Categories
Uncategorized

XM.com App

[:en]XM.com App for android and iphone or tablet, Free download of XM mobile applications to trade forex on your smartphone, download XM mobile app curreny trading below. For more information about XM com App for iPhone you can visit XM review by ForexSQ.com forex website.

XM.com App

The XM MT4 Droid Trader allows you to access your account on an Android native application with the same login and password you use to access your account on your PC or Mac.

100% Android Native Application

Full MT4 Account Functionality

3 Chart Types

30 Technical Indicators

Full Trading History Journal

Real-time Interactive Charts with Zoom and Scroll

How to Access XM Android MT4

Step 1
Open Google Play on your Android and download the app.

Locate Metatrader 4 in Google Play by entering the term metatrader 4 in the search field

Click the Metatrader 4 icon to install the software to your Android

Step 2
Now you will be prompted to select between Login with existing account /Open a demo account

On clicking either Login with Existing Account/Open a Demo Account, a new window opens

Enter xm in the search field

Click the XM.COM-Demo icon if you have a demo account, or XM.COM-Real if you have a real account

Step 3
Enter your login and password

Start trading on your Android[:de]

Der XM MT4 Droid Trader ermöglicht es Ihnen, auf Ihr Konto auf einer Android native Anwendung mit dem gleichen Login und Passwort zugreifen, das Sie für den Zugriff auf Ihr Konto auf Ihrem PC oder Mac verwenden.

100% Android Native Anwendung

Vollständige MT4-Kontofunktionalität

3 Diagrammtypen

30 Technische Indikatoren

Vollständige Handelsgeschichte Journal

Echtzeit-Interaktive Charts mit Zoom und Scroll

Zugriff auf XM Android MT4

Schritt 1
Öffnen Sie Google Play auf Ihrem Android oder laden Sie die App hier herunter.

Suchen Sie Metatrader 4 in Google Play, indem Sie den Suchbegriff metatrader 4 im Suchfeld eingeben

Klicken Sie auf das Metatrader 4-Symbol, um die Software auf Ihrem Android zu installieren

Schritt 2
Jetzt werden Sie aufgefordert, zwischen Login mit vorhandenem Konto / Ein Demo-Konto zu öffnen

Wenn Sie entweder auf Login mit vorhandenem Konto klicken oder ein Demokonto öffnen, öffnet sich ein neues Fenster

Geben Sie xm in das Suchfeld ein

Klicken Sie auf das Symbol XM.COM-Demo, wenn Sie ein Demo-Konto haben oder XM.COM-Real, wenn Sie ein echtes Konto haben

Schritt 3
Geben Sie Ihre Anmeldung und Ihr Passwort ein

Starten Sie den Handel auf Ihrem Android

[:el]

Ο XM MT4 Droid Trader σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας σε μια μητρική εφαρμογή Android με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας στον υπολογιστή σας ή στο Mac.

100% εγγενή εφαρμογή Android

Πλήρης λειτουργικότητα λογαριασμού MT4

3 Τύποι γραφημάτων

30 τεχνικοί δείκτες

Πλήρες ιστορικό εμπορικών συναλλαγών

Διαδραστικοί χάρτες σε πραγματικό χρόνο με ζουμ και κύλιση

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο XM Android MT4

Βήμα 1
Ανοίξτε το Google Play στο Android σας ή κάντε λήψη της εφαρμογής εδώ.

