizzati, concordati reciprocamente da due parti per acquistare o vendere metalli preziosi di Quantità specifica e qualità per un prezzo concordato (chiamato prezzo futures) con consegna e pagamento in futuro (data di consegna). L'acquisto e la vendita di futures avviene senza la reale proprietà fisica delle merci scambiate e effettuate tramite trading online.

Trading Gold e Metalli preziosi
I metalli preziosi più frequenti sono l'oro, il platino, il palladio e l'argento, e l'elevato volume di negoziazione su queste materie prime è attribuito al loro valore intrinseco mantenuto, indipendentemente dalle condizioni economiche. La preferenza per l'acquisto online, e anche la proprietà fisica, dei metalli preziosi come investimento a lungo termine è aumentata tremendamente negli ultimi decenni. Il trading dei metalli preziosi offre anche opportunità per coloro che sono interessati a investimenti a breve termine poiché i contratti derivati ​​e scambiati sono un modo meno intenso e più semplice per assumere una posizione sui loro movimenti di prezzo.

A differenza della maggior parte dei prodotti che dipendono prevalentemente dai livelli di produzione e di consumo, i prezzi degli scambi d'oro non sono, per esempio: seguono l'impulso dei cambiamenti politici e permettono all'oro di funzionare come una copertura contro altri mercati in tempi di incertezza. Insieme con l'oro, il platino, il palladio e l'argento sono anche asset preziosi e negoziati dagli investitori che li considerano come magazzini di valore in tempi di incertezza monetaria.

Ci sono diversi fattori che influenzano la fluttuazione dei prezzi e possono causare volatilità nel mercato dei metalli preziosi. Uno dei fattori più importanti sono le istituzioni finanziarie globali, i cui investimenti sono di natura speculativa e possono causare movimenti dei prezzi verso l'alto o verso il basso. Un altro fattore che influenza il mercato è l'andamento degli utenti finali, principalmente innescato dagli acquirenti di gioielli: la domanda nei gioielli rende i prezzi dei mercati dei metalli preziosi in aumento. Anche l'economia ha un impatto sui prezzi di mercato. In un'economia a livello mondiale il livello di ricchezza è direttamente correlato alla domanda di oro e di altri gioielli in metallo prezioso: quando gli investitori cercano opzioni di investimento che presentano un rischio maggiore, i prezzi di alcuni metalli preziosi si abbassano mentre il prezzo di altri sorge. Infine, anche le variazioni della domanda di alcune altre attività finanziarie oltre ai metalli preziosi contribuiscono anche alla fluttuazione dei prezzi.

Panoramica storica del trading degli oro e dei metalli preziosi
Metalli preziosi e oro in particolareAr, hanno sempre il simbolo della ricchezza. Per quanto riguarda i tempi preistorici, quando l'oro è stato usato per barattare e per secoli, sia sotto forma di monete, barre e miliardi di purezza fisica e di peso, l'oro è stato un bene prezioso e molto ricercato. Le prime monete d'oro vennero colpite nel 600 aC e il suo utilizzo per lo scambio monetario (oro standard) durò fino agli anni Trenta. Come metallo altamente elettricamente conduttivo e malleabile, l'oro non reagisce ad altri elementi e viene utilizzato in diverse industrie da gioielleria, chimica commerciale e elettronica alla medicina. L'oro come denaro di merci è stato sostituito solo dal sistema di valuta fiat dopo il 1976, ma ha continuato a rimanere un asset solido di investimento fino ad oggi.

Oltre all'oro, per oltre 4 mila anni l'argento è stato utilizzato anche per lo scambio monetario con lo standard d'argento che dura fino al diciannovesimo secolo. La domanda industriale, commerciale e dei consumatori rendono l'argento un bene forte da investire e derivati ​​come futures d'argento sono negoziati su vari mercati dei cambi nel mondo. Con l'avvento del trading online, i prodotti in scambio di argento sono stati un modo semplice per gli investitori di guadagnare l'esposizione al prezzo degli argenti e di investire in esso a lungo termine.

Rispetto al commercio dell'oro e al commercio di argento, che sono stati presenti come asset di investimento dalle civiltà antiche, il platino e il palladio hanno una storia più breve nel settore finanziario. Tuttavia, a causa della loro scarsità e della loro produzione mineraria annuale, insieme ai loro diversi usi in diverse aree industriali, talvolta tendono a vendere ad un prezzo ancora superiore all'oro. 10 volte più raro dell'oro, il platino è associato alla ricchezza e le leghe di platino bianco sono state utilizzate già nella civiltà precolombiana. Il primo riferimento al platino in Europa è stato realizzato nel XVI secolo e dal XVIII secolo è stato utilizzato nei gioielli, nell'industria automobilistica e chimica, nella odontoiatria e persino nella medicina.

Simile al platino, il palladio svolge anche un ruolo essenziale nella tecnologia. Dalla sua scoperta nell'Europa del 19 ° secolo, la domanda mondiale di palladio è in gran parte aumentata, soprattutto nell'industria automobilistica, ma è ampiamente utilizzata anche in medicina, industria elettrica, gioielli e naturalmente come asset di investimento. A causa della domanda e dell'offerta (cioè la determinazione dei prezzi sul mercato), in tempi di stabilità economica sostenibile il prezzo del platino e del palladio può essere uguale a quello dell'oro, o addirittura superiore, mentre i loro prezzi possono scendere al di sotto del prezzo di Oro in periodi di instabilità economica, rendendo l'oro un metallo più stabile da investire.

Oggetti d'oro e preziosi metalli
I metalli preziosi sono stati tra i più popolari merci dure da commerciare dagli anni '70. Oltre agli scambi di valuta (forex), investendo in oro e altri metalli preziosi a lungo termine è un modo popolare mondiale di gestione del rischio di portafoglio in tempi di inflazione o incertezza economica / politica.

I contratti futures sono cosiddetti contratti derivati, il che significa che il loro valore deriva dall'andamento del bene sottostante. Uno degli scopi principali di investire in futures dei metalli preziosi è la mitigazione dei rischi: data la capacità del committente e del venditore di stipulare prezzi o tassi in anticipo per le transazioni future, essi possono garantire sia movimenti drastici che improvvisi che possono causare maggiori perdite .

I metalli preziosi possono essere scambiati in entrambe le direzioni: se il mercato si prevede di muoversi verso l'alto (tendenza rialzista), gli scambi possono essere immessi acquistando un contratto futures (che va lungo) ed uscire dal commercio vendendolo; Mentre in caso di anticipazione di un movimento verso il basso (trend ribassista), i commerci possono essere immessi vendendo un contratto a termine (scadendo brevemente) e uscire dal commercio acquistando un contratto. La possibilità è anche offerta ai contratti futures multipli,Che comporta l'effettuazione di più entrate e uscite separate, cioè stipulare contratti a prezzi diversi e uscire a un prezzo, o viceversa. La capacità di scambi in entrambe le direzioni consente agli investitori di ottenere profitti indipendentemente dai movimenti di mercato verso l'alto o verso il basso.

[:pl]

Korzyści z handlu złotem i handlu metalami szlachetnymi z XM

Handel złoto i srebro online bez requotes
Atrakcyjna alternatywa inwestycyjna obok Forex
Rynki bardzo płynne
Idź krótko lub długo na tym samym koncie
Wykorzystaj do 888: 1
Handel bez dodatkowych opłat

Metale szlachetne – rozproszenie / warunki

Instrumenty metalu punktowego

Dla kont standardowych

Dla kont małych

Dla kont Zero XM

Wymóg dotyczący złota dla złota i srebra jest obliczany w następujący sposób: Partie * Wielkość kontraktu * Cena rynkowa / Leverage.

GODZINY GOLD & SILVER GODZINY GODZINY
(GMT + 2 strefa czasowa, proszę zwrócić uwagę na DST)
Poniedziałek – czwartek: 01:05 – 23:55
Piątek: 01:05 – 23:50

Inne metale

Futures CFD

Godziny transakcyjne

Kalendarz

* Minimalny poziom składania zleceń Stop Loss i Take Profit z obecnej ceny rynkowej.
** Jeśli pozostawisz otwartą pozycję na następny dzień obrotu, płacisz lub otrzymujesz określoną kwotę, obliczoną na podstawie różnic kursowych dwóch walut w parze walutowej. Operacja ta nazywa się "swap". W terminalu handlowym "swap" jest automatycznie konwertowany na walutę depozytową. Operacja jest prowadzona o godzinie 00:00 (GMT + 2 strefa czasowa, proszę zwrócić uwagę na DST) i może potrwać kilka minut. Od środy do czwartku swap trwa od trzech dni.
*** Średni spread przedstawiony tutaj jest obliczany przez cały dzień. Są one zazwyczaj węższe w normalnych warunkach rynkowych. Rozproszenia mogą jednak poszerzać się w następstwie ważnych nowości, w okresie niepewności politycznej, nieoczekiwanych zdarzeń prowadzących do niestabilnych warunków rynkowych lub w ostatnim dniu roboczym iw weekendy, gdy płynność jest niższa. Podczas handlu z nami Punktem Handlowym jest twoja kontrpartnerka. Twoje transakcje są dopasowywane i każda następna ekspozycja powyżej zdefiniowanych progów jest zabezpieczana przez nasze banki partnerskie (naszych dostawców płynności) na obecnym rynku. Jednak w warunkach niestabilnych warunków rynkowych, nasi dostawcy płynności zacierają większe niż normalne spready. W takich momentach Trading Point jest zmuszony przekazać niektóre z spreadów zwiększających się do swoich klientów.
Wymóg depozytu zabezpieczającego dla CFD oblicza się w następujący sposób: wiele * wielkość kontraktu * cena otwarcia * marża procentowa a nie na podstawie dźwigni Twojego konta handlowego.
Marża w CFD w momencie zabezpieczenia się jest zawsze 50%.
Daty kalendarza są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Złoty Handel i Precious Metals Market

Złoto Handel i inne metale szlachetne wraz z ropą naftową, miedzią lub ropą naftową to twarde towary, które odgrywają główną rolę na rynku towarowym i są towarami podlegającymi umowom. Umowy na bazie metali szlachetnych mogą obejmować kontrakty futures, ceny spotowe, forwardy i opcje.

Pośrednikiem umoŜliwiającym wynegocjowanie kontraktów terminowych jest wymiana futures, czyli towar, rynek. Inwestorzy na całym świecie mają dostęp do około 50 największych rynków towarowych, a metale szlachetne takie jak złoto, srebro, platyna i pallad jako wiodące aktywa zbywalne ze względu na ich wysoką wartość ekonomiczną i trwałość. Chociaż Azja jest największym na świecie rynkiem metali szlachetnych (Chiny, Indie i Singapur są największymi konsumentami tych towarów), na rynku towarowym dominują europejskie i amerykańskie korporacje, a największe spółki zajmujące się wytwarzaniem metali szlachetnych z siedzibą w Kanadzie i Niemczech.

Transakcje terminowe na giełdzie, gdzie oprócz walut i indeksów giełdowych złoto i inne metale szlachetne są także aktywnie sprzedawane, są dostępne 24 godziny na dobę, z wyjątkiem weekendów. Ogólnie rzecz biorąc, metale szlachetne są nabywane na dwa główne sposoby: na kontrakty terminowe i kontrakty futures. Chociaż kontrakty terminowe obejmują fizyczne kupno lub sprzedaż tych towarów w celu zapłaty i dostawy w miejscu spotowym (zazwyczaj dwa dni robocze po dacie transakcji), kontrakty futures są umowami znormalizowanymi, wzajemnie uzgodnionymi przez obie strony kupnem lub sprzedażą metali szlachetnych Określoną ilość i jakość za uzgodnioną cenę (zwaną cenę kontraktu terminowego) wraz z dostawą i płatnością w późniejszym terminie (zwaną datą dostawy). Kupno i sprzedaż kontraktów terminowych odbywa się bez faktycznej własności towarów sprzedanych w handlu online.

Trading złoto i metale szlachetne
Najczęściej wymieniane metale szlachetne to złoto, platyna, pallad i srebro, a wysoki poziom obrotów na tych surowcach jest przypisywany ich niezmiennej wartości, niezależnie od warunków ekonomicznych. Preferencje zakupu online, a nawet własności fizycznej, metali szlachetnych jako długoterminowych inwestycji znacznie wzrosły w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Handel metalami szlachetnymi także daje możliwości zainteresowanym inwestycjami krótkoterminowymi, ponieważ instrumenty pochodne i kontrakty walutowe są mniej kapitałochłonnymi i prostszymi sposobami na pozyskanie pozycji na ich zmianach cenowych.

W przeciwieństwie do większości towarów, które są głównie zależne od poziomu produkcji i konsumpcji, na przykład ceny złota nie są: postępują zgodnie z impulsem zmian politycznych i umożliwiają złoto działać jako zabezpieczenie przed innymi rynkami w czasach niepewności. Oprócz złota, platyna, pallad i srebro są cennymi aktywami i są sprzedawane przez inwestorów, którzy uważają je za sklepy wartości w czasach niepewności pieniężnej.

