Categories
Instruments TRADING

Energies

[:en]

Advantages of Oil Trading and Energies Trading with XM

High volatility – greater price movement
Trade oil – the most actively traded commodity worldwide
Go short/long according to market moves
Trade on a margin of as low as 5 USD
No overnight financing on oil CFDs
NO extra fees applicable

Energies – Spreads / Conditions

Futures CFDs

[:de]

Vorteile von Ölhandel und Energien Handel mit XM

Hohe Volatilität – höhere Preisbewegung
Handelsöl – das aktivste Unternehmen weltweit
Gehen Sie kurz / lang nach Marktbewegungen
Handel auf einer Marge von so niedrig wie 5 USD
Keine Übernachtfinanzierung auf Öl-CFDs
Es fallen keine zusätzlichen Gebühren an

Energien – Spreads / Bedingungen

Futures CFDs

[:el]

Πλεονεκτήματα της εμπορίας πετρελαίου και των συναλλαγών ενέργειας με το XM

Υψηλή μεταβλητότητα – μεγαλύτερη μετακίνηση των τιμών
Εμπορικό πετρέλαιο – το πιο ενεργό εμπόρευμα παγκοσμίως
Πηγαίνετε σύντομα / μακρά ανάλογα με τις κινήσεις της αγοράς
Εμπόριο με περιθώριο μόλις 5 δολάρια
Δεν υπάρχει χρηματοδότηση διάρκειας μίας ημέρας σε CFD πετρελαίου
Δεν ισχύουν επιπλέον χρεώσεις

Ενέργειες – Διαφορές / Προϋποθέσεις

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης CFDs

[:sv]

Fördelar med handel med oljahandel och energihandel med XM

Hög volatilitet – större prisrörelse
Handel olja – den mest aktiva handeln världen över
Gå kort / lång enligt marknadsförflyttningar
Handel med en marginal på så låg som 5 USD
Ingen övernattning på olja CFDs
Inga extra avgifter tillkommer

Energier – Spridningar / Villkor

Futures CFDs

[:id]

Keuntungan Perdagangan Minyak dan Energi Trading dengan XM

Volatilitas tinggi – pergerakan harga lebih tinggi
Minyak perdagangan – komoditas yang paling aktif diperdagangkan di seluruh dunia
Pergi pendek / panjang sesuai dengan pergerakan pasar
Berdagang pada margin serendah 5 USD
Tidak ada pembiayaan overnight untuk CFD minyak
TIDAK ADA biaya tambahan yang berlaku

Energies – Spreads / Conditions

CFD berjangka

[:ar]

مزايا تجارة النفط والطاقات التجارية مع شم

ارتفاع التذبذب – حركة السعر الأكبر
تجارة النفط – والسلع الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم
الذهاب قصيرة / طويلة وفقا لتحركات السوق
التداول على هامش منخفض يصل إلى 5 دولار أمريكي
لا تمويل بين عشية وضحاها على عقود الفروقات النفطية
لا رسوم إضافية قابلة للتطبيق

طاقات – ينتشر / الشروط

العقود الآجلة كفدس

[:pt]

Vantagens do Trading de Petróleo e Energias Trading com XM

Alta volatilidade – maior movimento de preços
Comércio de petróleo – a commodity mais comercializada no mundo
Ir curto / longo acordo com os movimentos do mercado
Comércio com uma margem de 5 USD
Nenhum financiamento overnight sobre CFDs de petróleo
NÃO há taxas extras aplicáveis

Energias – Spreads / Condições

Futuros CFDs

[:th]

ข้อดีของการซื้อขายน้ำมันและการซื้อขายพลังงานกับ XM

ความผันผวนสูง – การเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น
น้ำมันค้า – สินค้าโภคภัณฑ์ซื้อขายส่วนใหญ่ทั่วโลก
ไปสั้น / ยาวตามการเคลื่อนไหวของตลาด
การค้าในขอบของที่ต่ำเป็น 5 เหรียญสหรัฐ
ไม่มีการระดมทุนสำหรับน้ำมัน CFDs ในชั่วข้ามคืน
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

พลังงาน – การกระจาย / เงื่อนไข

Futures CFDs

[:hu]

Előnyei Oil Kereskedelmi és energiák Trading XM

Nagy volatilitás – nagyobb ármozgás
Kereskedelmi olaj – a leggyakrabban forgalmazott áru világszerte
Ide rövid / hosszú szerinti piaci mozgásoknak
Kereskedelmi árrés minimumon 5 USD
Nem egyik napról a másikra finanszírozást olaj CFD-
Nem kell külön díjat kell alkalmazni

Energiák – kenhető / Feltételek

határidős ügyletek CFD

[:fr]

Avantages de la négociation de pétrole et de l'échange d'énergie avec XM

Volatilité élevée – mouvement des prix plus élevé
L'huile commerciale – la marchandise commercialisée le plus activement dans le monde
Aller court / long selon les mouvements du marché
Commerce sur une marge allant jusqu'à 5 USD
Aucun financement de nuit sur les CFD pétroliers
PAS de frais supplémentaires applicables

Energies – Spreads / Conditions

CFD à terme

[:es]

Ventajas del comercio de petróleo y las energías de comercio con XM

Alta volatilidad – mayor movimiento de precios
Comercio de petróleo – el producto más activamente comercializado en todo el mundo
Ir corto / largo de acuerdo a los movimientos del mercado
El comercio en un margen de tan bajo como 5 USD
No hay financiación de noche en CFDs de petróleo
NO hay cargos adicionales aplicables