Εντοπίστε το Metatrader 4 στο Google Play εισάγοντας τον όρο metatrader 4 στο πεδίο αναζήτησης

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Metatrader 4 για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στο Android σας

Βήμα 2
Τώρα θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μεταξύ Σύνδεση με υπάρχοντα λογαριασμό / Άνοιγμα λογαριασμού επίδειξης

Κάνοντας κλικ στο στοιχείο Σύνδεση με υπάρχοντα λογαριασμό / Άνοιγμα λογαριασμού επίδειξης, ανοίγει ένα νέο παράθυρο

Εισαγάγετε xm στο πεδίο αναζήτησης

Κάντε κλικ στο εικονίδιο επίδειξης XM.COM εάν έχετε λογαριασμό επίδειξης ή XM.COM-Real εάν έχετε έναν πραγματικό λογαριασμό

Βήμα 3
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και τον κωδικό πρόσβασής σας

Ξεκινήστε τις συναλλαγές σας στο Android σας

[:sv]

XM MT4 Droid Trader låter dig komma åt ditt konto på en Android-inbyggd applikation med samma inloggning och lösenord som du använder för att komma åt ditt konto på din dator eller Mac.

100% Android Native Application

Full MT4 Konto Funktionalitet

3 diagramtyper

30 Tekniska indikatorer

Full Trading History Journal

Interaktiva diagram i realtid med zoom och rullning

Så här får du tillgång till XM Android MT4

Steg 1
Öppna Google Play på din Android, eller hämta appen här.

Leta upp Metatrader 4 i Google Play genom att ange termen metatrader 4 i sökfältet

Klicka på ikonen Metatrader 4 för att installera programvaran till din Android

Steg 2
Nu kommer du att bli uppmanad att välja mellan Inloggning med befintligt konto / Öppna ett demokonto

Om du klickar på antingen Logga in med befintligt konto / Öppna ett demokonto öppnas ett nytt fönster

Ange xm i sökfältet

Klicka på ikonen XM.COM-Demo om du har ett demokonto eller XM.COM-Real om du har ett riktigt konto

Steg 3
Ange ditt inloggningslösenord och lösenord

Börja handla på din Android

[:id]

XM MT4 Droid Trader memungkinkan Anda mengakses akun Anda di aplikasi bawaan Android dengan login dan kata kunci yang sama dengan yang Anda gunakan untuk mengakses akun Anda di PC atau Mac Anda.

100% Aplikasi Asli Android

Fungsi Akun MT4 Penuh

3 Jenis Chart

30 Indikator Teknis

Jurnal Sejarah Perdagangan Penuh

Diagram Interaktif Real-time dengan Zoom dan Gulir

Cara Mengakses XM Android MT4

Langkah 1
Buka Google Play di Android Anda, atau unduh aplikasi di sini.

Cari Metatrader 4 di Google Play dengan memasukkan istilah metatrader 4 di kolom pencarian

Klik ikon Metatrader 4 untuk menginstal perangkat lunak ke Android Anda

Langkah 2
Sekarang Anda akan diminta untuk memilih antara Login dengan akun yang ada / Buka akun demo

Saat mengklik Login dengan Account yang Ada / Buka Demo Account, sebuah jendela baru akan terbuka

Masukkan xm di kolom pencarian

Klik ikon XM.COM-Demo jika Anda memiliki akun demo, atau XM.COM-Real jika memiliki akun nyata

Langkah 3
Masukkan login dan password anda

Mulai trading di Android Anda

[:ar]

شم MT4 الروبوت التاجر يسمح لك بالوصول إلى حسابك على التطبيق الأصلي الروبوت مع نفس تسجيل الدخول وكلمة المرور التي تستخدمها للوصول إلى حسابك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو ماك.

100٪ الروبوت التطبيق الأصلي

كامل وظائف حساب MT4

3 أنواع الرسم البياني

30 المؤشرات الفنية

كامل مجلة تاريخ التداول

في الوقت الحقيقي الرسوم البيانية التفاعلية مع التكبير والتمرير

كيفية الوصول شم الروبوت MT4

الخطوة 1
افتح غوغل بلاي على جهاز أندرويد، أو نزل التطبيق هنا.