Istnieje kilka czynników mających wpływ na wahania cen i może powodować niestabilność rynku metali szlachetnych. Jednym z najważniejszych czynników są globalne instytucje finansowe, których inwestycje mają charakter spekulacyjny i mogą powodować wzrost lub spadek cen. Innym czynnikiem wpływającym na rynek są tendencje użytkowników końcowych, wywoływane głównie przez kupców biżuterii: popyt na biżuterię powoduje, że ceny metali szlachetnych wzrastają. Gospodarka ma również wpływ na ceny rynkowe. W gospodarce o dobrej sytuacji na świecie poziom bogactwa jest bezpośrednio związany z popytem na złoto i inną biżuterię z metali szlachetnych: gdy inwestorzy poszukują opcji inwestycyjnych, które stwarzają większe ryzyko, ceny niektórych metali szlachetnych zostaną obniżone, a ceny innych Wzrasta. Na koniec, zmiany popytu na niektóre inne aktywa finansowe, oprócz metali szlachetnych, również przyczyniają się do wahań cen.

Historyczny przegląd złota i metali szlachetnych
Metale szlachetne i złoto w cząstkachZawsze ma symbol bogactwa. Jeśli chodzi o prehistoryczne czasy, kiedy złoto było używane w handlu karatą, a przez stulecia, czy to w formie monet, czy batonów i miliardów stałej czystości i wagi, złoto było cennym i pożądanym atutem. Pierwsze złote monety zostały uderzone w 600 rpne i jego wykorzystanie do wymiany monetarnej (standard złota) trwało tak długo, jak w latach 30. XX wieku. Jako bardzo przewodzące elektrycznie i plastyczne metal, złoto nie reaguje na inne pierwiastki i jest stosowany w wielu gałęziach przemysłu z biżuterii, chemii handlowej i elektroniki do medycyny. Złoto jako pieniądz towarowy zostało zastąpione po roku 1976 systemem fiat waluty, ale do dziś pozostaje nadal solidnym aktywa inwestycyjne.

Oprócz złota, przez ponad 4 tysiące lat srebro było również używane do wymiany walutowej ze srebrną normą trwającą do XIX wieku. Popyt przemysłowy, handlowy i konsumencki sprawia, że ​​srebro jest dużym atutem do inwestowania, a instrumenty pochodne, takie jak futures srebra, są sprzedawane na różnych rynkach walutowych na świecie. Wraz z pojawieniem się handlu online srebrne produkty wymiany były łatwym sposobem dla inwestorów, aby uzyskać ekspozycję na ceny srebra i zainwestować w nią długoterminowo.

W przeciwieństwie do handlu złoto i handlu srebrem, które od czasów starożytnych cywilizacji istnieją jako aktywa inwestycyjne, platyna i pallad mają krótszą historię w sektorze finansowym. Jednak ze względu na ich niedobór i ilość ich rocznej produkcji kopalni, wraz z ich różnych zastosowań w kilku obszarach przemysłowych, czasem mają tendencję do sprzedaży po cenie nawet wyższej niż złoto. 10 razy rzadziej niż złoto, platyna jest związana z bogactwem, a białe złoto-stopy platyny były używane już w prekolumbijskiej cywilizacji. Pierwsze odniesienie do platyny w Europie zostało wykonane w XVI wieku, a od XVIII w. Było ono stosowane w biżuterii, przemyśle motoryzacyjnym i chemicznym, stomatologii, a nawet medycynie.

Podobnie jak platyna, pallad również odgrywa istotną rolę w technologii. Od czasu odkrycia w XIX w. Europy globalny popyt na pallad zwiększył się znacząco, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, ale jest również szeroko stosowany w medycynie, przemyśle elektrycznym, biżuterii i oczywiście jako składnik aktywów inwestycyjnych. Ze względu na podaż i popyt (tzn. Ustalanie cen na rynku), w czasach trwałej stabilności gospodarczej, cena platyny i palladu może być większa niż złota, a nawet wyższa, a ich ceny mogą spaść za ceną Złoto w okresach niestabilności gospodarczej, dzięki czemu złoto staje się bardziej stabilnym metalem do inwestowania.

Złoto i Precious Metals Trading dzisiaj
Metale szlachetne były jednymi z najbardziej popularnych twardych surowców do handlu od lat 70. XX wieku. Oprócz wymiany walut (forex), inwestowanie w złoto i inne metale szlachetne w długim okresie to ogólnoświatowy sposób zarządzania ryzykiem portfela w czasach inflacji lub niepewności gospodarczej i politycznej.

Kontrakty futures to tak zwane kontrakty pochodne, co oznacza, że ​​ich wartość wynika z wyników aktywów bazowych. Jednym z głównych celów inwestowania w futures metali szlachetnych jest ograniczenie ryzyka: biorąc pod uwagę możliwość zawarcia umowy kupującego i sprzedającego w celu ustalenia cen lub stawek z wyprzedzeniem w przypadku przyszłych transakcji, mogą one zapewnić zarówno drastyczne jak i nagłe zmiany cen, które mogą powodować zwiększone straty .

Metale szlachetne można sprzedawać w obu kierunkach: jeśli spodziewany jest wzrost rynku (tendencja wzrostowa), można zawrzeć transakcje kupna kontraktu futures (długi czas) i opuścić handel, sprzedając go; Podczas gdy jeśli przewiduje się ruch w dół (tendencja spadkowa), transakcje mogą być wprowadzane poprzez sprzedaż kontraktu terminowego (krótkiego) i wyjść z handlu poprzez zawarcie umowy. Możliwość jest również podana w handlu kontraktami futures,Polegający na wykonaniu kilku oddzielnych wejść i wyjść, tj. Zawieraniu kontraktów po różnych cenach i wyjściu z jednej ceny, lub odwrotnie. Zdolność do obrotu w obu kierunkach umożliwia inwestorom uzyskanie zysków niezależnie od ruchów na rynku w górę iw dół.

[:nl]

Voordelen van Gold Trading en Precious Metals Trading met XM

Handel goud en zilver online met geen eisen
Een aantrekkelijk investerings alternatief naast Forex
Zeer vloeibare markten
Ga kort of lang met hetzelfde account
Hefboom tot 888: 1
Handel met geen extra kosten

Edelmetalen – Spreads / Voorwaarden

Spot Metals Instruments

Voor standaardaccounts

Voor microaccounts

Voor XM Zero Accounts

De marge vereiste voor Gold en Silver is als volgt berekend: Veel * Contract Grootte * Marktprijs / hefboomvermogen.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 tijdzone, let op DST kan van toepassing zijn)
Maandag – Donderdag: 01:05 – 23:55
Vrijdag: 01:05 – 23:50

Andere Metalen

Futures CFDs

Verkoop uren

Kalender

* Minimumniveau voor het plaatsen van Stop Loss en Take Profit orders van een actuele marktprijs.
** Als u voor de volgende handelsdag een open positie verlaat, betaalt u of u krijgt het bepaalde bedrag, berekend op basis van het rentetariefverschil van twee valuta's in valutapaar. Deze operatie heet 'swap'. In de handelsterminal wordt 'swap' automatisch omgezet in de depositovaluta. De operatie wordt uitgevoerd om 00.00 uur (GMT + 2 tijdzone, let op dat DST mogelijk is) en kan enkele minuten duren. Van woensdag tot en met donderdag is de betaling drie dagen in rekening gebracht.
*** De gemiddelde spreads hier weergegeven worden de hele dag berekend. Ze hebben de neiging om onder normale marktomstandigheden smaller te zijn. Spreads kunnen echter uitbreiden na belangrijke nieuwsberichten tijdens politieke onzekerheid, onverwachte gebeurtenissen die leiden tot volatiele marktomstandigheden of aan het einde van de werkdag en in het weekend wanneer liquiditeit lager is. Wanneer u met ons verhandelt, is Trading Point uw tegenpartij. Uw transacties worden aangepast en elke volgende blootstelling boven de voorgedefinieerde drempels is afgedekt bij onze partnerbanken (onze liquiditeitsverleners) bij de huidige marktverspreiding. Echter, tijdens de vluchtige en illiquid marktomstandigheden citeert onze liquiditeitsverlener groter dan normale spreidingen. Op zulke tijden wordt Trading Point gedwongen om de verspreidingsverhogingen door te geven aan zijn klanten.
De marge vereiste voor CFD's wordt als volgt berekend: Veel * Contract Grootte * Opening Prijs * Marge Percentage en niet gebaseerd op de hefboomwerking van uw handelsrekening.
Marge in CFD's wanneer u afgedekt bent is altijd 50%.
Kalenderdata zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan veranderingen.

Gold TradIng en de edele metalenmarkt

Goudhandel en andere edele metalen, samen met ruwe olie, koper of aardolie, zijn harde goederen die een belangrijke rol spelen op de grondstoffenmarkt en op verhandelbare goederen op contract zijn. De contracten op basis van edele metalen kunnen futures, spotprices, voorwaarts en opties omvatten.

De tussenpersoon die futurescontracten kan onderhandelen, is de futures exchange, of commodity, markt. Investeerders wereldwijd kunnen toegang krijgen tot ongeveer 50 grote grondstoffenmarkten, met edele metalen zoals goud, zilver, platina en palladium als de voornaamste verhandelbare activa door hun hoge economische waarde en duurzaamheid. Terwijl Azië de wereldwijde grootste edele metalenmarkt is (China, India en Singapore zijn de voornaamste consumenten van deze grondstoffen), wordt de commoditiesmarkt gedomineerd door Europese en Amerikaanse bedrijven, met de grootste edele metalen bedrijven in Canada en Duitsland.

De markt voor futures uitwisselingen, waar naast goud en andere edele metalen naast valuta's en aandelenindexen ook actief verhandeld worden, is 24 uur per dag, behalve in het weekend, beschikbaar. In het algemeen worden edele metalen op twee belangrijke manieren gekocht: op spotcontracten en op futurescontracten. Terwijl spotcontracten betrekking hebben op de fysieke aankoop of verkoop van deze goederen voor betaling en levering op de plaatsdatum (meestal twee werkdagen na de handelsdatum), zijn futures gestandaardiseerde contracten, onderling overeengekomen door twee partijen om edele metalen te kopen of te verkopen van een Specifieke hoeveelheid en kwaliteit voor een overeengekomen prijs (futuresprijs genoemd) met levering en betaling op een latere datum in de toekomst (leveringsdatum genoemd). Het kopen en verkopen van futures vindt plaats zonder de feitelijke fysieke eigendom van de goederen die via online handel verhandeld en gedaan worden.

Trading Gold and Precious Metals
De meest verhandelde edele metalen zijn goud, platina, palladium en zilver, en het hoge handelsvolume op deze grondstoffen wordt toegeschreven aan hun behouden intrinsieke waarde, ongeacht de economische omstandigheden. De voorkeur voor online aankoop en zelfs fysiek eigendom van edele metalen als langetermijninvestering is in de afgelopen decennia enorm toegenomen. De handel in edele metalen biedt ook kansen voor degenen die geïnteresseerd zijn in kortetermijninvesteringen, aangezien derivaten en beursverhandelde contracten een minder kapitaalintensieve en eenvoudiger manier zijn om hun prijsbewegingen te bepalen.

In tegenstelling tot de meeste grondstoffen die voornamelijk afhankelijk zijn van productie- en consumptieniveaus, zijn bijvoorbeeld goudhandelprijzen niet: ze volgen de puls van politieke veranderingen en maken het mogelijk dat goud in tijden van onzekerheid als afdekking tegen andere markten functioneert. Samen met goud, platina, palladium en zilver zijn ook waardevolle activa en verhandeld door beleggers die hen beschouwen als waardewinkels in tijden van monetaire onzekerheid.

Er zijn verschillende factoren die prijsschommelingen beïnvloeden en kunnen volatiliteit in de markt voor edele metalen veroorzaken. Een van de belangrijkste factoren is wereldwijde financiële instellingen, waarvan de investeringen speculatief van aard zijn en kunnen prijsstijgingen opwaarts of neerwaarts veroorzaken. Een andere factor die de markt beïnvloedt is de trends van de eindgebruiker, vooral door juwelierskopers. De vraag in juwelen maakt de prijzen van edelmetaalmarkten stijgen. Economie heeft ook invloed op de marktprijzen. In een wereldwijd goed presterende economie is het niveau van de rijkdom direct gecorreleerd met de vraag naar goud en andere edele metalen juwelen: wanneer beleggers op zoek zijn naar beleggingsopties die een hoger risico opleveren, worden de prijzen van bepaalde edele metalen verlaagd, terwijl de prijs van anderen stijgt. Last but not least, de veranderingen in de vraag naar andere financiële activa behalve edele metalen dragen ook bij tot prijsschommelingen.

Historisch overzicht van goudhandel en edele metalen
Edelmetalen, en vooral goud, hebbenAltijd het symbool van rijkdom. Wat de prehistorische tijden betreft, toen goud werd gebruikt in ruilhandel, en door de eeuwen heen, al dan niet in de vorm van munten of bars en miljarden vaste zuiverheid en gewicht, is goud een waardevol en veel gewild vermogen geweest. De eerste gouden munten werden in 600 voor Christus getroffen en het gebruik ervan voor monetaire uitwisseling (goudstandaard) duurde zo lang als de jaren dertig. Als zeer elektrisch geleidend en smeebaar metaal is goud niet-reactief tegen andere elementen, en wordt gebruikt in verscheidene industrieën van juwelen, commerciële chemie en elektronica naar medicijnen. Goud als commoditygeld werd pas na 1976 vervangen door het fiat-valutasysteem, maar is tot vandaag nog steeds een solide investeringsactivering.