Energías – Spreads / Condiciones

Futuros CFDs

[:tr]

XM ile Petrol Ticaretinin ve Enerjilerin Ticaretinin Avantajları

Yüksek volatilite – daha fazla fiyat hareketi
Ticareti yağ – dünya çapında en faal ticaret ürünü
Pazar hareketlerine göre kısa / uzun gidin
5 USD kadar düşük bir marjla ticaret yapmak
Petrol CFD'lerinde gecelik finansman yok
Ekstra ücret uygulanmaz

Enerjiler – Spreadler / Koşullar

Vadeli CFD'ler

[:zh]

石油交易和能源交易的优势与XM

高波动 – 价格走势更大
贸易油 – 全球最活跃的商品
根据市场走势,短/长
贸易保证金低至5美元
石油差价合约无隔夜融资
不收取额外费用

能量 – 传播/条件

期货差价合约

[:ru]

Преимущества торговли нефтью и энергиями с помощью XM

Высокая волатильность – большее ценовое движение
Торговля нефтью – наиболее активно торгуемый товар по всему миру
Короткий / длинный в зависимости от движения рынка
Торговля с разницей в 5 USD
Отсутствие финансирования за одну ночь по CFD на нефть
НЕТ дополнительных сборов

Энергии – спреды / условия

Фьючерсные контракты

[:it]

Vantaggi del trading di petrolio e delle energie con XM

Elevata volatilità – maggior movimento dei prezzi
L'olio commerciale – la commodity più attivamente scambiata in tutto il mondo
Andare a breve / lungo secondo le mosse del mercato
Il commercio su un margine di soli 5 USD
Nessun finanziamento di un giorno sui CFD petroliferi
NESSUNO supplemento applicabile

Energie – Spread / Condizioni

Futures CFDs

[:pl]

Korzyści z handlu olejami i handlu energią z XM

Wysoka lotność – większy ruch cen
Olej handlowy – najbardziej aktywny towar na świecie
Idź krótko / długo, zgodnie z ruchami rynkowymi
Handel na marginesie 5 USD
Brak finansowania overnight na CFD naftowe
Nie ma dodatkowych opłat

Energie – Spready / Warunki

Futures CFD

[:nl]

Voordelen van de handel in oliehandel en energiehandel met XM

Hoge volatiliteit – grotere prijsbeweging
Handelsolie – de meest actief verhandelde goederen wereldwijd
Ga kort / lang naar gelang de marktverplaatsingen
Handel op een marge van zo laag als 5 USD
Geen overnachting financiering op olie CFDs
Geen extra kosten in rekening

Energieën – Spreads / Voorwaarden

Futures CFDs

[:fa]

مزایای استفاده از تجارت نفت و انرژی بازرگانی با XM

نوسانات بالا – حرکت قیمت بیشتر
نفت تجارت – کالا ترین فعال معامله در سراسر جهان
برو کوتاه / بلند با توجه به حرکت بازار
تجارت در حاشیه به عنوان کم 5 دلار
بدون تامین مالی یک شب در قرارداد های CFD روی نفت
بدون هزینه های اضافی قابل اجرا

انرژی – اسپرد / شرایط

آتی CFD ها

[:bn]

মধ্যে xm সঙ্গে তেল ট্রেডিং এবং energies ট্রেডিং এর উপকারিতা

উচ্চ উদ্বায়ীতা – বৃহত্তর মূল্য আন্দোলন
ট্রেড তেল – বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যবসা পণ্য
যান ছোট / দীর্ঘ বাজার প্যাচসমূহ অনুযায়ী
কম 5 যেমন ডলার মার্জিন উপর ট্রেড
তেল সিএফডি কোন রাতারাতি অর্থায়ন
প্রযোজ্য কোন অতিরিক্ত ফি

এনার্জি – স্প্রেডস / শর্তাবলী

ফিউচার সিএফডি

[:cs]

Výhody obchodování s ropou a obchodování s energií s XM

Vysoká volatilita – vyšší cenový pohyb
Obchodní olej – nejvíce aktivně obchodovaná komodita po celém světě
Krátké / dlouhé podle pohybů na trhu
Obchodování s maržím až 5 USD
Žádné jednodenní financování na CFD s ropou
Nelze použít žádné další poplatky

Energie – Spreads / Podmínky

Futures CFDs

[:tw]

石油交易和能源交易的優勢與XM

高波動 – 價格走勢更大
貿易油 – 全球最活躍的商品
根據市場走勢,短/長
貿易保證金低至5美元
石油差價合約無隔夜融資
不收取額外費用

能量 – 傳播/條件

期貨差價合約

[:tl]

Bentahe ng Oil Trading at Energies Trading na may XM

Mataas na pagkasumpungin – mas mataas na presyo kilusan
Trade langis – ang pinaka-aktibong traded kalakal sa buong mundo
Pumunta short / long ayon sa gumagalaw market
Trade sa isang margin ng kasing baba ng 5 USD
Walang magdamag financing sa CFDs ng langis
NO dagdag na bayad naaangkop

Energies – Spreads / Kundisyon

futures CFDs

[:ko]

XM과의 석유 거래 및 에너지 거래의 장점

높은 변동성 – 더 큰 가격 움직임
무역 석유 – 전세계에서 가장 활발히 거래되는 상품
시장 움직임에 따라 단기 / 장기 이동
최저 5 달러의 마진 거래
석유 CFD에 대한 일박 금융 지원 안 함
추가 비용 없음

에너지 – 스프레드 / 조건

선물 CFD

[:]