حدد موقع ميتاتريدر 4 في غوغل بلاي عن طريق إدخال مصطلح ميتاتريدر 4 في حقل البحث

انقر على رمز ميتاتريدر 4 لتثبيت البرنامج على جهاز أندرويد

الخطوة 2
الآن سوف يطلب منك الاختيار بين تسجيل الدخول مع حساب موجود / فتح حساب تجريبي

عند النقر إما تسجيل الدخول باستخدام حساب موجود / فتح حساب تجريبي، يتم فتح نافذة جديدة

أدخل شم في حقل البحث

انقر على الرمز XM.COM-ديمو إذا كان لديك حساب تجريبي، أو XM.COM-ريال إذا كان لديك حساب حقيقي

الخطوه 3
إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة بك

بدء التداول على الروبوت الخاص بك

[:pt]

O XM MT4 Droid Trader permite que você acesse sua conta em um aplicativo nativo do Android com o mesmo login e senha que você usa para acessar sua conta em seu PC ou Mac.

100% de aplicativos nativos do Android

Funcionalidade total da conta MT4

3 Tipos de gráficos

30 Indicadores Técnicos

Diário completo de histórico de negociação

Gráficos interativos em tempo real com zoom e rolagem

Como acessar o XM Android MT4

Passo 1
Abra o Google Play em seu Android ou faça o download do aplicativo aqui.

Localize o Metatrader 4 no Google Play inserindo o termo metatrader 4 no campo de pesquisa

Clique no ícone do Metatrader 4 para instalar o software no seu Android

Passo 2
Agora você será solicitado a selecionar entre Login com conta existente / Abrir uma conta demo

Ao clicar em Login com Conta Existente / Abrir uma Conta de Demonstração, uma nova janela é aberta

Digite xm no campo de pesquisa

Clique no ícone XM.COM-Demo se você tiver uma conta demo, ou XM.COM-Real se você tiver uma conta real

etapa 3
Digite seu login e senha

Comece a negociar no seu Android

[:th]

XM MT4 Droid Trader ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณบนแอ็พพลิเคชันพื้นเมืองของ Android ที่มีการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านเดียวกันกับที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณบนเครื่องพีซีหรือ Mac ของคุณ

แอปพลิเคชัน Android แบบดั้งเดิม 100%

การทำงานของบัญชี MT4 เต็มรูปแบบ

3 ประเภทแผนภูมิ

30 ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

วารสารประวัติการซื้อขายฉบับเต็ม

แผนภูมิแบบโต้ตอบเรียลไทม์ที่มีการย่อและเลื่อน

วิธีการเข้าถึง XM Android MT4

ขั้นตอนที่ 1
เปิด Google Play บน Android หรือดาวน์โหลดแอปที่นี่

ค้นหา Metatrader 4 ใน Google Play โดยป้อนคำว่า metatrader 4 ลงในช่องค้นหา

คลิกไอคอน Metatrader 4 เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ลงใน Android

ขั้นตอนที่ 2
ตอนนี้คุณจะได้รับแจ้งให้เลือกระหว่างล็อกอินกับบัญชีที่มีอยู่ / เปิดบัญชีสาธิต

เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ / เปิดบัญชี Demo หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้น

ป้อน xm ในช่องค้นหา

คลิกไอคอน XM.COM-Demo หากคุณมีบัญชีการสาธิตหรือ XM.COM-Real หากคุณมีบัญชีจริง

ขั้นตอนที่ 3
ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณ

เริ่มซื้อขายบน Android ของคุณ

[:hu]

Az XM MT4 Droid Trader lehetővé teszi a hozzáférést a fiókjához egy natív Android alkalmazás ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval eléréséhez használ fiókjába PC vagy Mac.

100% Android natív alkalmazás

Teljes MT4 számla funkcionalitás

3 Diagramtípusok

30 technikai indikátorok

Teljes Kereskedés Történet Journal

Valós idejű interaktív grafikonok zoom és görgetés

Hogyan érhető XM Android MT4

1. lépés
Nyílt Google Play Android, vagy töltse le az alkalmazást itt.