Samen met goud is zilver ook al meer dan 4 duizend jaar gebruikt voor monetaire uitwisseling met de zilveren standaard die tot de 19e eeuw duurde. De industriële, commerciële en consumentenvraag maken zilver een sterk vermogen om te investeren, en derivaten zoals zilveren futures worden verhandeld op diverse beursmarkten ter wereld. Met de komst van online handel zijn zilverruilhandelproducten een gemakkelijke manier geweest voor beleggers om blootstelling te krijgen aan de prijs van silvers en te investeren in het lange termijn.

In vergelijking met de handel in goud en zilverhandel, die sinds de beschaving van de eeuwen geleden beschouwd zijn als beleggingsinstrumenten, hebben platina en palladium een ​​kortere geschiedenis in de financiële sector. Vanwege hun schaarste en de hoeveelheid van hun jaarlijkse mijnproductie, samen met hun verschillende toepassingen in verschillende industriële gebieden, kunnen ze soms verkopen tegen een prijs die zelfs hoger is dan goud. 10 keer zeldzamer dan goud, platina wordt geassocieerd met rijkdom, en witte goud-platina legeringen werden zo vroeg als in de pre-colombiaanse beschaving gebruikt. De eerste verwijzing naar platina in Europa is gemaakt in de 16e eeuw en is sinds de 18e eeuw gebruikt in juwelen, de motor- en chemische industrie, tandheelkunde en zelfs geneeskunde.

In vergelijking met platina speelt palladium ook een essentiële rol in technologie. Sinds de ontdekking in het 19e eeuwse Europa is de wereldwijde vraag naar palladium grotendeels toegenomen, vooral in de automobielindustrie, maar wordt ook veel gebruikt in de geneeskunde, de elektrische industrie, de sieraden en natuurlijk als een investeringsactief. Vanwege de vraag en aanbod (dwz de prijsbepaling in de markt), in tijden van duurzame economische stabiliteit, kan de prijs van platina en palladium zoveel zijn als goud, of zelfs hoger, terwijl hun prijzen achter de prijs van Goud in perioden van economische instabiliteit, waardoor goud een stabieler metaal wordt om te investeren in.

Gouden en Precious Metals Trading Today
Edelmetalen zijn sinds de jaren zeventig een van de meest populaire harde goederen om te verhandelen. Naast valuta-uitwisseling (forex) handel, beleggen in goud en andere edele metalen op lange termijn is een wereldwijde populaire manier van portefeuille risicobeheer tijdens inflatie of economische / politieke onzekerheid.

Futures-contracten zijn zogenaamde afgeleide contracten, wat betekent dat hun waarde afkomstig is van de prestatie van het onderliggende actief. Een van de belangrijkste doelstellingen om te investeren in futures voor edele metalen is risicobeperking: gezien de mogelijkheid om de contractuele koper en verkoper vooraf te betalen voor prijzen of tarieven voor toekomstige transacties, kunnen ze beide verzekeren tegen drastische of plotselinge prijsbewegingen die meer verliezen kunnen veroorzaken .

Edelmetalen kunnen in beide richtingen worden verhandeld: als de markt naar verwachting naar boven zal stijgen (bullish trend) kan handelingen worden ingevoerd door een futurescontract te kopen (lang) en de handel te verlaten door het te verkopen; Als er een afwachting is van een neerwaartse beweging (bearish trend), kan de handel worden ingevoerd door een futurescontract te verkopen (kort) en de handel te verlaten door een contract te kopen. De mogelijkheid wordt ook gegeven om meerdere termijncontracten te verhandelen, die inVolves het maken van meerdere afzonderlijke inzendingen en uitgangen, dat wil zeggen het sluiten van contracten tegen verschillende prijzen en het verlaten van een prijs of andersom. De mogelijkheid om in beide richtingen te verhandelen, kan beleggers winnen ongeacht opwaartse of neerwaartse marktbewegingen.

[:fa]

مزایای استفاده از طلا معاملاتی و فلزات گرانبها در سرتا با XM

تجارت طلا و نقره آنلاین با هیچ-requotes
یک جایگزین سرمایه گذاری جذاب در کنار فارکس
بازارهای بسیار مایع
برو کوتاه یا بلند با همان حساب
اهرم تا 888: 1
تجارت با بدون هزینه های اضافی

فلزات گرانبها – اسپرد / شرایط

نقطه فلزات ابزار

حساب های استاندارد

در حساب های میکرو

برای XM حساب صفر

نیاز حاشیه برای طلا و نقره مثل این محاسبه: لات * اندازه قرارداد * قیمت بازار / اهرم.

طلا و نقره ساعت معاملات
(GMT + 2 منطقه زمان، لطفا توجه داشته باشید DST ممکن است اعمال شوند)
دوشنبه – پنجشنبه: 1:05-23:55
جمعه: 1:05-23:50

فلزات دیگر

آتی CFD ها

ساعات معامله

تقویم

* حداقل سطح برای قرار دادن توقف ضرر و Take Profit از قیمت جاری بازار.
** اگر شما موقعیت باز برای روز معاملاتی بعد ترک، به شما پرداخت و یا شما در مقدار خاص، محاسبه و بر اساس نرخ بهره تفاوت دو ارز در جفت ارز به دست آورد. این عملیات به نام "مبادله". در ترمینال تجاری، "مبادله" به طور خودکار به ارز سپرده تبدیل شده است. این عملیات است که در 00.00 انجام (منطقه زمانی GMT ​​+ 2، لطفا توجه داشته باشید DST ممکن است اعمال شوند) و می تواند چند دقیقه طول بکشد. از چهارشنبه تا پنجشنبه مبادله است به مدت سه روز شارژ می شود.
*** اسپرد متوسط ​​اینجا نشان داده شده در طول روز محاسبه می شود. آنها تمایل به باریک تر در شرایط عادی بازار. با این حال، گسترش ممکن است پس از اعالم اخبار مهم، در طول عدم اطمینان سیاسی گسترش، رویدادهای غیر منتظره منجر به شرایط بازار فرار یا در نزدیک روز کسب و کار و در تعطیلات آخر هفته که نقدینگی پایین تر است. هنگامی که شما با ما تجارت خود را نقطه ضد حزب است. معاملات شما همسان و قرار گرفتن در معرض بعدی بالا آستانه از پیش تعریف شده با بانک شریک ما (ارائه دهندگان نقدینگی ما) در گسترش بازار فعلی طفره برود. با این حال، در شرایط بازار فرار و غیرنقدی ارائه دهندگان نقدینگی ما نقل قول بزرگتر از گسترش طبیعی است. در چنین مواقعی در سرتا نقطه مجبور به تصویب در برخی از گسترش به مشتریان خود را افزایش می دهد.
نیاز حاشیه برای قرارداد های CFD است مثل این محاسبه: لات * اندازه قرارداد * باز کردن هزینه درصد * حاشیه و نه در اهرم حساب تجاری خود را بر اساس.
حاشیه با CFD زمانی که شما طفره همیشه 50٪ است.
تاریخ تقویم نشان دهنده و در معرض تغییر هستند.

طلا Trad راING و فلزات گرانبها بازار

طلا بازرگانی و سایر فلزات گرانبها، همراه با نفت خام، مس یا نفت، کالاهای سخت است که نقش عمده ای در بازار کالاها بازی و کالاهای قابل معامله مبتنی بر قرارداد هستند. قرارداد بر اساس فلزات گرانبها می توانید آینده، قیمت نقطه، به جلو و گزینه ها عبارتند از.

واسطه قادر می سازد که قراردادهای آتی مذاکره تبادل آتی، یا کالا، بازار است. سرمایه گذاران در سراسر جهان می توانید در مورد 50 بازارهای عمده کالا با فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم به عنوان دارایی منجر قابل معامله با توجه به ارزش اقتصادی خود را بالا و دوام دسترسی داشته باشید. در حالی که آسیا بزرگترین بازار فلزات گرانبها در سراسر جهان است (چین، هند و سنگاپور که مصرف کنندگان بالای این کالاها)، بازار کالاها توسط شرکت های اروپایی و آمریکایی تحت سلطه، با بزرگترین فلزات گرانبها شرکت های مستقر در کانادا و آلمان است.

بازار معاملات آتی بورس، در آن علاوه بر ارز و شاخص های سهام طلا و سایر فلزات گرانبها نیز به طور جدی و ستد، 24 ساعت در روز، به جز تعطیلات آخر هفته در دسترس است. در قراردادهای نقطه و در قراردادهای آتی: به طور کلی، فلزات گرانبها در دو راه اصلی خریداری شده است. در حالی که قرارداد نقطه شامل خرید فیزیکی یا فروش این کالاها برای پرداخت و تحویل در تاریخ نقطه (معمولا دو روز کسب و کار زیر تاریخ تجاری)، قراردادهای آتی استاندارد، متقابلا در توسط دو طرف توافق کردند که خرید یا فروش فلزات گرانبها از یک هستند مقدار خاص و با کیفیت برای قیمت در (به نام آینده قیمت) با تحویل و پرداخت در تاریخ بعد در آینده (به نام تاریخ تحویل) موافقت کرد. خرید و فروش آتی صورت می گیرد بدون مالکیت فیزیکی واقعی از کالاها و ستد و انجام از طریق تجارت آنلاین.

تجارت طلا و فلزات گرانبها
فلزات گرانبها اغلب معامله طلا، پلاتین، پالادیوم و نقره، و حجم معاملات در این کالاها به ارزش ذاتی حفظ آنها نسبت داده، بدون توجه به شرایط اقتصادی است. اولویت برای خرید آنلاین، و حتی مالکیت فیزیکی، از فلزات گرانبها به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت است فوق العاده در دهه های اخیر افزایش یافته است. تجارت فلزات گرانبها نیز ارائه فرصت برای کسانی که علاقه مند سرمایه گذاری کوتاه مدت از مشتقات و قراردادهای قابل معامله در بورس یک راه سرمایه بر و ساده تر کمتر را به یک موقعیت بر روی حرکات قیمت خود را.

بر خلاف بسیاری از کالاهایی که عمدتا وابسته به سطح تولید و مصرف، قیمت معاملات طلا، برای مثال، نیست: آنها نبض تغییرات سیاسی را دنبال کنید و این امکان را برای طلا به عنوان مانعی در برابر بازارهای دیگر در زمان عدم اطمینان تابع را. همراه با طلا، پلاتین، پالادیوم و نقره نیز دارایی های با ارزش و داد و ستد توسط سرمایه گذاران که ایشان را به عنوان ذخیره ارزش در زمان عدم اطمینان پولی هستند.

عوامل متعددی است که نوسان قیمت تاثیر می گذارد و می تواند بی ثباتی در بازار فلزات گرانبها علت وجود دارد. یکی از مهم ترین عوامل موسسات مالی جهانی، که سرمایه گذاری سوداگرانه در طبیعت هستند و می توانید بالا یا پایین حرکت قیمت باعث می شود. عامل دیگری که تحت تاثیر بازار روند کاربر نهایی، به طور عمده توسط خریداران جواهرات باعث است: تقاضا در جواهرات را می سازد بازار فلزات گرانبها قیمت به افزایش است. اقتصاد همچنین دارای تاثیر بر قیمت بازار در یک اقتصاد در سطح جهان به خوبی انجام سطح ثروت به طور مستقیم به تقاضا برای طلا و سایر جواهرات فلزات گرانبها ارتباط: هنگامی که سرمایه گذاران برای گزینه های سرمایه گذاری که در حال حاضر در معرض خطر بالاتری جستجو، قیمت برخی از فلزات گرانبها در حالی که قیمت دیگر کاهش افزایش می یابد. تاریخ و زمان آخرین اما نه کم، تغییرات در تقاضا برای برخی از دارایی های مالی دیگر به غیر از فلزات گرانبها نیز به نوسانات قیمت کمک می کند.

مروری تاریخی بر طلا معاملاتی و فلزات گرانبها
فلزات گرانبها، طلا و به ویژه،همیشه نماد ثروت است. تا آنجا که به دوران ماقبل تاریخ، که طلا در مبادله کالا مورد استفاده قرار گرفت، و در طول قرن ها، چه در قالب سکه، یا میله و میلیاردها خلوص و وزن ثابت، طلا به یک دارایی پی، پس از با ارزش و بسیار بوده است. سکه های طلا برای اولین بار در 600 پیش از میلاد زده شد و استفاده از آن برای مبادلات پولی (استاندارد طلایی) به طول انجامید تا زمانی که در 1930s. به عنوان یک فلز بسیار رسانای الکتریکی و چکش خوار، طلا غیر واکنشی به سایر عناصر است، و آن را در صنایع مختلف از جواهرات، شیمی تجاری و الکترونیک به طب استفاده می شود. طلا به عنوان کالایی پول تنها با سیستم پول بدون پشتوانه بعد از سال 1976 جایگزین شد، اما آن را ادامه داده است باقی می ماند یک دارایی سرمایه گذاری جامد تا به امروز.

همراه با طلا، برای بیش از 4 هزار سال نقره ای نیز برای مبادلات پولی با استاندارد نقره ای پایدار تا قرن 19 استفاده می شود. صنعت، بازرگانی و تقاضای مصرف کننده را نقره یک دارایی قوی برای سرمایه گذاری در، و مشتقات مانند معاملات نقره در بازار ارز مختلف در جهان معامله شد. با ظهور تجارت آنلاین، نقره محصولات قابل معامله در بورس باید یک راه آسان برای سرمایه گذاران برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض به قیمت نقره و سرمایه گذاری در آن مدت طولانی بوده است.