Keresse Metatrader 4 Google Playen megadásával kifejezés MetaTrader 4 a keresési mezőbe

Kattintson a Metatrader 4 ikon a szoftver telepítéséhez az Android

2. lépés
Most akkor ki kell választania között Bejelentkezés a meglévő számla / Nyisson egy demo számla

On kattintva vagy Belépés a Meglévő fiók / Nyisson egy Demo Számla, egy új ablak nyílik meg

Írja xm a keresési mezőbe

Kattintson a XM.COM-Demo ikon, ha van egy demo számla, vagy XM.COM-Real, ha van egy valós számla

3. lépés
Adja meg felhasználónevét és jelszavát

Kezdés kereskedés androidos

[:fr]

Le XM MT4 Droid Trader vous permet d'accéder à votre compte sur une application natif Android avec le même login et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte sur votre PC ou votre Mac.

Application native 100% Android

Fonctionnalité complète du compte MT4

3 Types de graphiques

30 indicateurs techniques

Full Trading History Journal

Graphiques interactifs temps réel avec zoom et défilement

Comment accéder à XM Android MT4

Étape 1
Ouvrez Google Play sur votre Android, ou téléchargez l'application ici.

Localisez Metatrader 4 dans Google Play en entrant le terme metatrader 4 dans le champ de recherche

Cliquez sur l'icône Metatrader 4 pour installer le logiciel sur votre Android

Étape 2
Maintenant, vous serez invité à sélectionner entre la connexion avec un compte existant / Ouvrir un compte démo

En cliquant soit sur Connexion avec compte existant ou Ouvrir un compte de démonstration, une nouvelle fenêtre s'ouvre

Entrez xm dans le champ de recherche

Cliquez sur l'icône XM.COM-Demo si vous avez un compte de démonstration ou XM.COM-Real si vous avez un compte réel

Étape 3
Entrez votre identifiant et votre mot de passe

Commencez à négocier sur votre Android

[:es]

XM MT4 Droid Trader le permite acceder a su cuenta en una aplicación nativa de Android con el mismo nombre de usuario y contraseña que usa para acceder a su cuenta en su PC o Mac.

Aplicación nativa de 100% para Android

Funcionalidad completa de la cuenta MT4

3 Tipos de gráficos

30 Indicadores técnicos

Diario completo de la historia de comercio

Gráficos interactivos en tiempo real con zoom y desplazamiento

Cómo acceder a XM Android MT4

Paso 1
Abre Google Play en tu Android o descarga la aplicación aquí.

Localice Metatrader 4 en Google Play ingresando el término metatrader 4 en el campo de búsqueda

Haz clic en el icono de Metatrader 4 para instalar el software en tu Android

Paso 2
Ahora se le pedirá que seleccione entre Iniciar sesión con una cuenta existente / Abrir una cuenta de demostración

Al hacer clic en Inicio de sesión con cuenta existente / Abrir una cuenta de demostración, se abre una nueva ventana.

Introduzca xm en el campo de búsqueda

Haga clic en el icono XM.COM-Demo si tiene una cuenta demo o XM.COM-Real si tiene una cuenta real

Paso 3
Introduzca su nombre de usuario y contraseña

Empieza a operar en tu Android

[:tr]

XM MT4 Droid Trader, bilgisayarınıza veya Mac'inize hesabınıza erişmek için kullandığınız aynı giriş ve parolayla bir Android yerli uygulamasında hesabınıza erişmenizi sağlar.

% 100 Android Yerli Uygulaması

Tam MT4 Hesap İşlevsellik

3 Grafik Türleri

30 Teknik Göstergeler

Tam İşlem Geçmişi Dergisi

Yakınlaştırma ve Kaydırma ile Gerçek Zamanlı Etkileşimli Tablolar

XM Android MT4'e Nasıl Erişilir?