همانطور که به تجارت طلا و نقره تجارت، که حاضر به عنوان دارایی های سرمایه گذاری بوده است از تمدن های باستانی، پلاتین و پالادیوم دارای سابقه کوتاه تر در بخش مالی در مقایسه با. با این حال، با توجه به کمبود آنها و میزان تولید معدن سالانه خود را، همراه با کاربردهای مختلف آنها در مناطق مختلف صنعتی، در زمان آنها تمایل به فروش در قیمت حتی بالاتر از طلا. 10 بار نادرتر سپس طلا، پلاتین با ثروت همراه است، و آلیاژهای طلا پلاتین سفید به عنوان اوایل در تمدن پیش کلمبیایی استفاده شد. اولین مرجع به پلاتین در اروپا در قرن 16 ساخته شده بود، و از قرن 18 از آن شده است در جواهرات، موتور و شیمیایی صنعت، دندانپزشکی و حتی پزشکی استفاده می شود.

مشابه به پلاتین، پالادیوم نیز نقش اساسی در تکنولوژی ایفا می کند. از زمان کشف آن در قرن 19 اروپا، تقاضای جهانی برای پالادیوم تا حد زیادی افزایش یافته است، عمدتا در صنعت خودرو، اما آن را نیز به طور گسترده ای در پزشکی، صنعت برق، جواهرات استفاده می شود، و البته به عنوان یک دارایی سرمایه گذاری. با توجه به عرضه و تقاضا (به عنوان مثال تعیین قیمت در بازار)، در زمان ثبات اقتصادی پایدار قیمت پلاتین و پالادیوم می تواند به همان اندازه که از طلا، و یا حتی بالاتر، در حالی که قیمت های خود را می توانید در پشت قیمت سقوط طلا در دوره بی ثباتی اقتصادی، ساخت طلا یک فلز با ثبات تر به سرمایه گذاری در.

طلا و فلزات گرانبها در سرتا امروز
فلزات گرانبها برخی از کالاهای سخت محبوب ترین برای تجارت از سال 1970s بوده است. علاوه بر مبادله ارز (فارکس) تجارت، سرمایه گذاری در طلا و سایر فلزات گرانبها در دراز مدت در سراسر جهان راه محبوب از مدیریت ریسک نمونه کارها در طول دوران تورم یا / عدم اطمینان سیاسی اقتصادی است.

قراردادهای آتی به اصطلاح قراردادهای مشتق، به این معنی است که ارزش آنها مشتق شده از عملکرد دارایی زمینه ای. یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری در فلزات آینده گرانبها کاهش ریسک است: با توجه به توانایی خریدار قرارداد و فروشنده به تثبیت قیمت یا نرخ در پیشبرد برای معاملات آتی، آنها می توانند هر دو اطمینان در برابر جنبش های شدید قیمت یا ناگهانی که ممکن است زیان افزایش باعث .

فلزات گرانبها می توان معامله در هر دو جهت: اگر بازار انتظار می رود که حرکت به سمت بالا (روند صعودی) معاملات می تواند با خرید یک قرارداد آتی (رفتن طولانی) وارد شده و خروج از تجارت با فروش آن؛ در حالی که اگر پیش بینی یک حرکت رو به پایین (روند نزولی) وجود دارد، معاملات را می توان با فروش یک قرارداد آتی وارد شده (که کوتاه) و خروج از تجارت با خرید یک قرارداد. امکان نیز داده به تجارت چند قراردادهای آتی، که دردربردارنده ساخت چندین ورودی و خروجی جداگانه، که شده است، ورود به قرارداد با قیمت های مختلف و خروج در یک قیمت، و یا از راه دور دیگر. توانایی به تجارت در هر دو جهت اجازه می دهد تا سرمایه گذاران به دست آوردن سود بدون در نظر گرفتن حرکات بازار بالا یا پایین.

[:bn]

গোল্ড ট্রেডিং এবং মধ্যে xm সঙ্গে বহুমূল্য ধাতু ট্রেডিং এর উপকারিতা

ট্রেড স্বর্ণ ও নো-requotes সঙ্গে রূপালী অনলাইন
পাশে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগ বিকল্প ফরেক্স
অত্যন্ত তরল বাজারে
ছোট বা একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে দীর্ঘ যান
888 থেকে লিভারেজ আপ: 1
কোন অতিরিক্ত ফি দিয়ে ট্রেড

বহুমূল্য ধাতু – স্প্রেডস / শর্তাবলী

স্পট ধাতু ইনস্ট্রুমেন্ট

স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টের জন্য

মাইক্রো অ্যাকাউন্টের জন্য

মধ্যে xm জিরো অ্যাকাউন্টগুলির জন্য

গোল্ড এবং সিলভার জন্য মার্জিন প্রয়োজন ভালো হিসাব করা হয়: প্রচুর * চুক্তি সাইজ * বাজার মূল্য / লিভারেজ।

গোল্ড & SILVER লেনদেনের সময়
(জিএমটি +2 সময় জোন, দয়া করে নোট করুন ডিএসটি প্রযোজ্য হতে পারে)
সোমবার – বৃহস্পতিবার: 01:05 – 23:55
শুক্রবার: 01:05 – 23:50

অন্যান্য ধাতু

ফিউচার সিএফডি

ট্রেডিং ঘন্টা

পাঁজি

* একটি বর্তমান বাজারদর থেকে স্টপ লস স্থাপন এবং মুনাফা আদেশ নিতে জন্য নূন্যতম স্তর।
** আপনি পরের ট্রেডিং দিনের জন্য একটি ওপেন পজিশন ছেড়ে যান, তাহলে আপনি দিতে অথবা আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ, মুদ্রা জোড়ায় দুই টাকার সুদের হার পার্থক্য ভিত্তিতে গণনা করা প্রাপ্ত। এই অপারেশন "সোয়াপ।" বলা হয় ট্রেডিং টার্মিনাল মধ্যে "সোয়াপ" স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমানত মুদ্রা রূপান্তরিত হয়। অপারেশন 00,00 এ পরিচালিত হয় (জিএমটি +2 সময় জোন, দয়া করে নোট করুন ডিএসটি প্রযোজ্য হতে পারে) এবং কয়েক মিনিট লাগতে পারে। বুধবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সোয়াপ তিন দিনের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।
*** এখানে দেখানো গড় ছড়িয়ে সারা দিন গণনা করা হয়। তারা স্বাভাবিক বাজারের অবস্থার অধীনে সংকীর্ণ হতে থাকে। যাইহোক, ছড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর ঘোষণা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সময় নিম্নলিখিত বিস্তীর্ণ পারে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা উদ্বায়ী বাজারের অবস্থার অথবা ব্যবসায়িক দিনের বন্ধ হবার পর এবং ছুটির দিনে যখন তারল্য কম করে। যখন আপনি আমাদের সঙ্গে ট্রেড ট্রেডিং পয়েন্ট আপনার পাল্টা-পার্টি। আপনার কাজে মেলানো হয় এবং পূর্বনির্ধারিত প্রান্তিক মান উপরে কোনো পরবর্তী এক্সপোজার বর্তমান বাজার বিস্তার এতে আমাদের অংশীদারি ব্যাংক (আমাদের তারল্য প্রদানকারীর) সঙ্গে হেজ করা হয়। যাইহোক, উদ্বায়ী এবং তরল বাজারের অবস্থার সময় আমাদের তারল্য প্রদানকারীর স্বাভাবিক ছড়িয়ে চেয়ে বড় উদ্ধৃত। এই সময়গুলোতে ট্রেডিং পয়েন্ট তার গ্রাহকদের বিস্তার বৃদ্ধির কিছু পাস করতে বাধ্য করা হয়।
সিএফডি জন্য মার্জিন প্রয়োজন ভালো হিসাব করা হয়: প্রচুর * চুক্তি সাইজ * খোলা দাম * মার্জিন শতকরা এবং আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের লিভারেজ উপর ভিত্তি করে।
সিএফডি মধ্যে মার্জিন যখন আপনি হেজ সবসময় 50%।
ক্যালেন্ডার তারিখ পরিচায়ক এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে।

গোল্ড ট্র্যাডING এবং বহুমূল্য ধাতু বাজার

গোল্ড ট্রেডিং এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, অশোধিত তেল, তামা বা পেট্রোলিয়াম সহ, হার্ড পণ্য যে পণ্য বাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং চুক্তি-ভিত্তিক tradable পণ্য আছে। বহুমূল্য ধাতুর উপর ভিত্তি করে চুক্তি ফিউচার, স্পট দাম, ফরোয়ার্ড এবং বিকল্প অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

মধ্যবর্তী যে ফিউচার চুক্তি সম্ভব দরকষাকষির করা ফিউচার এক্সচেঞ্জ, অথবা পণ্য, বাজার। বিনিয়োগকারীদের বিশ্বব্যাপী তাদের উচ্চ অর্থনৈতিক মূল্য এবং স্থায়িত্ব কারণে যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম ও নেতৃস্থানীয় tradable সম্পদ যেমন রক্ষার উপায় হিসাবে বহুমূল্য ধাতুর সঙ্গে, প্রায় 50 প্রধান পণ্য বাজারের অ্যাক্সেস করতে পারেন। এশিয়া বিশ্বব্যাপী বৃহত্তম বহুমূল্য ধাতুর বাজার যদিও (চীন, ভারত ও সিঙ্গাপুর এই পণ্য উপরের ভোক্তাদের হচ্ছে), নিত্যপণ্যের বাজার সবচেয়ে বড় মূল্যবান ধাতু কানাডা ও জার্মানি ভিত্তিক কোম্পানীর সঙ্গে, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান কর্পোরেশন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ফিউচার এক্সচেঞ্জ বাজার, যেখানে মুদ্রা ও স্বর্ণ স্টক সূচক এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ব্যতীত সক্রিয়ভাবে বানিজ্য করা হয়, দিনে 24 ঘন্টা, সপ্তাহান্তে ছাড়া পাওয়া যায়। স্পট চুক্তি এবং ফিউচার চুক্তি করুন: সাধারণত, বহুমূল্য ধাতুর দুটি প্রধান উপায়ে ক্রয় করছে। যদিও স্পট চুক্তি শারীরিক ক্রয় বা পেমেন্ট এবং স্পট তারিখে প্রসবের জন্য এই পণ্যের বিক্রি জড়িত (সাধারণত দুটি কার্যদিবসের বাণিজ্য তারিখের পরবর্তী), ফিউচার প্রমিত চুক্তি, পারস্পরিক দুই পক্ষ দ্বারা উপর একমত কিনতে বা একটি মূল্যবান ধাতু বিক্রি করতে হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং একটি মূল্য জন্য মান সম্মত (ফিউচার মূল্য বলা হয়) ভবিষ্যতে পরের কোন তারিখে (যাকে বলা হয় প্রসবের তারিখ) এ ডেলিভারি এবং পেমেন্ট সঙ্গে। কেনা ও ফিউচার বিক্রির পণ্য ট্রেড করা হয এবং অনলাইন ট্রেডিং মাধ্যমে করা প্রকৃত শারীরিক মালিকানা ছাড়া সঞ্চালিত হয়।

ট্রেডিং সোনা ও বহুমূল্য ধাতু
সবচেয়ে ঘন ঘন বানিজ্য বহুমূল্য ধাতুর স্বর্ণ, প্লাটিনাম, রক্ষার উপায় ও রূপা, এবং এই পণ্যের ওপর উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম তাদের অপরিবর্তিত রাখা অন্তর্নিহিত মূল্য আরোপিত হয়, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে হয়। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হিসেবে অনলাইন কেনার জন্য অগ্রাধিকার, এবং এমনকি শারীরিক মালিকানা, মূল্যবান ধাতুর এইসা সাম্প্রতিক দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুমূল্য ধাতুর ট্রেডিং এছাড়াও স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগে আগ্রহী তাদের জন্য সুযোগ উপস্থাপন যেহেতু ডেরাইভেটিভস এবং ব্যবসায়িক বিনিময় চুক্তি একটি কম মূলধন-নিবিড় এবং সহজ তাদের মূল্যের উপর একটি অবস্থান নিতে উপায়।

সবচেয়ে পণ্য যা মূলত উৎপাদন এবং খরচ মাত্রা উপর নির্ভরশীল মতো বলেন ট্রেডিং দাম, উদাহরণস্বরূপ, নয়: রাজনৈতিক পরিবর্তনের নাড়ি অনুসরণ কর এবং এটা সম্ভব স্বর্ণ অনিশ্চয়তার সময়ে অন্যান্য বাজারের বিরুদ্ধে একটি হেজ হিসাবে কাজ করার জন্য আছে। স্বর্ণ, প্লাটিনাম, রক্ষার উপায় ও রূপা পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদ ও বিনিয়োগকারী, যারা আর্থিক অনিশ্চয়তার সময়ে মূল্যের দোকানে তাদের বিবেচনা দ্বারা বানিজ্য করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়গুলি মূল্য ওঠা নামা প্রভাবিত এবং বহুমূল্য ধাতুর বাজারে উদ্বায়ীতা হতে পারে আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির একটি বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার বিনিয়োগ প্রকৃতিতে ফটকামূলক এবং উর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী মূল্যের সৃষ্টি করতে পারে আছে। বাজার প্রভাবিত করে এমন আরেকটি কারণ এন্ড-ইউজার প্রবণতা, প্রধানত জহরত ক্রেতাদের দ্বারা আলোড়ন সৃষ্টি হয়: জহরত মধ্যে চাহিদা বহুমূল্য ধাতু বাজার দাম ওঠা করে তোলে। অর্থনীতি এছাড়াও বাজার মূল্য উপর একটি প্রভাব রয়েছে। একটি বিশ্বব্যাপী ভালভাবে করণ অর্থনীতিতে সম্পদ মাত্রা সরাসরি স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু জহরত জন্য চাহিদা হল পারস্পরিক: যখন বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ বিকল্প একটি উচ্চ ঝুঁকি উপস্থিত অনুসন্ধান, নির্দিষ্ট বহুমূল্য ধাতুর দাম অন্যদের মূল্য যখন নত হয় রি। কিন্তু শেষ না অন্তত ছাড়া বহুমূল্য ধাতুর থেকে কিছু অন্যান্য আর্থিক সম্পদের জন্য চাহিদা পরিবর্তন এছাড়াও দাম ওঠানামা করছে অবদান।

গোল্ড ট্রেডিং এবং বহুমূল্য ধাতুর ঐতিহাসিক ওভারভিউ
বহুমূল্য ধাতুর এবং বিশেষ করে স্বর্ণ, আছেসবসময় সম্পদের প্রতীক। যতদুর প্রাগৈতিহাসিক যুগ, যখন স্বর্ণ বিনিময় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে, কয়েন, বা বার এবং সংশোধন করা হয়েছে বিশুদ্ধতা এবং ওজন বিলিয়ান আকারে কিনা, স্বর্ণ একটি মূল্যবান এবং আরো অনেক চাওয়া-পরে সম্পদ হয়েছে হিসাবে। প্রথম স্বর্ণের কয়েন 600 বিসি তাড়িত হয় এবং আর্থিক এক্সচেঞ্জ (স্বর্ণমান) জন্য তার ব্যবহার যতদিন 1930 যেমন চলেছিল। একটি অত্যন্ত বৈদ্যুতিকভাবে পরিবাহী এবং নমনীয় ধাতু হিসাবে, স্বর্ণ অন্যান্য উপাদান অ প্রতিক্রিয়াশীল, এবং এটা জহরত, বাণিজ্যিক রসায়ন এবং ওষুধ ইলেকট্রনিক্স থেকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। পণ্য যেমন গোল্ড টাকা শুধুমাত্র 1976 পরে ক্ষমতাপ্রদান মুদ্রা সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু এটি আজ পর্যন্ত একটি কঠিন বিনিয়োগ সম্পদ থাকা অব্যাহত রেখেছে।

সোনা সাথে 4 হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে রূপা এছাড়াও রূপা মান 19 শতকের পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী সঙ্গে আর্থিক বিনিময় জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। শিল্প, বাণিজ্যিক, এবং ভোক্তার চাহিদা রূপা একটি শক্তিশালী বিনিয়োগ করতে সম্পদ, এবং রূপালী ফিউচার মত ডেরাইভেটিভস বিশ্বের বিভিন্ন বিনিময় বাজারে লেনদেন হয়। অনলাইন ট্রেডিং আবির্ভাব সঙ্গে, রূপা ব্যবসায়িক বিনিময় পণ্য বিনিয়োগকারীদের রৌপ্য মূল্যের মরেছে লাভ এবং দীর্ঘমেয়াদী এটা বিনিয়োগ করার জন্য একটি সহজ উপায় হয়েছে।

বলেন ট্রেডিং ও রূপা ট্রেডিং, যা বিনিয়োগ সম্পদ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে যেহেতু প্রাচীন সভ্যতাগুলির, প্লাটিনাম ও রক্ষার উপায় আর্থিক ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে তুলনায় হিসাবে। তবে তাদের ঘাটতি এবং বেশ কিছু শিল্প এলাকায় বার্ষিক খনি উৎপাদনের পরিমাণ, তাদের বিভিন্ন ব্যবহারসমূহ সহ মাঝে মাঝে কারণে তারা একটি মূল্য সোনা চেয়ে আরও বেশি বিক্রি ঝোঁক। দুর্লভ তারপর সোনা 10 বার, প্ল্যাটিনাম সম্পদ সঙ্গে যুক্ত করা হয়, এবং সাদা সোনার-প্লাটিনাম করতোয়া যত তাড়াতাড়ি প্রাক-কলম্বিয়ান সভ্যতা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইউরোপে প্ল্যাটিনাম প্রথম রেফারেন্স 16 শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল, এবং 18 শতকে যেহেতু এটি জহরত, মোটর এবং রাসায়নিক শিল্প, দন্তচিকিৎসা এবং এমনকি ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছে।

প্ল্যাটিনাম অনুরূপ, রক্ষার উপায় এছাড়াও প্রযুক্তির একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। 19 শতকের ইউরোপে তার আবিষ্কারের পর থেকে রক্ষার উপায় গ্লোবাল চাহিদা মূলত বৃদ্ধি পেয়েছে, বেশিরভাগ অটোমোবাইল শিল্পে, কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে ঔষধ, বৈদ্যুতিক শিল্প, জহরত ব্যবহার করা হয়, এবং একটি বিনিয়োগ সম্পদ হিসাবে অবশ্যই। যোগান ও চাহিদা (অর্থাত বাজারে মূল্য নির্ধারণ) -এর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সময়ে প্ল্যাটিনাম এবং রক্ষার উপায় মূল্যের স্বর্ণ, বা এমনকি উচ্চ যে যতটা হতে পারে, যখন তাদের মূল্যের দাম পিছনে পড়ে যাবে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সময়কাল সোনার সোনা আরো স্থিতিশীল বিনিয়োগ করতে ধাতু করে।

সোনা ও বহুমূল্য ধাতু ট্রেডিং আজ
বহুমূল্য ধাতুর 1970 থেকে ট্রেড করতে সবচেয়ে জনপ্রিয় হার্ড পণ্যের কিছু হয়েছে। মুদ্রা বিনিময় (Forex) ট্রেডিং এ ছাড়া স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি বা অর্থনৈতিক / রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ের পোর্টফোলিও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় উপায়।

ফিউচার চুক্তি ব্যুৎপন্ন চুক্তি তথাকথিত হয়, যার মানে হল তাদের মূল্য আন্ডারলাইন করা সম্পত্তির কর্মক্ষমতা থেকে আহরিত। বহুমূল্য ধাতুর ফিউচার বিনিয়োগ প্রধান উদ্দেশ্য এক ঝুঁকি প্রশমন হয়: চুক্তি ক্রেতা ও বিক্রেতা করার ক্ষমতা ভবিষ্যতের লেনদেনের জন্য আগাম দাম বা হার ঠিক করতে, তারা উভয় প্রচণ্ড বা আকস্মিক মূল্যের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করতে পারে বর্ধিত লোকসান হতে পারে যে দেওয়া ।

বহুমূল্য ধাতুর উভয় নির্দেশাবলী মধ্যে ব্যবসা করা যেতে পারে: বাজার ঊর্ধ্বমুখী সরাতে বলে আশা করা হচ্ছে যদি (বুলিশ ট্রেন্ড) ব্যবসা একটি ফিউচার চুক্তি (দীর্ঘ যাচ্ছে) কিনে প্রবেশ করা যাবে এবং এটি বিক্রি করে বাণিজ্য থেকে প্রস্থান; যখন সেখানে নিম্নগামী মুভমেন্ট (বিয়ারিশ প্রবণতা) দলিল হয়, ব্যবসা একটি ফিউচার চুক্তি বিক্রি করে প্রবেশ করা যাবে (ছোট যাচ্ছে) এবং একটি চুক্তি কিনে বাণিজ্য থেকে প্রস্থান করুন। সম্ভাবনা যা একাধিক ফিউচার চুক্তি ট্রেড করার সুযোগ দেওয়া হয়,volves, বিভিন্ন পৃথক এন্ট্রি এবং প্রস্থান করে উপার্জন অর্থাৎ বিভিন্ন দামে চুক্তি প্রবেশ এবং এক মূল্য, বা অন্যান্য উপায় বৃত্তাকার এ থেকে প্রস্থান। উভয় নির্দেশাবলী মধ্যে ট্রেড করার ক্ষমতা বিনিয়োগকারীদের উর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী বাজার আন্দোলন নির্বিশেষে লাভ লাভ করতে পারবেন।

[:cs]

Výhody obchodování s drahokamy a drahých kovů s XM

Obchodujte se zlatou a stříbrnou online bez požadavků
Atraktivní investiční alternativa vedle forexu
Vysoce likvidní trhy
Krátký nebo dlouhý účet se stejným účtem
Využití až 888: 1
Obchod bez poplatků

Drahé kovy – šíření / podmínky

Spot Metals Instruments

Standardní účty

Pro mikroúčty

Pro účty XM Zero

Požadavek na marže pro zlato a stříbro se vypočítá takto: Spousty * Velikost smlouvy * Trhová cena / pákový efekt.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 časové pásmo, prosím, uvědomte si, že DST může platit)
Pondělí – čtvrtek: 01:05 – 23:55
Pátek: 01:05 – 23:50

Ostatní kovy

Futures CFDs

Obchodní hodiny

Kalendář

* Minimální úroveň pro umístění příkazů Stop Loss a Take Profit z aktuální tržní ceny.
** Pokud ponecháte otevřenou pozici pro následující obchodní den, zaplatíte nebo obdržíte určitou částku vypočtenou na základě rozdílů úrokových sazeb dvou měn v měnových párech. Tato operace se nazývá "swap." V obchodním terminálu se "swap" automaticky přepočítává na měnu vkladu. Operace se provádí v 00:00 (GMT + 2 časové pásmo, prosím, uvědomte si, že DST může platit) a může trvat několik minut. Od středy do čtvrtka se výměna účtuje tři dny.
*** Průměrné rozpětí zobrazené zde jsou počítány po celý den. V běžných tržních podmínkách mají tendenci být užší. Spready se však mohou rozšířit po důležitých zprávách o zprávách, politické nejistotě, neočekávaných událostech vedoucích k nestálým tržním podmínkám nebo na konci pracovního dne a o víkendech, kdy je likvidita nižší. Když obchodujete s námi, obchodovací bod je vaší protistranou. Vaše obchody jsou shodné a veškerá další expozice nad předem stanovenou prahovou hodnotou je zajištěna našimi partnerskými bankami (našimi poskytovateli likvidity) při současném tržním rozpětí. Během volatilních a nelikvidních podmínek na trhu však naši poskytovatelé likvidity uvádějí větší rozpětí než normální. V takových okamžicích je Trading Point nucen přenést na své klienty část rozšíření.
Požadavek na marže pro CFD se vypočítá takto: Loty * Velikost smlouvy * Počáteční cena * Percento marže a není založen na páku vašeho obchodního účtu.
Marže v CFD, když jste zajištěna, je vždy 50%.
Data kalendáře jsou orientační a mohou se změnit.

Zlatá tradiceA trhu drahých kovů

Gold Trading a jiné drahé kovy spolu s ropou, mědí nebo ropou jsou tvrdé komodity, které hrají hlavní roli na komoditním trhu a jsou smluvními obchodovanými výrobky. Smlouvy založené na drahých kovech mohou zahrnovat futures, spotové ceny, forwardy a opce.

Zprostředkovatelem, který umožňuje vyjednávat termínové smlouvy, je termínová výměna, nebo komodita, trh. Investoři na celém světě mohou získat přístup k přibližně 50 hlavním komoditním trhům, neboť drahocenné kovy, jako je zlato, stříbro, platina a palladium, jsou hlavním obchodovatelným majetkem vzhledem k jejich vysoké ekonomické hodnotě a trvanlivosti. Zatímco Asie je celosvětově největším trhem s drahými kovy (Čína, Indie a Singapur, kteří jsou největšími spotřebiteli těchto komodit), na komoditním trhu dominují evropské a americké korporace s největšími drahocennými společnostmi se sídlem v Kanadě a Německu.

Trh s termínovými burzami, kde jsou kromě měn a akciových indexů také aktivně obchodovány zlato a jiné drahé kovy, jsou k dispozici 24 hodin denně, kromě víkendů. Obecně platí, že drahé kovy jsou nakupovány dvěma způsoby: na spotové a futures kontrakty. Zatímco spotové smlouvy zahrnují fyzický nákup nebo prodej těchto komodit za účelem platby a dodání na místě (typicky dva pracovní dny po dni obchodu), futures jsou standardizované smlouvy, které se obě strany vzájemně dohodly na koupi nebo prodeji drahých kovů Konkrétní cenu a kvalitu za dohodnutou cenu (nazvanou cena futures) s dodáním a platbou k pozdějšímu datu v budoucnu (tzv. Datum dodání). Nákup a prodej futures se uskutečňuje bez skutečného fyzického vlastnictví obchodovaných komodit a realizace prostřednictvím online obchodování.