Aşama 1
Android'de Google Play'i açın veya uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Arama alanına metatrader 4 terimini girerek Google Play'de Metatrader 4'ü bulun

Yazılımı Android'e kurmak için Metatrader 4 simgesini tıklayın

Adım 2
Şimdi sizden mevcut hesapla oturum açma / demo hesabı açma arasında seçim yapmanız istenecektir

Mevcut Hesapla Giriş / Bir Demo Hesabı Aç'ı tıklattığınızda, yeni bir pencere açılır

Arama alanına xm yazın

Bir demo hesabınız varsa XM.COM-Demo simgesini veya gerçek bir hesabınız varsa XM.COM-Real'i tıklayın.

Aşama 3
Giriş bilgilerinizi ve şifrenizi giriniz

Android'de işlem yapmaya başlayın

[:zh]

XM MT4 Droid Trader允许您使用与PC或Mac上访问帐户相同的登录名和密码在Android本机应用程序中访问您的帐户。

100%Android Native应用程序

完整的MT4帐号功能

3图表类型

30技术指标

全面交易史杂志

实时交互图与缩放和滚动

如何访问XM Android MT4

步骤1
在Android上打开Goog​​le Play,或在此下载应用程式。

通过在搜索字段中输入术语metatrader 4,在Google Play中找到Metatrader 4

单击Metatrader 4图标将软件安装到您的Android

第2步
现在,您将被提示选择登录与现有帐户/打开模拟帐户

点击使用现有帐户登录/打开演示帐户时,将打开一个新窗口

在搜索字段中输入xm

如果您有一个模拟账户,请点击XM.COM-Demo图标,如果您有一个真实账户,请点击XM.COM-Real

步骤3
输入您的登录名和密码

开始在Android上进行交易

[:ru]

XM MT4 Droid Trader позволяет вам получить доступ к своей учетной записи в приложении Android с тем же логином и паролем, который вы используете для доступа к своей учетной записи на своем ПК или Mac.

100% приложение Android для нативных приложений

Полная функциональность учетной записи MT4

3 Типы диаграмм

30 Технические индикаторы

Полный журнал торговой истории

Интерактивные интерактивные диаграммы в реальном времени с масштабированием и прокруткой

Как получить доступ к XM Android MT4

Шаг 1
Откройте Google Play на Android или загрузите приложение здесь.

Найдите Metatrader 4 в Google Play, введя в поле поиска слово metatrader 4

Нажмите значок Metatrader 4, чтобы установить программное обеспечение на свой Android-сервер.

Шаг 2
Теперь вам будет предложено выбрать между Login с существующей учетной записью / Открыть демо-счет

При нажатии на ссылку «Войти с существующей учетной записью» или «Открыть демо-счет» открывается новое окно

Введите xm в поле поиска

Нажмите значок XM.COM-Demo, если у вас есть демо-счет, или XM.COM-Real, если у вас есть реальная учетная запись

Шаг 3
Введите свой логин и пароль

Начните торговать на своем Android-устройстве

[:it]

Il traduttore XM MT4 Droid consente di accedere al tuo account su un'applicazione nativa Android con lo stesso login e la password utilizzata per accedere al tuo account sul tuo PC o Mac.

100% Android Application nativo

Funzionalità completa dell'account MT4

3 tipi di grafici

30 Indicatori tecnici

Giornale della storia del commercio completo

Grafici interattivi in ​​tempo reale con zoom e scorrimento

Come accedere a XM Android MT4

Passo 1
Apri Google Play sul tuo Android o scarica l'applicazione qui.