Obchodování se zlatými a drahými kovy
Nejdražšími kovy, které jsou nejčastěji obchodovány, jsou zlato, platina, paladium a stříbro a vysoký objem obchodování s těmito komoditami se připisuje jejich zachované vnitřní hodnotě bez ohledu na ekonomické podmínky. Preferování online nákupu a dokonce fyzického vlastnictví drahých kovů jako dlouhodobých investic se v posledních desetiletích obrovsky zvýšilo. Obchodování s drahými kovy představuje také příležitost pro zájemce o krátkodobé investice, neboť deriváty a smluvní burzy jsou méně kapitálově náročné a jednodušší způsoby, jak se dostat k cenovému pohybu.

Na rozdíl od většiny komodit, které jsou závislé hlavně na úrovni výroby a spotřeby, například ceny zlata nejsou: sledují pulz politických změn a umožňují, aby zlato fungovalo jako zajištění proti jiným trhům v době nejistoty. Společně se zlata, platinou, palladiem a stříbrem jsou také cennými aktivy a obchodují je investoři, kteří je považují za obchody s hodnotou v době finanční nejistoty.

Existuje několik faktorů, které ovlivňují kolísání cen a mohou způsobit volatilitu na trhu s drahými kovy. Jedním z nejdůležitějších faktorů jsou globální finanční instituce, jejichž investice mají spekulativní charakter a mohou způsobit pohyby cen nahoru nebo dolů. Dalším faktorem, který ovlivňuje trh, jsou trendy koncových uživatelů, které jsou vyvolávány především kupujícími šperků: poptávka v klenotnictví vede k růstu cen trhu s drahými kovy. Ekonomika má také dopad na tržní ceny. V globálně dobře fungující ekonomice úroveň bohatství přímo souvisí s poptávkou po zlatě a dalších drahých kovových špercích: když investoři hledají investiční možnosti, které představují vyšší riziko, ceny některých drahých kovů se sníží, zatímco ceny ostatních Stoupá. V neposlední řadě přispívají k cenovým výkyvům změny poptávky po některých dalších finančních aktivech kromě drahých kovů.

Historický přehled obchodu s drahokamy a drahých kovů
Drahé kovy a zejména zlato majíVždy symbolem bohatství. Pokud jde o prehistorické časy, kdy se zlato používalo v barterech a během staletí, ať už ve formě mincí, nebo v barech a miliardách fixní čistoty a hmotnosti, zlato bylo cenným a velmi vyhledávaným aktivem. První zlaté mince byly zasaženy v roce 600 př.nl a jejich použití pro měnové výměny (zlatý standard) trvalo až do 30. let minulého století. Jako vysoce elektricky vodivý a tvárný kov, zlato nereaguje na jiné prvky a používá se v několika průmyslových odvětvích od šperků, komerční chemie a elektroniky až po lékařství. Zlato jako komoditní peníze bylo až po roce 1976 nahrazeno fiatovým měnovým systémem, ale dodnes zůstává solidním investičním majetkem.

Spolu se zlata, více než 4 tisíc let stříbro bylo také používáno pro měnové výměny se stříbrným standardem trvat až do 19. století. Průmyslová, obchodní a spotřebitelská poptávka činí stříbro velkým majetkem, který je možno investovat, a deriváty jako stříbrné futures se obchodují na různých burzovních trzích na světě. S příchodem online obchodování byly stříbrné burzovní produkty jednoduchým způsobem, jak se investoři dostanou k ceně stříbra a investují do ní dlouhodobě.

Ve srovnání se zlatým obchodováním a obchodováním se stříbrem, které jsou od doby starověkých civilizací přítomny jako investiční majetek, mají platina a paladium ve finančním sektoru kratší historii. Nicméně kvůli jejich nedostatku a množství jejich roční těžby, spolu s jejich různými použití v několika průmyslových oblastech, občas mají tendenci prodávat za cenu dokonce vyšší než zlato. 10krát vzácnější než zlato, platina je spojena s bohatstvím a bílé zlato-platinové slitiny byly použity už v pre-Columbijské civilizaci. První odkaz na platinu v Evropě byl proveden v 16. století a od 18. století byl používán v klenotnictví, motorickém a chemickém průmyslu, stomatologii a dokonce i medicíně.

Stejně jako platina, palladium také hraje zásadní roli v technologii. Od svého objevu v Evropě v 19. století se celosvětová poptávka po palladiu značně zvýšila, a to především v automobilovém průmyslu, ale je také široce využívaná v medicíně, elektrotechnickém průmyslu, špercích a samozřejmě jako investiční aktiva. Kvůli nabídce a poptávce (tj. Stanovení cen na trhu) v době udržitelné ekonomické stability může být cena platiny a palladia stejně velká jako cena zlata nebo dokonce vyšší, zatímco ceny mohou zaostávat za cenu Zlato v obdobích hospodářské nestability, čímž se zlato stává stabilnějším kovem, do něhož lze investovat.

Zlato a drahé kovy obchodování dnes
Drahé kovy jsou od roku 1970 nejoblíbenějšími tvrdými komoditami. Vedle obchodování s měnou (forex) je dlouhodobé investování do zlatých a jiných drahých kovů celosvětovou populární metodou řízení rizik portfolia v době inflace nebo hospodářské / politické nejistoty.

Smlouvy o futures jsou tzv. Derivátové smlouvy, což znamená, že jejich hodnota vychází z výkonnosti podkladového aktiva. Jedním z hlavních účelů investování do futures na drahé kovy je snižování rizika: vzhledem ke schopnosti kupujícího a prodávajícího předem stanovit ceny nebo sazby předem pro budoucí transakce, mohou zajistit proti drastickým nebo náhlym cenovým pohybům, které mohou způsobit vyšší ztráty .

Vzácné kovy lze obchodovat v obou směrech: pokud se očekává, že se trh bude pohybovat vzhůru (vzestupný trend), mohou být obchody zadávány zakoupením termínové smlouvy (prodloužení) a ukončením obchodu prodejem; Zatímco v případě očekávání klesajícího pohybu (bearish trend) mohou být obchody zadány prodejem termínové smlouvy (zkrácením) a opuštěním obchodu zakoupením smlouvy. Možnost je také věnována obchodu s více futures kontrakty, které v roce 2006Které vytvářejí několik samostatných vstupů a výstupů, tj. Zadávání zakázek za různé ceny a vystupování za jednu cenu nebo naopak. Schopnost obchodovat v obou směrech umožňuje investorům získat zisky bez ohledu na pohyby na trhu směrem nahoru nebo dolů.

[:tw]

黃金交易和貴金屬交易的優勢與XM

在線交易黃金和白銀,無需報價
外匯有吸引力的投資選擇
高流動性市場
使用相同的帳戶短或長
槓桿高達888:1
交易不收取額外費用

貴金屬 – 傳播/條件

現貨金屬儀器

對於標準賬戶

微帳戶

對於XM零帳戶

黃金和白銀的保證金要求如下計算:許可*合約大小*市價/槓桿。

黃金和銀交易時間
(GMT + 2時區,請注意DST可能適用)
週一至週四:01:05 – 23:55
星期五:01:05 – 23:50

其他金屬

期貨差價合約

交易時間

日曆

*從當前市場價格出售止損和獲利指令的最低水平。
**如果您在下個交易日離職,您可以根據貨幣對中的兩種貨幣的利率差異來支付或獲得一定的金額。此操作稱為“交換”。在交易終端中,“交換”將自動轉換為存款貨幣。操作在00.00(GMT + 2時區,請注意DST可能適用),可能需要幾分鐘。從星期三到星期四互換三天。
***這裡顯示的平均點差全天計算。在正常的市場條件下,他們往往會更窄。然而,隨著重要消息公佈,政治不確定性,意外事件導致市場狀況波動或營業日結束以及週末流動性較低時,利差可能會擴大。當您與我們交易交易點是您的對手。您的交易是匹配的,超過預定義閾值的任何下一次曝光與我們的合作夥伴銀行(我們的流動性提供商)在當前市場傳播對沖。然而,在波動和流動性不足的市場條件下,我們的流動性提供者報價大於正常利差。在這種情況下,交易點被迫將一些傳播信息傳遞給其客戶。
差價合約的保證金要求如下計算:批次*合約大小*開盤價*保證金百分比,而不是基於交易賬戶的槓桿。
當您對沖時,差價合約的保證金總是為50%。
日曆日期是指示性的,可能會更改。

黃金交易貴金屬市場

黃金交易等貴金屬以及原油,銅或石油,都是在商品市場上發揮重要作用且是以合約為基礎的貿易品的硬商品。基於貴金屬的合約可以包括期貨,現貨價格,遠期和期權。

期貨合約談判的中介是期貨交易所或商品市場。由於其經濟價值和耐用性高,全球投資者可以獲得約50個主要商品市場,貴金屬如黃金,白銀,鉑金和鈀金作為主要的可交易資產。雖然亞洲是全球最大的貴金屬市場(中國,印度和新加坡是這些商品的最大消費者),但商品市場則以歐美企業為主,最大的貴金屬公司位於加拿大和德國。

期貨交易所市場除了貨幣和股票指數黃金等貴金屬也積極交易外,除了周末外,還有24小時可用。一般來說,貴金屬主要有兩種方式:現貨合約和期貨合約。雖然現貨合約涉及在現貨日(通常交易日後的兩個工作日)實物購買或出售這些商品進行付款和交割,但期貨是雙方同意雙方同意買入或賣出貴金屬的標準合約具體數量和質量的價格約定(稱為期貨價格)與交貨和付款在以後的日期(稱為交貨日期)。期貨的買賣是在沒有通過網上交易交易和完成的商品的實際實物所有權的情況下進行的。

交易黃金和貴金屬
最常見的交易型貴金屬是黃金,鉑金,鈀金和白銀,這些商品的交易量高是由於其保留的內在價值,不管經濟狀況如何。珍貴金屬作為長期投資的在線購買,甚至實物所有權的偏好近幾十年來大大增加。交易貴金屬也為那些對短期投資感興趣的人提供機會,因為衍生品和交易所交易的合約是資本密集型和更簡單的方式來衡量價格走勢。

與主要依賴生產和消費水平的大多數商品不同,黃金交易價格不是:他們遵循政治變化的脈搏,使黃金成為在不確定時期對沖其他市場的可能。除了黃金,鉑金,鈀金和白銀也是寶貴的資產,由投資者進行交易,投資者認為它們是貨幣不確定性時期的商店。

影響價格波動的因素有幾個,可能導致貴金屬市場波動。最重要的因素之一是全球金融機構,投資本質上是投機性的,可能導致價格上漲或下跌。影響市場的另一個因素是最終用戶趨勢,主要是由珠寶買家觸發:珠寶需求使貴金屬市場價格上漲。經濟也對市場價格產生影響。在全球表現良好的經濟中,財富水平與黃金和其他貴金屬珠寶的需求直接相關:當投資者尋求出現較高風險的投資期權時,某些貴金屬的價格下降,而其他貴金屬的價格下降上升。最後但並非最不重要的是,貴金屬以外的一些其他金融資產的需求變化也有助於價格波動。

黃金交易和貴金屬歷史概述
貴金屬,特別是黃金有始終是財富的象徵。就史前時代而言,當黃金被用於易貨,而且在幾個世紀以來,無論是以硬幣形式,還是酒吧和數十億的固定純度和重量,黃金一直是寶貴而且備受追捧的資產。公元前600年,第一枚金幣被擊中,金融交易(黃金標準)的使用持續了20世紀30年代。作為高導電性和可延展性的金屬,金與其他元素無反應,用於從珠寶,商業化學,電子學到醫學等幾個行業。黃金作為商品貨幣僅在1976年之後被法定貨幣體系所取代,但直到今天仍然保持堅實的投資資產。

與黃金一起,四千多年來,銀也被用於持續到19世紀的銀牌的貨幣兌換。工業,商業和消費者的需求使銀成為投資的強大資產,白銀期貨衍生品在世界各個交易市場上交易。隨著網上交易的出現,白銀交易所交易的產品一直是投資者獲取銀汞價格並長期投資的簡單方式。

與古代文明一樣的投資資產黃金交易和白銀交易相比,鉑金和鈀金在金融領域的歷史較短。然而,由於它們的稀缺性和年度礦產量的增加,以及其在幾個工業領域的各種用途,有時它們的銷售價格甚至高於黃金。 10倍稀少金,鉑金與財富相關聯,白金鉑合金早在哥倫布前期文明中被使用。歐洲鉑金首次提及於16世紀,自18世紀以來一直被用於珠寶,電機,化工,牙醫甚至醫藥。

與鉑類似,鈀也在技術上起著至關重要的作用。自19世紀歐洲發現以來,全球對鈀需求大幅增長,主要是汽車行業,但也廣泛應用於醫藥,電工,珠寶,當然也是投資資產。由於供求關係(即市場價格決定),在經濟持續穩定的時期,鉑金和鈀金的價格可能高於黃金,甚至更高,而其價格可能落後於黃金在經濟不穩定的時期,使黃金更穩定的金屬投資。

黃金和貴金屬交易今天
自20世紀70年代以來,貴金屬成為貿易中最受歡迎的一些重要商品。除了貨幣兌換(外匯)交易,長期投資黃金和其他貴金屬是在通貨膨脹時期或經濟/政治不確定性期間投資組合風險管理的全球流行方式。

期貨合約是所謂的衍生合約,意味著其價值來源於相關資產的表現。投資貴金屬期貨的主要目的之一是減緩風險:鑑於買方和賣方合約買賣雙方能夠提前確定價格或利率以進行未來交易,因此可以確保不會導致突然或突然的價格變動,導致損失增加。

貴金屬可以雙向交易:如果市場有望向上走(看漲趨勢),可以通過採購期貨合約(長期)進行交易,並通過出售退出交易;而如果出現下行趨勢(看跌趨勢),則可以通過出售期貨合約(短期)進行交易,並通過購買合同退出交易。也可以交易多種期貨合約,捲入幾個單獨的條目和出口,即以不同的價格進入合同,以一個價格退出,或者相反。無論市場走勢向上還是向下,雙向交易的能力使投資者獲利。

[:tl]

Bentahe ng Gold Trading at Precious Metal Trading na may XM

Trade ginto at pilak online na walang-requotes
Isang kaakit-akit investment alternatibo sa tabi ng Forex
Lubos na likido merkado
Pumunta maikli o mahabang gamit ang parehong account
Pakikinabangan ng hanggang sa 888: 1
Trade na may NO dagdag na bayad

Precious Mga Metal – Spreads / Kundisyon

Spot Metal Instrumentong

Para sa mga Standard Accounts

Para sa Micro Accounts

Para XM Zero Accounts

Ang margin na kinakailangan para sa Gold at Silver ay kinakalkula tulad nito: Lots * Kontrata Sukat * Market Presyo / Leverage.

GOLD & SILVER TRADING HOURS
(GMT + 2 time zone, pakitandaan DST maaaring mag-aplay)
Lunes – Huwebes: 1:05-23:55
Biyernes: 1:05-23:50

Iba pang mga Metal

futures CFDs

Trading Oras

Kalendaryo

* Minimum na antas para sa paglalagay ng Stop Pagkawala at Dalhin Profit order mula sa isang kasalukuyang presyo ng merkado.
** Kung iiwan mo ang isang bukas na posisyon para sa susunod na araw kalakalan, magbabayad ka o ikaw makuha ang mga tiyak na halaga, kinakalkula sa batayan ng mga rate ng interes pagkakaiba ng dalawang mga pera sa pares na pera. Ang operasyon na ito ay tinatawag na "swap." Sa kalakalan terminal, "swap" ay awtomatikong-convert sa ang deposito ng pera. Ang operasyon ay isinasagawa sa 00.00 (GMT + 2 time zone, pakitandaan DST maaaring mag-aplay) at maaaring tumagal ng ilang minuto. Mula Miyerkules hanggang Huwebes swap ay sisingilin para sa tatlong araw.
*** Ang average spreads pinapakita dito ay kinakalkula buong araw. Sila ay may posibilidad na maging mas makitid ilalim ng normal na kundisyon ng merkado. Gayunman, spreads ay maaaring lumawak ang mga sumusunod na mahalagang mga anunsyo ng balita, sa panahon ng pampulitikang kawalan ng katiyakan, hindi inaasahang mga kaganapan na humahantong sa madaling matuyo kundisyon ng merkado o sa malapit ng araw ng negosyo at tuwing Sabado at Linggo kapag pagkatubig ay mas mababa. Kapag mong ikakalakal sa amin Trading Point ay ang iyong counter-party. Ang iyong mga trades ay binabagayan at anumang susunod na exposure sa itaas paunang-natukoy na mga threshold ay hedged sa aming mga bangko kasosyo (ang aming mga liquidity provider) sa kasalukuyang pagkalat merkado. Gayunpaman, sa panahon ng salawahan at illiquid mga kundisyon ng merkado ang aming mga liquidity provider quote mas malaki kaysa sa normal spreads. Sa gayong mga pagkakataon Trading Point ay sapilitang upang pumasa sa ilan sa ang pagkalat pagtaas sa mga kliyente nito.
Ang margin na kinakailangan para sa CFDs ay kinakalkula tulad nito: Lots * Kontrata Sukat * Pagbubukas Presyo * Margin Porsyento at hindi batay sa na magagamit ng iyong kalakalan account.
Margin sa CFDs kapag ikaw ay hedged ay laging 50%.
mga petsa sa kalendaryo ay nagpapakilala at ay maaaring magbago.

Gold Trading at Ang Precious Metal Market

Gold Trading at iba pang mga mahalagang mga riles, kasama ng langis na krudo, tanso o petrolyo, mahirap kalakal na-play ng isang pangunahing papel sa mga kalakal merkado at ay nakabatay sa kontratang tradable kalakal. Ang kontrata batay sa mahalagang mga riles ay maaring isama ang mga futures, lugar mga presyo, pasulong at mga pagpipilian.

Ang tagapamagitan na nagbibigay-daan futures kontrata na negotiated ay ang futures exchange, o kalakal, market. Mamumuhunan sa buong mundo ay maaaring ma-access ang mga 50 pangunahing mga merkado kalakal, na may mahalagang riles tulad ng ginto, pilak, platinum at paleydyum bilang ang nangungunang tradable asset dahil sa kanilang mataas na halaga-ekonomiya at tibay. Habang Asya ay ang buong mundo pinakamalaking mahahalagang metal market (China, Indya at Singapore pagiging top mamimili ng mga kalakal), ang mga kailanganin market ay dominado sa pamamagitan ng European at American mga korporasyon, na may mga pinakamalaking kompanya ng mahalagang mga riles base sa Canada at Alemanya.

Ang futures palitan sa merkado, kung saan bukod sa pera at stock mga indeks ng ginto at iba pang mahalagang mga riles ay din aktibong traded, ay magagamit ng 24 oras sa isang araw, maliban weekend. Sa pangkalahatan, mahalagang riles ay nabibili sa dalawang pangunahing paraan: sa mga kontrata na lugar at sa futures kontrata. Habang spot kontrata kasangkot sa pisikal na pagbili o pagbebenta ng mga kalakal para sa pagbabayad at paghahatid sa petsa na puwesto (kadalasan dalawang araw ng negosyo kasunod ng petsa ng kalakalan), futures ay ulirang kontrata, sinang sa pamamagitan ng dalawang partido upang bumili o magbenta ng mga mahalagang mga riles ng tiyak na dami at kalidad para sa isang presyo sumang-ayon sa (tinatawag na futures presyo) na may paghahatid at pagbabayad sa isang petsa sa ibang pagkakataon sa hinaharap (tinatawag na petsa ng paghahatid). Ang pagbili at pagbebenta ng futures maganap nang walang ang aktwal na pisikal na pagmamay-ari ng mga kalakal traded at tapos na sa pamamagitan ng online na kalakalan.

Trading Gold at Precious Mga Metal
Ang pinaka-madalas traded mga mahalagang riles ay ginto, platinum, paleydyum at pilak, at ang mga mataas na dami ng kalakalan sa mga kalakal ay naiugnay sa kanilang mananatili tunay na halaga, nang walang kinalaman sa pang-ekonomiyang mga kondisyon. Ang preference para sa mga online pagbili, at kahit na pisikal na pagmamay-ari, ng mga mahalagang riles tulad ng pang-matagalang investment ay nadagdagan tremendously sa mga nakaraang dekada. Kalakalan mga mahalagang riles din nagtatanghal ng mga pagkakataon para sa mga interesadong panandaliang pamumuhunan dahil derivatives at exchange-traded kontrata ay isang mas mababa capital-intensive at mas simple na paraan upang kumuha ng isang posisyon sa kanilang mga paggalaw ng presyo.

Hindi tulad ng karamihan sa mga kalakal na higit sa lahat umaasa sa produksyon at consumption antas, ginto mga presyo kalakalan, halimbawa, ay hindi man: sumunod kayo nila ang pulso ng pampulitikang pagbabago at gawing posible para sa ginto upang gumana bilang isang halamang-bakod laban sa iba pang mga merkado sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Kasama ng ginto, platinum, paleydyum at pilak ay mahahalagang asset at traded sa pamamagitan ng mamumuhunan na pagsasaalang-alang ang mga ito bilang mga tindahan na may halaga sa panahon ng hinggil sa pananalapi ng kawalan ng katiyakan din.

Mayroong ilang mga kadahilanan na nakakaapekto sa presyo pagbabagu-bago at maaaring maging sanhi ng pagkasumpungin sa mga mahalagang mga riles merkado. Isa sa mga pinaka mahalagang mga kadahilanan ay pandaigdigang pampinansyal na mga institusyon, na ang pamumuhunan ay mapag-isip sa kalikasan at maaaring maging sanhi ng pataas o pababang paggalaw ng presyo. Ang isa pang kadahilanan na nakakaimpluwensya sa merkado ay ang trend ng end-user, higit sa lahat na-trigger ng alahas mamimili: ang demand sa alahas gumagawa ng mahalagang metal merkado presyo upang tumaas. Economy ay mayroon ding isang epekto sa mga presyo ng merkado. Sa isang globally mahusay na gumaganap na ekonomiya ang antas ng kayamanan ay direktang sang-ayon sa demand para sa ginto at iba pang mahalagang metal alahas: kapag mamumuhunan maghanap para sa mga pagpipilian sa investment na ipakita ang isang mas mataas na panganib, ang mga presyo ng mga tiyak na mahahalagang metal ay binabaan habang ang presyo ng iba tumataas. Huling ngunit hindi bababa sa, ang mga pagbabago sa demand para sa ilang iba pang mga financial asset bukod sa mahahalagang metal ring magbigay ng kontribusyon sa mga pagbabago-bago ng presyo.

Makasaysayang Pangkalahatang-ideya ng Gold Trading at Precious Mga Metal
Precious metal, at ginto sa partikular, ay maypalaging ang simbolo ng kayamanan. Bilang malayo bilang sinaunang-panahon beses, kapag ginto ay ginagamit sa bartering, at sa buong siglo, kung sa anyo ng mga barya, o mga bar at bilyon-bilyong mga nakapirming kadalisayan at timbang, ginto ay naging isang mahalaga at magkano tanyag asset. Ang unang gintong barya ay takot sa 600 BC at ang paggamit nito para sa hinggil sa pananalapi ng palitan (gold standard) ay tumagal hangga't ang 1930s. Bilang isang mataas na electrically kondaktibo at malambot metal, ginto ay di-reaktibo sa iba pang mga elemento, at ito ay ginagamit sa ilang mga industriya mula sa alahas, komersyal na kimika at electronics na gamot. Gold bilang commodity pera ay pinalitan lamang ng mga sistema ng fiat pera pagkatapos 1976, ngunit ito ay patuloy na mananatiling isang solid investment asset hanggang sa araw na ito.

Kasama ng mga kasangkapang ginto, sa paglipas ng 4 na libong taon na pilak din na ginagamit para sa hinggil sa pananalapi ng palitan sa pamantayan silver pangmatagalang hanggang sa ika-19 siglo. Ang pang-industriya, komersyal, at consumer demand na gumawa ng pilak isang malakas na asset upang mamuhunan sa, at derivatives tulad ng pilak futures ay traded sa iba't-ibang mga merkado exchange sa buong mundo. Gamit ang pagdating ng online na kalakalan, pilak exchange-traded mga produkto ay isang madaling paraan para sa mga mamumuhunan upang makakuha ng exposure sa ang presyo ng silvers at mag-invest sa loob nito matagalan.

Bilang kung ihahambing sa ginto kalakalan at pilak kalakalan, na kung saan ay kasalukuyan bilang mga asset investment mula noong sinaunang sibilisasyon, platinum at paleydyum ay may isang mas maikling kasaysayan sa pananalapi sektor. Gayunpaman, dahil sa kanilang kakulangan at ang halaga ng kanilang taunang minahan produksyon, kasama ang kanilang mga iba't ibang mga gamit sa ilang mga pang-industriya na lugar, kung minsan ay may posibilidad sila upang magbenta sa presyong mas mataas kaysa sa ginto. 10 beses rarer pagkatapos ay ginto, platinum ay nauugnay sa kayamanan, at puti gold-platinum alloys ay ginamit bilang aga ng sa pre-Columbian sibilisasyon. Ang unang pagtukoy sa platinum sa Europa ay ginawa noong ika-16 siglo, at mula noong ika-18 siglo ito ay nai-ginagamit sa alahas, ang motor at kemikal industriya, pagpapagaling ng mga ngipin at kahit na gamot.

Katulad sa platinum, paleydyum din ang gumaganap ng isang mahalagang papel sa teknolohiya. Dahil sa kanyang pagkatuklas sa ika-19 siglo Europa, global demand para sa paleydyum ay karamihang nadagdagan, halos lahat sa industriya ng automobile, ngunit ito ay din malawak na ginagamit sa mga gamot, ang mga de-koryenteng industriya, alahas, at siyempre bilang isang investment asset. Dahil sa supply at demand (ie ang presyo na pagpapasiya sa merkado), sa mga panahon ng napapanatiling pang-ekonomiyang katatagan sa presyo ng platinum at paleydyum ay maaaring maging kasing magkano ang bilang na ginto, o kahit na mas mataas na, habang ang kanilang mga presyo ay maaaring mahulog sa likod ng mga presyo ng ginto sa panahon ng pang-ekonomiyang kawalang-tatag, ang paggawa ng ginto sa isang mas matatag na metal upang mamuhunan sa.

Gold at Precious Metal Trading Ngayon
Precious metal ay ilan sa mga pinaka-popular na mga matapang na mga kalakal sa kalakalan mula noong 1970s. Bukod sa palitan ng pera (forex) kalakalan, pamumuhunan sa ginto at iba pang mahahalagang metal pang-matagalang ay isang pandaigdigang popular na paraan ng pamamahala ng portfolio panganib sa panahon ng implasyon o pang-ekonomiyang / pampulitikang kawalan ng katiyakan.