Individuare Metatrader 4 in Google Play immettendo il termine metatrader 4 nel campo di ricerca

Fai clic sull'icona di Metatrader 4 per installare il software sul tuo Android

Passo 2
Ora ti verrà chiesto di scegliere tra Login con account esistente / Apri un account demo

Facendo clic su Accesso con account esistente / Apri un conto demo, verrà aperta una nuova finestra

Digitare xm nel campo di ricerca

Fare clic sull'icona XM.COM-Demo se si dispone di un account demo o XM.COM-Real se si dispone di un account reale

Fase 3
Inserisci il tuo login e la tua password

Inizia a fare trading sul tuo Android

[:pl]

XM MT4 Droid Trader umożliwia dostęp do Twojego konta na Androidowej aplikacji z tym samym loginem i hasłem, z którego korzystasz, aby uzyskać dostęp do swojego konta na komputerze PC lub Mac.

100% Android Native Application

Pełna funkcjonalność konta MT4

3 typy wykresów

30 wskaźników technicznych

Pełny dziennik historii handlowej

Wykresy interaktywne w czasie rzeczywistym z funkcją Powiększenie i przewijanie

Jak uzyskać dostęp do Android MTM XM

Krok 1
Otwórz Google Play w Androidzie lub pobierz aplikację tutaj.

Znajdź Metatrader 4 w Google Play, wpisując w polu wyszukiwania metaanerę 4

Kliknij ikonę Metatrader 4, aby zainstalować oprogramowanie na Androidzie

Krok 2
Teraz zostanie wyświetlony monit o wybranie pomiędzy logowaniem z istniejącym kontem / otwarcie konta demo

Po kliknięciu przycisku Login with Existing Account / Open a Demo Account otworzy się nowe okno

Wpisz xm w polu wyszukiwania

Kliknij ikonę XM.COM-Demo, jeśli masz konto demo lub XM.COM-Real, jeśli masz prawdziwe konto

Krok 3
Wprowadź swój login i hasło

Rozpocznij zakupy na Androidzie

[:nl]

Met de XM MT4 Droid Trader kunt u toegang krijgen tot uw account op een Android-native applicatie met hetzelfde login en wachtwoord dat u gebruikt om uw account op uw pc of Mac te openen.

100% Android native applicatie

Volledige MT4 Account Functionaliteit

3 grafieken

30 technische indicatoren

Volledige Trading History Journal

Realtime interactieve diagrammen met zoom en scrollen

Hoe toegang tot XM Android MT4

Stap 1
Open Google Play op je Android, of download de app hier.

Zoek metatrader 4 in Google Play door de term metatrader 4 in het zoekveld in te voeren

Klik op het pictogram Metatrader 4 om de software te installeren op uw Android

Stap 2
Nu wordt u gevraagd om te kiezen tussen Login met bestaand account / Open een demo account

Als u op Inloggen met bestaand account klikt of een demo-account opent, wordt een nieuw venster geopend

Voer xm in het zoekveld in

Klik op het XM.COM-Demo-pictogram als u een demo account of XM.COM-Real hebt als u een echt account hebt

Stap 3
Vul uw login en wachtwoord in

Begin trading op je Android

[:fa]

به XM MT4 خوانده معامله گر اجازه می دهد تا شما را به دسترسی به حساب خود را در یک برنامه بومی آندروید با همان نام کاربری و رمز عبور شما برای دسترسی به حساب کاربری خود بر روی کامپیوتر یا مک خود را.

100٪ آندروید بومی کاربرد

کامل MT4 کارکرد حساب

3 انواع نمودار

30 شاخص های فنی

تاریخچه کامل تجارت مجله

زمان واقعی نمودار تعاملی با زوم و اسکرول

نحوه ی دسترسی XM آندروید MT4

مرحله 1
Google Play را باز در آندروید خود را، و یا برنامه اینجا دانلود کنید.

تعیین محل متاتریدر 4 در Google Play با وارد کردن مدت MetaTrader 4 را در قسمت جستجو

برای نصب نرم افزار به آندروید خود را با کلیک بر روی آیکون متاتریدر 4

مرحله 2
در حال حاضر شما خواهد شد وادار به انتخاب بین ورود با حساب های موجود / یک حساب مجازی

در کلیک کردن یا ورود با حساب موجود / باز کردن یک حساب آزمایشی، یک پنجره جدید باز می شود

XM را وارد کنید در قسمت جستجو

با کلیک بر روی آیکون XM.COM-نسخه ی نمایشی اگر شما یک حساب آزمایشی، یا XM.COM-رئال اگر شما یک حساب واقعی

مرحله 3
کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

شروع به معامله در آندروید خود را

[:bn]

মধ্যে xm এমটি 4 ড্রয়েড ট্রেডার আপনি একই লগইন এবং পাসওয়ার্ড আপনি কি আপনার পিসি বা Mac এ আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে ব্যবহার সঙ্গে একটি Android নেটিভ আবেদনের ভিত্তিতে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবেন।

100% অ্যান্ড্রয়েড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন

ফুল MT4 অ্যাকাউন্ট কার্যকারিতার

3 চার্ট প্রকারভেদ

30 প্রযুক্তিগত নির্দেশক

ফুল ট্রেডিং ইতিহাস জার্নাল

জুম এবং স্ক্রল সঙ্গে রিয়েল-টাইম ইন্টারেক্টিভ চার্ট

মধ্যে xm অ্যান্ড্রয়েড এমটি 4 কীভাবে অ্যাক্সেস করবেন

ধাপ 1
ওপেন Google আপনার Android এর উপর খেলুন, অথবা এখানে অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করুন।

নির্ণয় করুন মেটাট্রেডার 4 অনুসন্ধান ক্ষেত্র শব্দটি মেটাট্রেডার 4 লিখে Google Play তে

আপনার অ্যান্ড্রয়েড সফটওয়্যার ইনস্টল করার জন্য মেটাট্রেডার 4 আইকনে ক্লিক করুন

ধাপ ২
এখন আপনি / বর্তমান একাউন্ট দিয়ে লগইন মধ্যে নির্বাচন একটি ডেমো একাউন্ট খোলার জন্য চাওয়া হবে

বর্তমান একাউন্ট দিয়ে পারেন লগইন এ ক্লিক করলে চালু / ডেমো অ্যাকাউন্ট খুলুন, একটি নতুন উইন্ডোতে খোলে

অনুসন্ধান শীর্ষক ক্ষেত্রের মধ্যে xm লিখুন

আপনি যদি একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট থাকে, অথবা XM.COM-রিয়াল যদি XM.COM-ডেমো আইকনে ক্লিক করুন আপনি একটি বাস্তব অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে

ধাপ 3
আপনার লগইন ও পাসওয়ার্ড লিখুন

আপনার Android এর উপর ট্রেডিং শুরু

[:cs]

Obchodník XM MT4 Droid Trader umožňuje přístup k vašemu účtu v nativní aplikaci Android se stejnými přihlašovacími údaji a heslem, které používáte k přístupu k vašemu účtu v počítači nebo počítači Mac.

100% Android nativní aplikace

Úplná funkčnost účtu MT4

3 Typy grafů

30 technických indikátorů

Úplný věstník historie obchodování

Interaktivní grafy v reálném čase se zvětšením a posouváním

Jak získat přístup k XM Android MT4

Krok 1
Spusťte aplikaci Google Play ve svém systému Android nebo si zde můžete stáhnout aplikaci.

Vyhledejte Metatrader 4 v Google Play zadáním výrazu metatrader 4 do vyhledávacího pole

Klepnutím na ikonu Metatrader 4 nainstalujte software do svého systému Android

Krok 2
Nyní budete vyzváni k výběru mezi přihlášením s existujícím účtem / otevřením demo účtu

Kliknutím na možnost Přihlášení se stávajícím účtem / Otevřením demo účtu se otevře nové okno

Zadejte xm do vyhledávacího pole

Klikněte na ikonu XM.COM-Demo, pokud máte demo účet nebo XM.COM-Real, pokud máte skutečný účet

Krok 3
Zadejte své přihlašovací jméno a heslo

Začněte obchodovat ve svém systému Android

[:tw]