Futures kontrata ay tinatawag na hinalaw na kontrata, ibig sabihin na ang kanilang mga halaga Nakukuha mula sa ang pagganap ng ang kalakip na asset. Isa sa mga pangunahing layunin ng pamumuhunan sa mga mahalagang riles futures ay panganib pagpapagaan: binigyan ng kakayahan upang ang kontrata ng mamimili at nagbebenta upang ayusin ang mga presyo o mga rate nang maaga para sa hinaharap na mga transaksyon, maaari silang pareho masiguro laban marahas o biglaang paggalaw ng presyo na maaaring maging sanhi nadagdagan pagkalugi .

Precious metal ay maaaring traded sa parehong direksyon: kung ang market ay inaasahan upang ilipat pataas (bullish kalakaran) trades ay maaaring ipinasok sa pamamagitan ng pagbili ng isang futures kontrata (pagpunta mahaba) at lumabas sa kalakalan sa pamamagitan ng pagbebenta nito; habang kung may pag-asa ng isang pababang paggalaw (bearish kalakaran), trades ay maaaring ipinasok sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang futures kontrata (pagpunta kapag pinaikli) at lumabas mula sa kalakalan sa pamamagitan ng pagbili ng isang kontrata. posibilidad ay ibinibigay din sa kalakalan ng maramihang mga kontrata futures, na siyavolves paggawa ng ilang mga hiwalay na mga entry at labasan, iyon ay, ang pagpasok ng mga kontrata sa iba't ibang mga presyo at exiting sa isang presyo, o sa iba pang mga paraan round. Ang kakayahan sa kalakalan sa parehong direksyon ay nagbibigay-daan mamumuhunan upang makakuha ng kita nang walang kinalaman sa pataas o pababang paggalaw ng merkado.

[:ko]

XM을 통한 금 거래 및 귀금속 거래의 장점

no-requotes로 온라인 금과은 무역
Forex 옆에 매력적인 투자 대안
고도로 유동화 된 시장
같은 계정으로 짧게 또는 길게 이동하십시오.
최대 888 : 1의 레버리지
추가 비용없이 무역

귀금속 – 스프레드 / 조건

반점 금속 계기

표준 계정

마이크로 계정 용

XM Zero 계정의 경우

금과은에 대한 마진 요구량은 다음과 같이 계산됩니다. * 계약 크기 * 시장 가격 / 레버리지.

금 및은 무역 시간
(GMT + 2 시간대, DST가 적용될 수 있습니다)
월요일 – 목요일 : 01:05 – 23:55
금요일 : 01:05 – 23:50

기타 금속

선물 CFD

거래 시간

달력

* Stop Loss 및 Take Profit 주문을 현재 시장 가격으로 배치하기위한 최소 레벨.
** 다음 거래일에 대해 미결제 상태로두면, 통화 쌍의 두 통화 금리 차이를 기준으로 계산하거나 일정 금액을 지불하게됩니다. 이 작업을 "스왑"이라고합니다. 거래 단말기에서 "스왑"은 자동으로 입금 통화로 변환됩니다. 이 작업은 00:00 (GMT + 2 시간대, DST가 적용될 수 있음에 유의하십시오)에서 수행되며 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 수요일부터 목요일까지 3 일 동안 스왑이 청구됩니다.
*** 여기에 표시된 평균 스프레드는 하루 종일 계산됩니다. 그들은 일반적인 시장 조건 하에서 더 좁은 경향이 있습니다. 그러나 정치적 불확실성, 변동이 심한 시장 여건으로 연결되는 예기치 않은 사건 또는 유동성이 낮은 주말 및 주말에 중요한 뉴스 발표에 이어 스프레드가 확대 될 수 있습니다. 우리와 거래 할 때 트레이딩 포인트는 상대방입니다. 거래가 일치하고 사전 정의 된 기준 액을 초과 한 다음 노출은 현재 시장에서 파트너 은행 (유동성 공급 업체)과 헤지합니다. 그러나 휘발성 및 비 유동성 시장 상황에서 유동성 공급자는 정상 스프레드보다 큰 금액을 인용합니다. 이러한 시점에서 Trading Point는 고객에게 확산 된 일부를 전달해야합니다.
CFD에 대한 증거금 요구 사항은 다음과 같이 계산됩니다. Lots * Contract Size * Opening Price * Margin Percentage. 거래 계정의 레버리지를 기반으로하지 않습니다.
헤지를 할 때 CFD의 여백은 항상 50 %입니다.
달력 날짜는 바뀌며 변경 될 수 있습니다.

금 거래와 귀금속 시장

금 거래 및 기타 p원유, 구리 또는 석유와 함께 암모늄은 필수품 시장에서 중요한 역할을하는 계약 상품이며 계약 기반 거래 가능한 상품입니다. 귀금속을 기반으로하는 계약에는 선물, 현물 가격, 포워드 및 옵션이 포함될 수 있습니다.

선물 계약을 협상 할 수있는 중개자는 선물 거래소 또는 상품 시장입니다. 전 세계의 투자자는 금전,은, 백금 및 팔라듐과 같은 귀금속을 경제적 가치와 내구성으로 인해 주요 무역 자산으로 사용하여 약 50 개의 주요 원자재 시장을 이용할 수 있습니다. 아시아는 세계에서 가장 큰 귀금속 시장 (중국, 인도 및 싱가포르가 이들 상품의 최고 소비자 임)이지만, 상품 시장은 캐나다와 독일에 본거지를 둔 가장 큰 귀금속 회사가있는 유럽 및 미국 기업이 지배합니다.

통화 및 주식 지수와 금 및 기타 귀금속 이외에도 활발히 거래되는 선물 거래소 시장은 주말을 제외하고 하루 24 시간 이용 가능합니다. 일반적으로 귀금속은 현물 계약과 선물 계약의 두 가지 주요 방법으로 구매합니다. 현물 계약은 보통 날짜 (일반적으로 거래일로부터 2 영업일 후)에 지불 및 인도를 위해 이들 상품을 물리적으로 매매하는 것이지만, 선물은 표준 계약이며, 두 당사자가 상호 합의하여 미래의 배달 및 지불 (배달 날짜라고 함)과 합의한 가격 (선물 가격이라고 함)에 대한 특정 수량 및 품질 선물의 매매는 온라인 거래를 통해 거래되고 이루어지는 상품의 실제적인 소유권없이 이루어집니다.

무역 금 및 귀금속
가장 자주 거래되는 귀금속은 금, 백금, 팔라듐 및은이며 이러한 상품의 높은 거래량은 경제 조건에 관계없이 보유 된 고유 가치에 기인합니다. 최근 수십 년 동안 장기 투자와 같은 귀금속의 온라인 구매, 심지어는 물리적 소유에 대한 선호도가 엄청나게 증가했습니다. 귀금속 거래는 단기 투자에 관심이있는 사람들에게 파생 상품 및 외환 거래가 자본 집약적이고 가격 이동에 대한 입장을 취할 수있는보다 간단한 방법이므로 기회를 제공합니다.

주로 생산 및 소비 수준에 의존하는 대부분의 상품과 달리 금 거래 가격은 정치 변화의 맥을 따라 가고 불확실한시기에 금이 다른 시장에 대한 헤지로서 기능 할 수있게합니다. 금, 백금, 팔라듐 및은과 함께 귀중한 자산이며 화폐 불확실성의 시대에 가치있는 상점으로 간주하는 투자자와 거래합니다.

가격 변동에 영향을주고 귀금속 시장에서 변동성을 유발할 수있는 몇 가지 요인이 있습니다. 가장 중요한 요소 중 하나는 투자가 본질적으로 투기 적이며 상승 또는 하락하는 가격 변동을 유발할 수있는 글로벌 금융 기관입니다. 시장에 영향을 미치는 또 다른 요인은 주로 귀금속 구매자에 의해 촉발되는 최종 사용자 추세입니다. 귀금속 수요가 귀금속 시장의 가격을 상승시킵니다. 경제는 또한 시장 가격에 영향을 미친다. 세계적으로 잘 수행되는 경제에서 부의 수준은 금 및 기타 귀금속 보석에 ​​대한 수요와 직접적으로 관련되어 있습니다. 투자자가 높은 위험을 제시하는 투자 옵션을 모색 할 때 특정 귀금속의 가격이 인하되고 다른 가격 일어 나라. 마지막으로, 귀금속 이외의 다른 금융 자산에 대한 수요 변화가 가격 변동에 기여합니다.

금 거래 및 귀금속의 역사적 개요
특히 귀금속과 금은 항상 부의 상징을 가지고 있습니다. 선사 시대까지, 금이 사용되었을 때d, 물물 교환, 그리고 수세기 동안 동전, 막대 및 수십억의 고정 된 순도와 무게를 지녔던간에 금은 귀중한 자산이었습니다. 최초의 금화는 기원전 600 년에 맞았으며 1930 년대까지 지속 된 화폐 교환 (금본위 제)을 위해 사용되었습니다. 전기 전도성이 높으며 가단성이 우수한 금속 인 금은 다른 원소와 반응하지 않으며 보석, 상업 화학 및 전자 제품에서부터 의약품에 이르기까지 여러 산업 분야에서 사용됩니다. 원자재로 쓰이는 금은 1976 년 이후에야 화폐 단위로 바뀌었지만 오늘날까지도 계속해서 견고한 투자 자산으로 남아 있습니다.

금과 더불어 4 천년 이상 동안은은 또한 19 세기까지 지속되는은 표준과 통화 교환에 사용되었습니다. 산업, 상업 및 소비자 요구는은을 투자 할 강력한 자산으로 만들고은 선물과 같은 파생 상품은 세계의 다양한 교환 시장에서 거래됩니다. 온라인 거래의 출현과 함께 실버 교환 거래 제품은 투자자가 실버 가격에 노출되어 장기적으로 투자 할 수있는 쉬운 방법이었습니다.

고대 문명 이후 투자 자산으로 있었던 금 거래와은 거래에 비해 백금과 팔라듐은 금융 부문에서 역사가 짧습니다. 그러나 그들의 희소성과 연간 생산지의 양과 여러 산업 분야에서의 다양한 용도로 인해 때때로 금보다 높은 가격으로 팔리는 경향이 있습니다. 10 배 희박한 금, 백금은 부와 관련이 있으며 백금 – 백금 합금은 콜럼버스 이전 문명 에서처럼 초기에 사용되었습니다. 유럽에서 플래티넘에 대한 첫 번째 언급은 16 세기에 만들어졌으며 18 세기 이래로 보석, 자동차 및 화학 산업, 치과, 심지어 의약품에도 사용되었습니다.

백금과 마찬가지로 팔라듐도 기술 분야에서 필수적인 역할을합니다. 19 세기 유럽에서 발견 된 이래 팔라듐에 대한 전세계 수요는 주로 자동차 산업에서 크게 증가했지만 의학, 전기 산업, 보석 및 투자 자산으로 널리 사용됩니다. 공급과 수요 (즉, 시장에서의 가격 결정)로 인해, 지속적인 경제 안정의시기에는 백금과 팔라듐의 가격이 금보다 높거나 더 높을 수 있지만 가격은 가격보다 떨어질 수 있습니다. 경제적 불안정시기에는 금을 투자하여 금을 안정적인 금속으로 만들어 투자를 유도했습니다.

오늘날 금과 귀금속 거래
귀금속은 1970 년대 이래 가장 많이 판매되는 경질 상품이었습니다. 외환 거래 (외환) 외에도 금 및 기타 귀금속에 대한 장기 투자는 인플레이션 또는 경제적 / 정치적 불확실성이있는 기간 동안 포트폴리오 위험 관리의 세계적으로 널리 사용되는 방법입니다.

선물 계약은 소위 파생 상품 계약이며, 이는 그 가치가 기초 자산의 성과로부터 파생된다는 것을 의미합니다. 귀금속 선물에 투자하는 주된 목적 중 하나는 위험 완화입니다. 계약 구매자와 판매자가 미래의 거래를 위해 미리 가격이나 금리를 조정할 수있는 능력을 감안할 때 급격한 가격 변동에 대비하여 손실을 증가시킬 수 있습니다 .

귀금속은 양방향으로 거래 될 수 있습니다. 시장이 위 (상향 추세)로 움직일 것으로 예상되면 선물 계약을 구매하여 (장기간) 매매를 통해 거래를 종료 할 수 있습니다. 하향 움직임 (약세 경향)이 예상된다면, 선물 계약을 파기하고 계약을 체결함으로써 거래를 종료함으로써 거래를 입력 할 수 있습니다. 복수의 선물 계약을 거래 할 수있는 가능성도 주어 지는데, 여기에는 여러 개의 개별 항목과 종료가 포함됩니다. 즉, contrac다른 가격에 그리고 한 가지 가격으로 끝나거나 그 반대 방향으로 나아 간다. 양방향으로 거래 할 수 있기 때문에 투자자는 상향 또는 하향 시장 움직임에 관계없이 이익을 얻을 수 있습니다.

[:]

Categories
Instruments TRADING

Equity Indices

[:en]

Advantages of Equity Indices Trading with XM

Cost-effective and direct access to the global equity markets
Instant access to global economies
Speculation on market uptrends/downtrends
Going short/long according to market moves
Suits both short and long-term trading strategies
NO extra fees apply

Equity Indices – Spreads / Conditions

Cash Indices CFDs