XM MT4 Droid Trader允許您使用與PC或Mac上訪問帳戶相同的登錄名和密碼在A​​ndroid本機應用程序中訪問您的帳戶。

100%Android Native應用程序

完整的MT4帳號功能

3圖表類型

30技術指標

全面交易史雜誌

實時交互圖與縮放和滾動

如何訪問XM Android MT4

步驟1
在Android上打開Google Play,或在此下載應用程式。

通過在搜索字段中輸入術語metatrader 4,在Google Play中找到Metatrader 4

單擊Metatrader 4圖標將軟件安裝到您的Android

第2步
現在,您將被提示選擇登錄與現有帳戶/打開模擬帳戶

點擊使用現有帳戶登錄/打開演示帳戶時,將打開一個新窗口

在搜索字段中輸入xm

如果您有一個模擬賬戶,請點擊XM.COM-Demo圖標,如果您有一個真實賬戶,請點擊XM.COM-Real

步驟3
輸入您的登錄名和密碼

開始在Android上進行交易

[:tl]

Ang XM MT4 Droid Trader ay nagbibigay-daan sa iyo upang ma-access ang iyong account sa isang Android native application na may parehong login at password na ginagamit mo upang ma-access ang iyong account sa iyong PC o Mac.

100% Android Katutubong Application

Buong MT4 Account Pag-andar

3 Mga Uri ng Tsart

30 Technical Indicators

Buong Trading Kasaysayan Journal

Real-time Interactive Chart na may zoom at Scroll

Paano I-access XM Android MT4

hakbang 1
Buksan ang Google Play sa iyong Android, o i-download ang app dito.

Hanapin ang Metatrader 4 sa Google Play sa pamamagitan ng pagpasok ng term metatrader 4 sa patlang ng paghahanap

I-click ang Metatrader 4 icon upang i-install ang software sa iyong Android

hakbang 2
Ngayon ikaw ay sasabihan na pumili sa pagitan ng Pag-login sa mga umiiral na account / Buksan ang isang demo account

Sa pag-click sa alinman Pag-login gamit Umiiral Account / Magbukas ng Demo Account, ang isang bagong window ay magbubukas

Ipasok xm sa patlang ng paghahanap

I-click ang icon XM.COM-Demo kung mayroon kang isang demo account, o XM.COM-Real kung mayroon kang isang tunay na account

hakbang 3
Ipasok ang iyong login at password

Simulan ang kalakalan sa iyong Android

[:ko]

XM MT4 Droid Trader를 사용하면 PC 또는 Mac에서 계정에 액세스하는 데 사용하는 것과 동일한 로그인 및 암호로 Android 기본 응용 프로그램에서 계정에 액세스 할 수 있습니다.

100 % Android 기본 응용 프로그램

전체 MT4 계정 기능

3 차트 유형

30 개의 기술 지표

전체 거래 내역 저널

확대 / 축소 및 스크롤 기능이있는 실시간 대화 형 차트

XM Android MT4에 액세스하는 방법

1 단계
Android에서 Google Play를 열거 나 여기에서 앱을 다운로드하십시오.

검색 필드에 metatrader 4라는 단어를 입력하여 Google Play에서 Metatrader 4 를 찾습니다.

Metatrader 4 아이콘을 클릭하여 Android에 소프트웨어를 설치하십시오.

2 단계
이제 기존 계정으로 로그인 / 데모 계정 열기를 선택하라는 메시지가 나타납니다.

기존 계정으로 로그인 / 데모 계정 열기를 클릭하면 새 창이 열립니다.

검색 필드에 xm을 입력하십시오.

데모 계정이있는 경우 XM.COM– 데모 아이콘을 클릭하고 실제 계정이있는 경우 XM.COM-Real을 클릭하십시오.

3 단계
로그인과 비밀번호를 입력하십시오

Android에서 거래 시작

[:]